TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Thực hành động cơ đốt trong (36 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong. Giúp cho sinh viên nhận thức, hiểu biết về ngành nghề và an toàn trong công việc. Sử dụng thành thạo, đúng các thuật ngữ chuyên ngành (kể cả tiếng Anh). Có các kỹ năng về kiễm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh và vận hành các chế độ làm việc của động cơ xăng sử dụng bộ chế hoà khí và động cơ Diesel.
 
Advanced gas turbine cycles / J.H. Horlock.
Thông tin xuất bản: Oxford : Pergamon,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computational optimization of internal combustion engines / Yu Shi, Hai-Wen Ge, Rolf D. Reitz.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.43015196
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Diesel and Gasoline Engines
Thông tin xuất bản: London, UK IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.434
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Đồ án động cơ đốt trong ô tô / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Động cơ đốt trong / Phạm Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động cơ đốt trong / Phạm Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động cơ đốt trong 2 / Nguyễn Văn Trạng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electronic control of switched reluctance machines / edited by T.J.E. Miller.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Newnes,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Engine testing [electronic resource] : theory and practice / A.J. Martyr, M.A. Plint.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.430287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Flow and combustion in advanced gas turbine combustors / Amsini Sadiki.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gas turbine engineering handbook / Meherwan P. Boyce.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Gulf Professional Pub.,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.433
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Gas turbine handbook : principles and practice / by Tony Giampaolo, MSME, PE.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA : The Fairmont Press, Inc., CRC Press, Taylor & Francis Group,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Gas turbine handbook : principles and practice / by Tony Giampaolo.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA : Boca Raton, FL : Fairmont Press ; CRC Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Gas turbine handbook : principles and practices / by Tony Giampaolo.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA : Boca Raton, FL : Fairmount Press ; Distributed by CRC Press/Taylor & Francis,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Giáo trình động cơ đốt trong / Đinh Ngọc Ân, Trần Thanh Thưởng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình động cơ đốt trong : Dùng cho các Trường Đào tạo chuyên nghiệp và Dạy nghề / Phùng Minh Hiên, Nguyễn Minh Phương, Lưu Văn Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kỹ thuật động cơ đốt trong và xu hướng phát triển của động cơ / Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Thiết Lập.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of Diesel Engines [electronic resource] / edited by Klaus Mollenhauer, Helmut Tschöke.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.436
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong / Văn Thị Bông, Vy Hữu Thành, Nguyễn Đình Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Impingement jet cooling in gas turbines / editors, Ryoichi S. Amano, University of Wisconsin-Milwaukee, USA & Bengt Sundén, Lund University, Sweden
Thông tin xuất bản: Boston, MA : WIT Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Internal combustion engine fundamentals / John B. Heywood.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1988
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Internal Combustion Engine Technology and Applications of Biodiesel Fuel
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lý thuyết động cơ đốt trong / Phạm Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết động cơ đốt trong / Văn Thị Bông , Huỳnh Thanh Công.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Rocket propulsion elements / George P. Sutton, Oscar Biblarz.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.4356
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa - bảo trì động cơ diesel / Đỗ Dũng, Trần Thế San.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Khoa học và kỹ thuật,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tăng áp động cơ đốt trong / Võ Nghĩa, Lê Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The gas turbine handbook : principles and practices / by Tony Giampaolo.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA New York : The Fairmont Press ; Marcel Dekker ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The internal-combustion engine in theory and practice / Charles Fayette Taylor.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : M.I.T. Press,  1985
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành động cơ đốt trong / Hoàng Minh Tác.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tính toán thiết kế động cơ đốt trong / Trần Thanh Hải Tùng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Troubleshooting and repairing diesel engines elektronisk ressurs / Paul Dempsey.
Thông tin xuất bản: New York London : McGraw-Hill ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.4368
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng