TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn học

Môn: Kỹ thuật điện (88 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Fundamentals of Electrical Engineering
 
250 bài tập kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thanh Trà, Thái Vĩnh Hiển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
250 bài tập kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thanh Trà, Thái Vĩnh Hiển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài giảng Kỹ thuật điện - điện tử / Lê Đình Lương
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài tập cơ sở kỹ thuật điện / Thân Ngọc Hoàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập kỹ thuật điện / Nguyễn Kim Đính.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập Kỹ thuật điện cao áp / Hồ Văn Nhật Chương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 621.31913
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu tính toán thiết kế kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
CAD trong kỹ thuật điện / Nguyễn Hùng,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cad trong kỹ thuật điện / Nguyễn Hùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
CAD trong kỹ thuật điện / Nguyễn Hùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cad trong kỹ thuật điện / Nguyễn Hùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cad trong kỹ thuật điện / Nguyễn Hùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
CAD trong kỹ thuật điện tính toán thiết kế chống sét - chiếu sáng mạng điện động lực với - Benji, Luxicon, Ecodial / Phùng Thị Nguyệt, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cad trong kỹ thuật điện tử / Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Viết Thắng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3810285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cad trong kỹ thuật điện tử / Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Viết Thắng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3810285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cẩm nang kỹ thuật điện, tự động hóa và tin học công nghiệp / Bourgeois R...[và những người khác]; Lê Văn Doanh (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chuyên ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử = : Fachkunde elektrotechnik / Klaus Tkotz, ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở Kỹ thuật điện 1 : giáo trình / Nguyễn Ngân.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Bách khoa Đà Nẵng ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật điện tử số / Vũ Đức Thọ dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật điện tử số : Giáo trình tinh giản / Vũ Đức Thọ, Đỗ Xuân Thụ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở kỹ thuật điện. T.1- Cơ sở lý thuyết mạch điện và Điện tử lý thuyết và bài tập giải sẳn với Matlab-Mạch điện cơ bản / Hồ Văn Sung
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật điện. T.2- Cơ sở lý thuyết mạch điện và điện tử, lý thuyết và bài tập giải sẵn với Matlab - Mạch điện chức năng / Hồ Văn Sung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ tính toán mềm lý thuyết và ứng dụng trong kỹ thuật điện / Huỳnh Châu Duy, Hồ Đắc Lộc.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Khoa học và kỹ thuật,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.3028563
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electrical machines, drives, and power systems / Theodore Wildi.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình CAD trong kỹ thuật điện / Quyền Huy Ánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình hệ thống viễn thông : Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông / Phan Văn Ca.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Kỹ thuật điện / Bộ xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3076
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào (chủ biên), Lê Văn Doanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kỹ thuật điện / Lê Thành Bắc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kỹ thuật điện / Nguyễn Trọng Thắng, Lê Thị Thanh Hoàng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kỹ thuật điện / Nguyễn Văn Chất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3076
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kỹ thuật điện : dùng cho các trường đại học và cao đẳng khối công nghệ / Đặng Văn Thành...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kỹ thuật điện-điện tử công nghiệp / Lê Văn Thịnh (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hỏi đáp về kỹ thuật điện hạ áp / Phạm Văn Khiết (biên soạn); Trương Ngọc Minh, Phạm Năng Văn (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi đáp về kỹ thuật điện ứng dụng / Phạm Văn Khiết (biên soạn); Bùi Đức Hùng, Nguyễn Vũ Thanh (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn giải bài tập kỹ thuật điện / Nguyễn Văn Điền, Phạm Thị Giới.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn giải bài tập kỹ thuật điện / Nguyễn Văn Điền, Phạm Thị Giới.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện 2 / Nguyễn Kim Đính ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện - điện tử / Lê Đình Lương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện - điện tử / Lê Đình Lương.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện / Đặng Văn Hào, Lê Văn Doanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện / Hà Đặng Cao Phong, Lê Nho Bội, Trương Tri Ngộ chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện / Lê Đình Lương, Ngô Cao Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện / Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện / Lưu Thế Vinh.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện / Nguyễn Hùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện / Nguyễn Kim Đính.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện / Nguyễn Kim Đính.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện / Nguyễn Quý ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện / Nguyễn Tuấn Hùng.
Thông tin xuất bản: Nha Trang : Đại học Thủy Sản Nha Trang  
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện : Bài tập / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1993
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện : lý thuyết, bài tập có đáp số, bài tập giải sẵn / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện : lý thuyết, bài tập giải sẵn, bài tập cho đáp số và bài tập trắc nghiệm / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện 2 : Máy điện quay / Nguyễn Hữu Phúc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện cao áp quá điện áp và bảo vệ chống quá điện áp. / Trần Văn Tớp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện cao áp : bài tập / Hồ Văn Nhật Chương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 621.31913
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện cao áp : bài tập / Hồ Văn Nhật Chương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 621.31913
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện cao áp : bài tập / Hồ Văn Nhật Chương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 621.31913
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện cao áp quá điện áp và bảo vệ chống quá điện áp / Trần Văn Tớp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện cao áp. T.1- Kỹ thuật cách điện / Hoàng Việt.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 621.31913
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện cao áp. T.2 - Quá điện áp trong hệ thống điện / Hoàng Việt.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 621.31913
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện dân dụng / Nguyễn Vạn Quốc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện tử / Đỗ Xuân Thụ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Đỗ Xuân Thụ chủ biên ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Đỗ Xuân Thụ chủ biên, Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Viết Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1996
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện tử : Bài tập / Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Viết Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử : bài tập / Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Viết Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử : bài tập / Lê Văn Doanh, Võ Thạch Sơn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử số / Đặng Văn Chuyết.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy điện I / Vũ Gia Hanh (chủ biên), Trần Khánh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy điện khí cụ thiết bị điện / Nguyễn Xuân Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kỹ thuật điện tử / Trần Quang Vinh, Chử Văn An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Ngọc Anh .
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành kỹ thuật điện tử / Trần Viết Thắng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành kỹ thuật điện tử / Trần Viết Thắng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tiêu chuẩn kỹ thuật điện Việt Nam Phát, truyền tải - phân phối điện và các thiết bị điện / Bùi Trung Hưng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.30218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Từ điển kỹ thuật điện Anh-Việt / Đỗ Quang Đạt, Đỗ Gia Phan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.303
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Vật liệu kỹ thuật điện / Nguyễn Đình Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.30284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vật liệu kỹ thuật điện / Nguyễn Đình Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.30284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vật liệu kỹ thuật điện : tính chất, đặc điểm, thành phần công nghệ và ứng dụng / Nguyễn Xuân Phú, Hồ Xuân Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 621.3028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng