TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Đồ Án Thiết Kế Cơ Khí Trong Công Nghệ Ô Tô (18 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Nội dung chương trình tập trung các vấn đề cơ bản nhất của thiết kế các
 
Bài tập chi tiết máy / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 621.82
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thiết kế cơ khí với Solidworks / Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2019
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thực hành CAD-CAM : Thiết kế cơ khí - điện tử và mô phỏng với Catia & Visual Nastran / Thanh Tâm, Quang Huy, Lê Thuận.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Hồng Đức,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế cơ khí trong công nghệ ô tô / Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Huỳnh Quang Thảo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế cơ khí trong công nghệ ô tô / Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Huỳnh Quang Thảo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sổ tay thiết kế cơ khí. .T3 / Hà Văn Vui.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay thiết kế cơ khí. T.2 / Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế chi tiết máy / Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cơ khí - vẽ và gia công khuôn với Solid Edge 15 và Pro Engineer 2001 / Quang Hiển, Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thiết kế cơ khí : Sổ tay . Tập 1 / Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng, Phan Đăng Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cơ khí : Sổ tay : T.2 / Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cơ khí thiết bị áp lực theo tiêu chuẩn Anh (PD 5500), Mỹ (ASME) / Nguyễn Hữu Hiếu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 681.760410218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cơ khí và bộ đo dịch chuyển của bàn gá phôi theo 3 trục X, Y, Z của máy băn tia lửa điện / Trần Đình Huy giáo viên hướng dẫn ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế cơ khí và điều khiển hệ thống tay gắp tự động thay dao của máy CNC / Phạm Sĩ Khôi, Phan Thị Nhất Khuyên, Nguyễn Ngọc Phương giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế cơ khí với AutoCAD Mechanical (Mechanical Desktop) / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí . T.2 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tự động hóa thiết kế cơ khí / Trịnh Chất, Trịnh Đồng Tính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng Inventor 8.0 trong tính toán và thiết kế cơ khí / Nguyễn Quốc Hưng giáo viên hướng dẫn, Đàm Quỳnh Như.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ