TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Thực Tập Công Nhân Cơ Khí (37 tài liệu)

Mô tả chi tiết: N hập môn các phương pháp gia công trên máy điều khiển bằng kỹ thuật số (CN C): tiện CN C, phay CN C, ..
 
Cẩm nang cơ khí : T.1 - Nguyên lý thiết kế / Orlôp P.I.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hải Phòng,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang cơ khí : T.2 - Nguyên lý thiết kế / Orlôp P.I.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hải Phòng,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chuyên ngành cơ khí = Fachkunde metall / Josef Dillinger ... [ và những người khác] ; Lê Tùng Hiếu (dịch)... [ và những người khác] .
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Trẻ,  2013
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ khí : Ứng dụng phổ thông / Nguyễn Văn Tuệ, Nguyễn Đình Triết.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học kỹ thuật / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở kỹ thuật cơ khí / Đỗ Xuân Đinh, Bùi Lê Gôn, Phạm Đình Sùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở thiết kế và gia công cơ khí : Sử dụng trong các trường trung cấp và dạy nghề / Đàm Ngạn Phú (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí / Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Phương Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học khối kỹ thuật / Trần Văn Địch chủ biên ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép (Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép) / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Độ tin cậy trong thiết kế chế tạo máy và hệ cơ khí / Nguyễn Doãn Ý.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế bài giảng và tuyển tập các bài giảng hay nghề động lực - cơ khí / Cao Văn Sâm chủ biên, Vũ Xuân Hùng chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.807
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu cơ khí / Lê Ngọc Bích.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật cơ khí / Hoàng Minh Công.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí / Nguyễn Tiến Thọ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí / Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí : Sách dùng làm giáo trình cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật / Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nhập môn ngành Kỹ thuật cơ khí / Lê Hồng Hiệu.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sổ tay thiết kế cơ khí. .T3 / Hà Văn Vui.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay thiết kế cơ khí. T.2 / Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cơ khí : Sổ tay . Tập 1 / Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng, Phan Đăng Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cơ khí : Sổ tay : T.2 / Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành cơ khí tiện phay bào mài / Trần Thế Sang, Hoàng Trí, Nguyễn Thế Hùng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành cơ khí tiện phay mài / Trần Thế San, Hoàng Trí, Nguyễn Thế Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực tập công nhân cơ khí / Phạm Bá Khiển, Bùi Văn Tâm.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập công nhân cơ khí / Phạm Bá Khiển, Bùi Văn Tâm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập công nhân cơ khí / Phạm Bá Khiển.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí . T.1 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí . T.1 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí . T.2 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức sản xuất cơ khí / Trần Văn Địch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.8068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Từ điển công nghệ luyện kim cơ khí Anh - Việt = Dictionary of metallurgical and mechanical technology English - Vietnamese / Lê Văn Ninh, Lê Chí Cương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.803
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Từ điển kỹ thuật cơ khí thông dụng Anh - Việt / Quang Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thanh Niên,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Tự động hóa thiết kế cơ khí / Trịnh Chất, Trịnh Đồng Tính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng