TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Thực Tập Công Nhân Điện – Điện Tử (21 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Workshop Training on Electrical -Electronic Engineering
 
Bài giảng Kỹ thuật điện - điện tử / Lê Đình Lương
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cẩm nang xử lý sự cố điện - điện tử / Trần Thế San, Nguyễn Trọng Thắng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chuyên ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử = : Fachkunde elektrotechnik / Klaus Tkotz, ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điện tử tương tự : Giáo trình thí nghiệm (dành cho sinh viên hệ Đại học) / Khoa Điện - Điện tử.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình xử lý ảnh (ngành điện - điện tử) / Nguyễn Thanh Hải.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.367
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế bài giảng và tuyển tập các bài giảng hay nghề điện - điện tử / Dương Đức Lân, Cao Văn Sâm, Vũ Xuân Hùng (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện - điện tử / Lê Đình Lương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện - điện tử / Lê Đình Lương.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật đo điện - điện tử / Nguyễn Hùng.
Thông tin xuất bản: Hồ Chí Minh : Giao thông Vận tải,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số : phần câu hỏi chuẩn bị ở nhà : tài liệu thí nghiệm (dành cho sinh viên hệ đại học) / Khoa Điện - Điện tử.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật xung : thí nghiệm / Khoa Điện - Điện tử.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3815365
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạch điện : Tài liệu thí nghiệm / Khoa Điện - Điện tử.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thí nghiệm máy điện / Khoa Điện - Điện tử.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành xử lý tín hiệu số : Giáo trình dùng cho đào tạo kỹ sư chuyên ngành Điện - Điện tử, Cơ điện tử / Học viện Kỹ thuật Quân sự - Khoa Vô tuyến Điện tử.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội Nhân dân,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực tập công nhân điện - điện tử / Huỳnh Phát Huy.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trang bị điện - Điện tử công nghiệp / Vũ Quang Hồi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trang bị điện - Điện tử máy gia công kim loại / Vũ Quang Hồi, Nguyễn Mạnh Tiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.942
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Truyền số liệu : Tài liệu thí nghiệm / Khoa Điện - Điện tử.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.38
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tuyển tập công trình hội nghị khoa học sinh viên khoa Điện - Điện tử - Máy tính / Khoa Điện - Điện tử - Máy tính.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 621
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Vật liệu điện - điện tử / Dương Vũ Văn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 621.30284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vật liệu điện - điện tử / Dương Vũ Văn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 621.30284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng