TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Thực Tập Tốt Nghiệp Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (18 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Tìm hiểu tổ chức, quy trình sản xuất ở một cơ sở thực tế. Tham gia thực hiện các công đoạn thực tiễn. Tổng hợp các kiến thức cơ sở và chuyên ngành để hoàn thành một công việc được giao mang tính định hướng nghề nghiệp. Sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy/Cô hoặc cán bộ ngoài doanh nghiệp, lập báo cáo thực tập và bảo vệ trước giáo viên hướng dẫn thực tập.
 
Kỹ năng cơ bản sửa chữa ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện nay / Chu Mậu Kiệt... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa  2017
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : bảo dưỡng ôtô / Vỹ Gia Tráng, Kha Túc Vũ, Hứa Bình; Trần Giang Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : kỹ năng cơ bản sửa chữa ôtô / Chu Mậu Kiệt, Vỹ Song, Lư Đức Thắng; Trần Giang Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : sửa chữa điện ô tô / Mạc Quân, Lý Xuân, Thành Hán Phương; Trần Giang Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : sửa chữa động cơ ôtô / Trần Kiện Kiện, Trương Đông Sơn, Hoàng Khang Quân; Trần Giang Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : sửa chữa gầm, mâm ôtô / Lương Gia Sinh, Vỹ Song, Cam Dũng Huy; Trần Giang Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật chẩn đoán lỗi và sửa chữa ô tô : phiên bản thực chiến / Viên Quảng Quân; Trần Giang Sơn (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2020
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ô tô / Võ Nghĩa, Trần Quang Vinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2008
Ký hiệu phân loại: 628.282
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô cơ bản / Đức Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao / Đức Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội ,  2013
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại . Tập 2- Động cơ Diesel / Nguyễn Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 1- Động cơ xăng / Nguyễn Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.2503
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 4- Khung gầm bệ ô tô / Nguyễn Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập.3- Trang bị điện ôtô / Nguyễn Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô : Ban hành kèm theo Quyết định số 992/2003/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải / Bộ Giao thông Vận tải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Gia thông Vận tải,  2003
Ký hiệu phân loại: 343.0944
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sửa chữa điện ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại / Mạc Quân...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa động cơ ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại / Trần Kiện Kiện... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa,  2017
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa gầm, mâm ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại / Lương Gia Sinh...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng