TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Kỹ thuật điện tử (45 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học Kỹ thuật điện tử trang bị các kiến thức căn bản và cơ sở của chuyên ngành Điện- Điện tử. Sinh viên hoàn thành khóa học này sẽ hiểu điện tử tương tự và kỹ thuật số, bao gồm các thiết bị bán dẫn điện tử cơ bản và ứng dụng, hoạt động khuếch đại, hệ logic tổ hợp và tuần tự, bộ nhớ. Điều này sẽ tạo thành một cơ sở để nghiên cứu thiết kế hệ thống kỹ thuật số, vi xử lý hiện đại và nghiên cứu sâu hơn trong chuyên ngành.
 
250 bài tập kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thanh Trà, Thái Vĩnh Hiển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
250 bài tập kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thanh Trà, Thái Vĩnh Hiển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A Baker's dozen : real analog solutions for digital designers / by Bonnie Baker.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Newes,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analog and digital circuits for electronic control system applications : using the TI MSP430 microcontroller / by Jerry Luecke.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Newnes,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analog and digital circuits for electronic control system applications elektronisk ressurs : using the TI MSP430 microcontroller / Jerry Luecke
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier/Newnes ,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analog and digital communication systems / Roden Martin S.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Prentice Hall,  1996
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analog and digital filter design / Steve Winder.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Newnes,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic TV technology : digital and analog / Robert L. Hartwig.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Focal Press,  2005.
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cad trong kỹ thuật điện tử / Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Viết Thắng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3810285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cad trong kỹ thuật điện tử / Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Viết Thắng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3810285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
CCTV surveillance : analog and digital video practices and technology / Kruegle Herman.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Elsevier Butterworth–Heinemann,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.38928
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
CMOS integrated analog-to-digital and digital-to-analog converters / by Rudy van de Plassche.
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.39814
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật điện tử số / Vũ Đức Thọ dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật điện tử số : Giáo trình tinh giản / Vũ Đức Thọ, Đỗ Xuân Thụ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Digital and analog fiber optic communications for CATV and FTTx applications /Avigdor Brillant.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Bellingham, Wash. : Wiley-Interscience ;SPIE Press,  c2008.
Ký hiệu phân loại: 621.382/75
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Foundations of analog and digital electronic circuits / Anant Agarwal, Jeffrey H. Lang
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Foundations of analog and digital electronic circuits [electronic resource] / Anant Agarwal, Jeffrey Lang.
Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. : Morgan Kaufman Publishers,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Generalized low-voltage circuit techniques for very high-speed time-interleaved analog-to-digital converters / Sai-Weng, Seng-Pan U, Rui Paolo Martins.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Verlag,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình hệ thống viễn thông : Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông / Phan Văn Ca.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Integrated electronics: analog and digital circuits and systems / Jacob Millman, Christos C. Halkias.
Thông tin xuất bản: New York, McGraw-Hill  1972
Ký hiệu phân loại: 621.38173
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Đỗ Xuân Thụ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Đỗ Xuân Thụ chủ biên ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Đỗ Xuân Thụ chủ biên, Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Viết Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1996
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện tử : Bài tập / Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Viết Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử : bài tập / Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Viết Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử : bài tập / Lê Văn Doanh, Võ Thạch Sơn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử số / Đặng Văn Chuyết.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập trình C trong kỹ thuật điện tử / W. Buchanan; Ngô Diên Tập, Phạm Huy Quỳnh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nguyên lý kỹ thuật Analog -Digital converter và digital -analog converter trong truyền hình / Trần Đỗ Tiến Nhân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.39814
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nguyên lý kỹ thuật điện tử / Trần Quang Vinh, Chử Văn An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phase-locked loops for wireless communications [electronic resource] : digital, analog, and optical implementations / by Donald R. Stephens.
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3815364
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phase-locked loops for wireless communications elektronisk ressurs : digital, analog, and optical implementations / Donald R. Stephens
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic ,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3815364
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pipelined analog to digital converter and fault diagnosis / edited by Alok Barua.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.38159
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Practical analog and digital filter design / Les Thede.
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Practical analog, digital, and embedded electronics for scientists / Brett D. DePaola.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Telecommunications demystified : a streamlined course in digital communications (and some analog) for EE students and practicing engineers / by Carl Nassar.
Thông tin xuất bản: Eagle Rock, Va. : LLH Technology Pub.,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Ngọc Anh .
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành kỹ thuật điện tử / Trần Viết Thắng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành kỹ thuật điện tử / Trần Viết Thắng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình