TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Cơ học lý thuyết (70 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Cơ học là một khoa học nghiên cứu chuyển động và cân bằng của các vật thể. Trong đó cơ học Newton nghiên cứu chuyển động và cân bằng của các vật thể có kích thước đủ lớn so với kích thước nguyên tử và có vận tốc đủ nhỏ so với vận tốc ánh sáng. - Tùy theo quan điểm, người ta có thể phân loại cơ học thành: Cơ học lý thuyết và cơ học ứng dụng, Cơ học vật lý và cơ học kỹ thuật… Cơ học lý thuyết là lĩnh vực cổ nhất và phát triển hoàn thiện nhất của vật lý. Trong đó chủ yếu nghiên cứu chuyển động cơ học và cân bằng của chất điểm và hệ các chất điểm và của một vài mô hình vật rắn đơn giản. Cơ học lý thuyết là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu chuyển động và cân bằng của các hệ kĩ thuật. Đó là các máy, các công trình xây dựng, các phương tiện giao thông vận tải… Các mô hình cơ học của các hệ kỹ thuật cho đến giữa thế kỷ 20 thường là mô hình hệ chất điểm và các mô hình đàn hồi đơn giản. Từ giữa thế kỷ 20 đến nay, các mô hình cơ học của các hệ kỹ thuật thường được sử dụng là mô hình hệ các vật rắn, hệ các phần tử hữu hạn, hệ các vật thể đàn hồi, hệ các môi trường liên tục…Trong giáo trình này giới hạn chủ yếu xét mô hình vật rắn và các vật rắn phẳng. - Nội dung cơ bản của môn học là sự tổng hợp của 3 phần: Tĩnh học, động học và động lực học. Cuốn giáo trình này được biên soạn cho sinh viên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Cơ kĩ thuật, Kĩ thuật xây dựng, Kĩ thuật môi trường…
 
Advanced mechanics of continua /Karan S. Surana.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Analytical mechanics / Louis N. Hand and Janet D. Finch.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  1998
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Analytical mechanics [electronic resource] : an introduction / Antonio Fasano, Stefano Marmi ; translated by Beatrice Pelloni.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 531.01515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Analytical mechanics for relativity and quantum mechanics /Oliver Davis Johns.
Thông tin xuất bản: Oxford ;New York : Oxford University Press,  2011.
Ký hiệu phân loại: 531.01515
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Analytical mechanics for relativity and quantum mechanics [electronic resource] / Oliver Davis Johns.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 531.01515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập cơ học . Tập 2 - Động lực học / Lê Doãn Hồng, Đỗ Sanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải / Vũ Duy Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Classical mechanics / Tai L. Chow.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis,  2013
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Classical mechanics : a professor-student collaboration / edited by Mario Campanelli ; with contributions from Antonio d'Alfonso del Sordo, Camilla Tacconis, Enrico Caprioglio, Lodovico Scarpa, Muhammad Tayyab Shabbir, Sheila Mar�ia P�erez Garc�ia.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Classical mechanics : lecture notes / Konstantin K. Likharev.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2017
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Classical mechanics : problems with solutions / Konstantin K. Likharev.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2018
Ký hiệu phân loại: 531.076
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Classical mechanics : systems of particles and Hamiltonian dynamics / Walter Greiner ; with a foreworld by D.A. Bromley.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2010
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Classical mechanics :for physics graduate students /Ernesto Corinaldesi.
Thông tin xuất bản: Singapore ;River Edge, N.J. : World Scientific,  c1998.
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Classical Mechanics [electronic resource].
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Classical mechanics. Volume 1, Tools and vectors / Gregory A. DiLisi.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2019
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cơ học : dành cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật công nghệ / Phan Hồng Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học và Kỹ Thuật,  2011
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học : giáo trình / Bạch Thành Công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học cơ sở / Trần Huy Long, Phạm Nhân Hòa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học cơ sở. T.2 / Nguyễn Trọng, Tống Thanh Đạo, Lê Thị Hoàng Yến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 531.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học đại cương Cơ học vật rắn-dao động và sóng cơ = Mécanique générale / Lê Cung
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng ,  2006
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học đại cương từ Aristotle đến Newton / Hoàng Nam Nhật.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2006
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học giải tích / Đỗ Sanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2008
Ký hiệu phân loại: 531.01515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học lý thuyết (cho ngành kiến trúc và quy hoạch) / Phan Văn Cúc, Tống Danh Đạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học lý thuyết / Ninh Quang Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học lý thuyết / Trần Huy Long...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học lý thuyết / Trần Huy Long...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học lý thuyết : bài tập / Lê Quang Toại.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học lý thuyết : Bài tập / Trường ĐH Thủy Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học lý thuyết : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học môi trường liên tục / Đào Huy Bích, Nguyễn Đăng Bích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 531.38
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học môi trường liên tục : các phương trình cơ bản và ứng dụng / Phan Nguyên Di.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học ứng dụng / Trần Huy Long ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học. T.2- Động lực học / Đỗ Sanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp,  1990
Ký hiệu phân loại: 531.11
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học. T2- Động lực học / Đỗ Sanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 531.11
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở cơ học môi trường Liên tục và lý thuyết đàn hồi / Lê Hồng Ngọc, chủ biên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 531.38201
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở vật lí : T.1- Cơ học - I / Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở vật lí : T.2 - Cơ học - II / Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  1998
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Computational fluid and solid mechanics : proceedings, First MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, June 12-15, 2001 / editor, K.J. Bathe.
Thông tin xuất bản: New York : Elsevier,  2001
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Configurational forces : thermomechanics, physics, mathematics, and numerics / Gérard A. Maugi
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC,  2011.
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Continuum mechanics :constitutive modeling of structural and biological materials /Franco M. Capaldi.
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press,  2012.
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Continuum mechanics and plasticity / Han-Chin Wu.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC,  2005
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Continuum mechanics and thermodynamics of matter /S. Paolucci, University of Notre Dame.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Continuum mechanics for engineers / G.Thomas Mase and George E. Mase.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  1999
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Elements of mechanics / P. F. Kelly.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2014
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Engineering mechanics. Statics / R.C. Hibbeler.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fluid Mechanics of Mixing [electronic resource] : Modelling, Operations and Experimental Techniques / edited by R. King.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  1992
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Foundations of mechanics / Ralph Abraham, Jerrold E. Marsden.
Thông tin xuất bản: Reading, Mass. : Benjamin/Cummings Pub. Co.,  1978.
Ký hiệu phân loại: 531.0151
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
From Newton to Einstein : ask the physicist about mechanics and relativity / F. Todd Baker.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2014
Ký hiệu phân loại: 531.076
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giáo trình cơ học / Đoàn Trọng Thứ.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2002
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình cơ học lý thuyết / Trần Trọng Hỉ, Đặng Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Handbook of Contact Mechanics [electronic resource] : Exact Solutions of Axisymmetric Contact Problems / by Valentin L. Popov, Markus Heß, Emanuel Willert.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Introduction to continuum mechanics / W. Michael Lai, David Rubin, Erhard Krempl.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Butterworth-Heinemann/Elsevier,  2010
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to nonlinear thermomechanics of solids /Michał Kleiber, Piotr Kowalczyk.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 531/.3
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Introduction to relativistic continuum mechanics [electronic resource] / edited by G. Ferrarese, D. Bini.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2008
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
IUTAM Symposium on Mechanics of Passive and Active Flow Control
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  1999
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mathematical methods of classical mechanics / V. I. Arnold ;translated by K. Vogtmann, A. Weinstein.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  1978
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mathematical methods of classical mechanics / V.I. Arnold ; translated by K. Vogtmann and A. Weinstein.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  1989
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Multiscale Biomechanics and Tribology of Inorganic and Organic Systems [electronic resource] : In memory of Professor Sergey Psakhie / edited by Georg-Peter Ostermeyer, Valentin L. Popov, Evgeny V. Shilko, Olga S. Vasiljeva.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nhập môn cơ học / Đặng Đình Áng, Trịnh Anh Ngọc, Ngô Thành Phong.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Principles of Mechanics : Fundamental University Physics
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2019
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Principles of Mechanics [electronic resource] : Fundamental University Physics / by Salma Alrasheed.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Schaum's outline of theory and problems of beginning physics I : mechanics and heat / Alvin Halpern.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1995
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of beginning physics I :mechanics and heat /Alvin Halpern.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c1995.
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Structure and Interpretation of Classical Mechanics
Thông tin xuất bản: Cambridge The MIT Press  2015
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Techniques of classical mechanics : from Lagrangian to Newtonian mechanics / Samya Zain.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2019
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The mechanical universe : mechanics and heat / Stephen C. Frautschi ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thí nghiệm cơ học / Khoa kỹ thuật cơ sở.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Turbulence and Coherent Structures [electronic resource] : Selected Papers from 'Turbulence 89: Organized Structures and Turbulence in Fluid Mechanics', Grenoble, 18-21 September 1989 / edited by O. Metais, M. Lesieur.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  1991
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương. T.1- Cơ học / Nguyễn Hữu Xý, Nguyễn Văn Thỏa, Trương Quang Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học và Trung học Chuyên nghiệp ,  1985
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
What's the matter with waves? : an introduction to techniques and applications of quantum mechanics / William Parkinson.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2017
Ký hiệu phân loại: 531.1133
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở