TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Đồ án động cơ đốt trong ô tô (36 tài liệu)

 
Advanced gas turbine cycles / J.H. Horlock.
Thông tin xuất bản: Oxford : Pergamon,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computational optimization of internal combustion engines / Yu Shi, Hai-Wen Ge, Rolf D. Reitz.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.43015196
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Diesel and Gasoline Engines
Thông tin xuất bản: London, UK IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.434
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Đồ án động cơ đốt trong ô tô / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Động cơ đốt trong / Phạm Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động cơ đốt trong / Phạm Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động cơ đốt trong 2 / Nguyễn Văn Trạng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electronic control of switched reluctance machines / edited by T.J.E. Miller.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Newnes,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Engine testing [electronic resource] : theory and practice / A.J. Martyr, M.A. Plint.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.430287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Flow and combustion in advanced gas turbine combustors / Amsini Sadiki.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gas turbine engineering handbook / Meherwan P. Boyce.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Gulf Professional Pub.,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.433
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Gas turbine handbook : principles and practice / by Tony Giampaolo, MSME, PE.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA : The Fairmont Press, Inc., CRC Press, Taylor & Francis Group,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Gas turbine handbook : principles and practice / by Tony Giampaolo.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA : Boca Raton, FL : Fairmont Press ; CRC Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Gas turbine handbook : principles and practices / by Tony Giampaolo.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA : Boca Raton, FL : Fairmount Press ; Distributed by CRC Press/Taylor & Francis,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Giáo trình động cơ đốt trong / Đinh Ngọc Ân, Trần Thanh Thưởng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình động cơ đốt trong : Dùng cho các Trường Đào tạo chuyên nghiệp và Dạy nghề / Phùng Minh Hiên, Nguyễn Minh Phương, Lưu Văn Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kỹ thuật động cơ đốt trong và xu hướng phát triển của động cơ / Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Thiết Lập.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of Diesel Engines [electronic resource] / edited by Klaus Mollenhauer, Helmut Tschöke.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.436
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong / Văn Thị Bông, Vy Hữu Thành, Nguyễn Đình Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Impingement jet cooling in gas turbines / editors, Ryoichi S. Amano, University of Wisconsin-Milwaukee, USA & Bengt Sundén, Lund University, Sweden
Thông tin xuất bản: Boston, MA : WIT Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Internal combustion engine fundamentals / John B. Heywood.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1988
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Internal Combustion Engine Technology and Applications of Biodiesel Fuel
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lý thuyết động cơ đốt trong / Phạm Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết động cơ đốt trong / Văn Thị Bông , Huỳnh Thanh Công.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Rocket propulsion elements / George P. Sutton, Oscar Biblarz.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.4356
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa - bảo trì động cơ diesel / Đỗ Dũng, Trần Thế San.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Khoa học và kỹ thuật,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tăng áp động cơ đốt trong / Võ Nghĩa, Lê Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The gas turbine handbook : principles and practices / by Tony Giampaolo.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA New York : The Fairmont Press ; Marcel Dekker ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The internal-combustion engine in theory and practice / Charles Fayette Taylor.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : M.I.T. Press,  1985
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành động cơ đốt trong / Hoàng Minh Tác.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tính toán thiết kế động cơ đốt trong / Trần Thanh Hải Tùng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Troubleshooting and repairing diesel engines elektronisk ressurs / Paul Dempsey.
Thông tin xuất bản: New York London : McGraw-Hill ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.4368
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng