TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (10 tài liệu)

 
Giáo trình Công nghệ ô tô : Phần chẩn đoán ô tô Công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô (Dùng cho trình độ cao đẳng nghề) / Phạm Tố Như (Chủ biên)...[ và những người khác ].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình công nghệ ô tô phần điện : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng / Phạm Tố Như (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình công nghệ ô tô phần động cơ : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề / Phạm Tố Như (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 629.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình công nghệ ô tô phần hệ thống phanh : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề / Phạm Tố Như (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 629.246
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình công nghệ ô tô phần nhiên liệu : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề / Phạm Tố Như (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 629.2538
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình công nghệ ô tô phần truyền lực : Dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng / Phạm Tố Như (Chủ biên)...[ và những người khác ].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế cơ khí trong công nghệ ô tô / Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Huỳnh Quang Thảo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế cơ khí trong công nghệ ô tô / Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Huỳnh Quang Thảo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nhập môn ngành công nghệ ô tô / Nguyễn Văn Long Giang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nhập môn ngành công nghệ ôtô = Introduction to Automotive Technology / Đỗ Văn Dũng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng