TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép (16 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Nội dung của bài giảng gồm: Phần thứ nhất: Dung sai lắp ghép và vẽ cơ khí gồm: Các khái niệm về DSLG. Hệ thống DSLG bề mặt trơn, Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt, cách ghi các yêu cầu kỹ thuật. Dung sai lắp ghép của các mối ghép thông dụng và cách vẽ theo quy ước. Chuỗi kích thước và cách giải chuỗi kích thước. Cách lập và đọc các bản vẽ chi tiết máy và bản vẽ lắp. Phần thứ hai: Các khái niệm cơ bản trong đo lường. Phương pháp đo các thông số hình học và chỉ tiêu chất lượng cơ khí. Các loại sai số, độ chính xác, độ tin cậy. Phương pháp xử lý số liệu đo và các dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí.
 
Bài giảng Dung sai lắp ghép và đo lường / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài tập dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật / Nguyễn Văn Tường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép (Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép) / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Dung sai lắp ghép : tài liệu tham khảo dành cho các cơ sở dạy nghề / Cao Văn Sâm, Đức Thọ Nguyễn, Vũ Xuân Hùng chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường / Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dung sai và kỹ thuật đo / Vũ Toàn Thắng ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo : bài tập / Ninh Đức Tốn, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Thị Cẩm Tú
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí / Nguyễn Tiến Thọ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí / Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí : Sách dùng làm giáo trình cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật / Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sổ tay dung sai lắp ghép / Ninh Đức Tốn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình