TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn học

Môn: Cơ học máy (65 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Mô học này ứng dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề về phân tích cấu tạo, động học động lực học của cơ cấu máy và thiết kế cơ cấu máy thỏa mãn những điều kiện động học, động lực học đã cho trong thực tiễn. Nghiên cứu cấu tạo, động học và động lực học của cơ cấu và máy nói chung nhằm giải quyết hai bài toán cơ bản phân tích và thiết kế cơ cấu máy. gồm 3 phần lớn : o Cấu trúc cơ cấu. o Động học cơ cấu. o Xét các cơ cấu thông dụng
 
Bài tập cơ học kỹ thuật . Tập 2 - Động lực học / Đỗ Sanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.104
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập cơ học máy / Lại Khắc Liễm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập cơ học máy / Lại Khắc Liễm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang cơ khí : T.1 - Nguyên lý thiết kế / Orlôp P.I.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hải Phòng,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang cơ khí : T.2 - Nguyên lý thiết kế / Orlôp P.I.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hải Phòng,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chuyên ngành cơ khí = Fachkunde metall / Josef Dillinger ... [ và những người khác] ; Lê Tùng Hiếu (dịch)... [ và những người khác] .
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Trẻ,  2013
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kỹ thuật. Tập 2. Động lực học / Đỗ Sanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.104
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học máy / Lại Khắc Liễm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học máy / Phạm Bá Khiển.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học máy / Phạm Bá Khiển.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học máy / Phạm Bá Khiển.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học máy : giáo trình / Lại Khắc Liễm.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ khí : Ứng dụng phổ thông / Nguyễn Văn Tuệ, Nguyễn Đình Triết.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở công nghệ chế tạo máy / Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở công nghệ chế tạo máy / Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học kỹ thuật / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở công nghiệp chế tạo máy / Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật cơ khí / Đỗ Xuân Đinh, Bùi Lê Gôn, Phạm Đình Sùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở máy công cụ / Phạm Văn Hùng, Nguyễn Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở thiết kế máy / Hà Ngọc Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở thiết kế máy / Hà Ngọc Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở thiết kế máy / Lê Văn Uyển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở thiết kế máy / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở thiết kế máy : Giáo trình / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy / Trịnh Chất
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy / Trịnh Chất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy : Giáo trình / Trịnh Chất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở thiết kế và gia công cơ khí : Sử dụng trong các trường trung cấp và dạy nghề / Đàm Ngạn Phú (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí / Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Phương Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học khối kỹ thuật / Trần Văn Địch chủ biên ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép (Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép) / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Độ tin cậy trong thiết kế chế tạo máy và hệ cơ khí / Nguyễn Doãn Ý.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động lực học máy / Đỗ Sanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.85
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động lực học máy : Giáo trình / HolzweiBig Franz, Hans Dresig, Vũ Liêm Chính (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 620.104
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Dung sai lắp ghép : tài liệu tham khảo dành cho các cơ sở dạy nghề / Cao Văn Sâm, Đức Thọ Nguyễn, Vũ Xuân Hùng chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gia công cơ : Sổ tay / Trần Văn Địch chủ biên, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giám sát và điều khiển thông minh quá trình gia công cơ : Tài liệu chuyên khảo sau đại học / Học viện Kỹ thuật Quân sự - Khoa Hàng không Vũ trụ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội Nhân dân ,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình cơ sở thiết kế máy / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế bài giảng và tuyển tập các bài giảng hay nghề động lực - cơ khí / Cao Văn Sâm chủ biên, Vũ Xuân Hùng chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.807
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu cơ khí / Lê Ngọc Bích.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật cơ khí / Hoàng Minh Công.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí / Nguyễn Tiến Thọ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí / Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí : Sách dùng làm giáo trình cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật / Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Máy ép rác hữu cơ tự động sử dụng trong hộ gia đình / Phan Đặng Trùng Dương , Huỳnh Tấn Long , Nguyễn Quang Nhân; Nguyễn Thanh Tân (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nhập môn ngành Kỹ thuật cơ khí / Lê Hồng Hiệu.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sổ tay thiết kế cơ khí. .T3 / Hà Văn Vui.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay thiết kế cơ khí. T.2 / Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cơ khí : Sổ tay . Tập 1 / Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng, Phan Đăng Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cơ khí : Sổ tay : T.2 / Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành cơ khí tiện phay bào mài / Trần Thế Sang, Hoàng Trí, Nguyễn Thế Hùng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành cơ khí tiện phay mài / Trần Thế San, Hoàng Trí, Nguyễn Thế Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực tập công nhân cơ khí / Phạm Bá Khiển, Bùi Văn Tâm.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập công nhân cơ khí / Phạm Bá Khiển, Bùi Văn Tâm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập công nhân cơ khí / Phạm Bá Khiển.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí . T.1 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí . T.1 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí . T.2 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức sản xuất cơ khí / Trần Văn Địch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.8068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Từ điển công nghệ luyện kim cơ khí Anh - Việt = Dictionary of metallurgical and mechanical technology English - Vietnamese / Lê Văn Ninh, Lê Chí Cương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.803
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Từ điển kỹ thuật cơ khí thông dụng Anh - Việt / Quang Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thanh Niên,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Tự động hóa thiết kế cơ khí / Trịnh Chất, Trịnh Đồng Tính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng