TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn học

Môn: Vẽ kỹ thuật (52 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Nội dung môn học bao gồm các bài về những tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ, biểu diễn vật thể, mặt cắt, hình cắt, ký hiệu ren và các mối ghép, vẽ quy ước bánh răng, ổ lăn và cách biểu diễn ổ lăn, bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết.
 
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng / Nguyễn Quang Cự ,Đoàn Như Kim.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bản vẽ kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế / Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bản vẽ xây dựng tiêu chuẩn quốc tế / Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2002
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Blueprints visual scripting for unreal engine [electronic resource] : build professional 3D games with unreal engine 4's visual scripting system / Brenden Sewell.
Thông tin xuất bản: Birmingham, England ; Mumbai, [India] : Packt Publishing,  2015
Ký hiệu phân loại: 604.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of Engineering Drawing / Cecil Howard Jensen.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of graphics communication / Gary R. Bertoline, Eric N. Wiebe.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Geometric and engineering drawing : SI units / K. Morling.
Thông tin xuất bản: London ; Burlington, MA : Elsevier,  2010
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình hình hoạ - vẽ kỹ thuật : Giáo trình dùng cho sinh viên các ngành kỹ thuật / Hồ Ngọc Bốn, Nguyễn Văn Đoàn.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thực hành vẽ kỹ thuật xây dựng / Phạm Thị Lan, Trần Thanh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình vẽ kĩ thuật : sách dùng cho các trường đạo tào hệ trung cấp chuyên nghiệp / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam,  2010
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Graphics Drawing Workbook to accompany Technical Gaphics Communication and Fundamentals of Graphics Communication / Gary R. Bertoline.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hình họa - vẽ kỹ thuật ngành may / Nguyễn Thành Hậu.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hình họa & vẽ kỹ thuật xây dựng / Hoàng Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hình họa vẽ kỹ thuật ngành may / Võ Phước Tấn , Hà Tú Vân, Thái Châu Á.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2008
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hình học họa hình (Kiến trúc) / Nguyễn Thanh Tân
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hình học họa hình . T.2 - Hình chiếu trên phối cảnh. Hình chiếu có số. Bóng trên các hình chiếu / Nguyễn Đình Điện, Dương Tiến Thọ, Nguyễn Văn Tuấn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2002
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hình học họa hình / Hoàng Văn Thân, Đoàn Như Kim, Dương Tiến Thọ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hình học họa hình Kiến trúc / Nguyễn Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hình học họa hình- kiến trúc / Nguyễn Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 516.600
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hình học họa hình Nội thất / Nguyễn Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hình học họa hình- nội thất / Nguyễn Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hình học họa hình và cad / Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nhân Hòa
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hình học họa hình. Tập 1 / Nguyễn Đình Điện, Đỗ Mạnh Môn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2011
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hình học họa hình. Tập 2 / Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim, Dương Tiến Thọ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hình học họa hình. Tập 2, Hình chiếu phối cảnh-hình chiếu có số-bóng trên các hình chiếu / Nguyễn Đình Điện, Dương Tiến Thọ, Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2011
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hướng dẫn giải bài tập ôn tập hình học họa hình / Nguyễn Văn Hiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hướng dẫn thực hành Pro/Engineer 2001 . Phần 1 - Tạo bản vẽ kỹ thuật, thiết kế sản phẩm / Lê Trung Thực, Hoàng Phương, Thái Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Manual of engineering drawing / Colin H. Simmons, Dennis E. Maguire.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Burlington, MA : Elsevier Newnes,  2004
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Technical graphics communication / Gary R. Bertoline, Eric N. Wiebe ; with contributions by Craig L. Miller, James L. Mohler.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Technology graphics communication/Gary R. Bertoline, Erric N. Wiebe
Thông tin xuất bản: USA : The McGraw -Hill companies Inc.,  2003
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tiên lượng xây dựng : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ bóng trên bản vẽ kiến trúc / Hoàng Văn Thân, Dương Tiến Thọ, Đoàn Như Kim.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ cơ khí / Vũ Tiến Đạt.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trường ĐH Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1993
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ cơ khí / Vũ Tiến Đạt.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật / Đinh Công Sắt.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ kỹ thuật / Hoàng Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 604.2223
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật / Hoàng Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật / Hoàng Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật : Giáo trình / Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2004
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật 1 / Trương Ngọc Quỳnh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật 2 / Trần Thị Minh Côi.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật cơ khí . T.2 / Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2004
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ kỹ thuật cơ khí . T.2 / Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ kỹ thuật cơ khí / Bùi Thanh Luân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật cơ khí / Lê Khánh Điền
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ kỹ thuật cơ khí : T.1 / Trần Hữu Quế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2004
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ kỹ thuật kiến trúc / Trần Văn Khải, Huỳnh Văn Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 720.284
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế / Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2006
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ Kỹ thuật và Autocad 2007 / Trần Nhất Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 604.20285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ kỹ thuật xây dựng : Bài tập / Nguyễn Quang Cự, Đặng Văn Cứ, Đoàn Như Kim.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng