TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Quản lý dịch vụ ô tô (32 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học trình bày những kiến thức cơ bản liên quan đến các vấn đề về quản lý một cơ sở dịch vụ ô tô và các quy trình về quản lý xưởng dịch vụ.
 
Automotive Detailing : A complete car care guide for auto enthusiasts and detailing professionals / Don Taylor.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : HP Books,  1998.
Ký hiệu phân loại: 629.2872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Technology : Principles, Diagnosis, and Service / James D. Halderman.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.2872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Car hacks & mods for dummies / David Vespremi.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 629.2872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Car hacks & mods for dummies / by David Vespremi
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Publ. ,  2004
Ký hiệu phân loại: 629.2872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Careers for car buffs & other freewheeling types / Richard S. Lee, Mary Price Lee.
Thông tin xuất bản: Chicago : VGM Career Books,  2004
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cấu tạo và sửa chữa ô tô thông thường : Tài liệu dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề / Bùi Thị Thư, Dương Văn Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chẩn đoán - sửa chữa hệ thống điện trên xe mô tô đời mới / Tăng Văn Mùi, Trần Duy Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.28775
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ chẩn đoán sửa chữa & kiểm định ô tô / Nguyễn Phụ Thượng Lưu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô / Nguyễn Văn Toàn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Công nghệ ô tô : Phần chẩn đoán ô tô Công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô (Dùng cho trình độ cao đẳng nghề) / Phạm Tố Như (Chủ biên)...[ và những người khác ].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình hệ thống máy tính điều khiển ô tô / Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Văn Long Giang.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2016
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình quản lý dịch vụ ô tô / Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Phú Đông , Tăng Thị Hiền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng ,  2018
Ký hiệu phân loại: 629.2872068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn sửa chữa-bảo trì xe ô tô đời mới / Tăng Văn Mùi, Trần Duy Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.2872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ năng cơ bản sửa chữa ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện nay / Chu Mậu Kiệt... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa  2017
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : bảo dưỡng ôtô / Vỹ Gia Tráng, Kha Túc Vũ, Hứa Bình; Trần Giang Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : kỹ năng cơ bản sửa chữa ôtô / Chu Mậu Kiệt, Vỹ Song, Lư Đức Thắng; Trần Giang Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : sửa chữa điện ô tô / Mạc Quân, Lý Xuân, Thành Hán Phương; Trần Giang Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : sửa chữa động cơ ôtô / Trần Kiện Kiện, Trương Đông Sơn, Hoàng Khang Quân; Trần Giang Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : sửa chữa gầm, mâm ôtô / Lương Gia Sinh, Vỹ Song, Cam Dũng Huy; Trần Giang Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật chẩn đoán lỗi và sửa chữa ô tô : phiên bản thực chiến / Viên Quảng Quân; Trần Giang Sơn (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2020
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô cơ bản / Đức Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao / Đức Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội ,  2013
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại . Tập 2- Động cơ Diesel / Nguyễn Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 4- Khung gầm bệ ô tô / Nguyễn Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập.3- Trang bị điện ôtô / Nguyễn Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dịch vụ ô tô / Huỳnh Thanh Công, Hồ Phi Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.2872068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sửa chữa điện ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại / Mạc Quân...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa động cơ ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại / Trần Kiện Kiện... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa,  2017
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa gầm ô tô : dùng cho các Trường Đào tạo chuyên nghiệp và Dạy nghề / Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Doanh Phương, Phạm Văn Khái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa gầm, mâm ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại / Lương Gia Sinh...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô / Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Đỗ Minh Triết.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô / Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Đỗ Minh Triết.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2018
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Sách giáo trình