TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Vật lý cơ (89 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Vật lý cơ (còn gọi là Cơ học) là một trong những môn học nền tảng được giảng dạy trong các trường đại học công nghệ. Nó là khoa học nghiên cứu các quy luật chuyển động cơ học của các vật thể trong không gian, theo thời gian. Học phần Vật lý cơ trình bày những khái niệm về chuyển động của chất điểm và của vật rắn; các dạng chuyển động đơn giản của chất điểm và của vật rắn; các định luật và phương trình cơ bản của động lực học chất điểm và vật rắn; công và năng lượng, các định luật bảo toàn trong cơ học; các khái niệm cân bằng; dao động; phương trình cơ bản của dao động; ngoài ra học phần còn đề cập đến các khái niệm và phương trình chuyển động của chất lưu (chất lỏng và chất khí), một dạng chuyển động thường gặp trong thế giới xung quanh. Sau một hay vài nội dung kiến thức được trình bày thì có phần bài tập áp dụng nhằm giúp sinh viên vận dụng, rèn luyện kỹ năng. Học phần cũng dành một dung lượng đáng kể cho phần ứng dụng các kiến thức đã học vào khoa học, công nghệ và đời sống.
 
A concise introduction to quantum mechanics / Mark S. Swanson.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2018
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A Guide to Physics Problems : Part 1: Mechanics, Relativity, and Electrodynamics / Sidney B Cahn.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Kluwer Academic Publishers,  2004
Ký hiệu phân loại: 530.076
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
A Guide to Physics Problems Part 2 : Thermodynamics, Statistical Physics, and Quantum Mechanics / Sidney B. Cahn, Gerald D. Mahan, Boris E. Nadgorny.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer US,  2004
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
A relativist's toolkit : the mathematics of black-hole mechanics / Eric Poisson.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 530.11
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced quantum mechanics / Freeman Dyson ; transcribed by David Derbes.
Thông tin xuất bản: Hackensack, NJ : World Scientific,  2007
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced quantum mechanics [electronic resource] / Franz Schwabl ; translated by Roginald Hilton and Angela Lahee
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advances in Quantum Mechanics
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2013
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Analytical advances in quantum and celestial mechanics : separating rapid and slow subsystems / Eugene Oks.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 530.120151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Applied quantum mechanics / Walter A. Harrison.
Thông tin xuất bản: Singapore ; River Edge, N.J. : World Scientific,  2000
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập cơ học kỹ thuật . Tập 2 - Động lực học / Đỗ Sanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.104
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập Cơ nhiệt đại cương / Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập vật lý đại cương. Tập 1 - Cơ- nhiệt / Lương Duyên Bình (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2011
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học / Nguyễn Hữu Mình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học kỹ thuật : bài tập / Nguyễn Nhật Lệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kỹ thuật. T.1- Tĩnh học và động học / Đỗ Sanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kỹ thuật. Tập 1- Tĩnh học và động học / Đỗ Sanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kỹ thuật. Tập 2. Động lực học / Đỗ Sanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.104
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học lượng tử / Vũ Văn Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư Phạm,  2017
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học và lý thuyết tương đối / Nguyễn Hữu Mình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2003
Ký hiệu phân loại: 530.11
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ nhiệt đại cương / Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩu
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở vật lí. Tập 5 - Điện học II / Halliday David ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở vật lý chất rắn / Đào Trần Cao.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 530.41
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
College physics : with an integrated approach to forces and kinematics / Alan Giambattista, Betty McCarthy Ricardson, Robert C. Richardson
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2010
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Discrete quantum mechanics / H. Thomas Williams.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2015
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Essential Quantum Mechanics [electronic resources] / by Gary Bowman.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
From classical to quantum mechanics [electronic resource] : an introduction to the formalism, foundations, and applications / Giampiero Esposito, Giuseppe Marmo, George Sudarshan.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York, NY : Cambridge University Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fundamentals of quantum mechanics [electronic resource] : for solid state electronics and optics / C.L. Tang.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình cơ học lượng tử / Nguyễn Duy Hưng.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  1998
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình vật lý đại cương. Tập 1 - Cơ- nhiệt / Trần Ngọc, Đỗ Quốc Huy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2011
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
How to understand quantum mechanics / John P. Ralston.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2018
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
John S. Bell on the foundations of quantum mechanics / editors, M. Bell, K. Gottfried, M. Veltman.
Thông tin xuất bản: Singapore ; New Jersey : World Scientific,  2001
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mathematical for Theoretical Physics [electronic resource] : Electrodynamics, Quantum Mechanics, General Relativity and Fractals / by Gerd Bauman
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Science+Business Media, Inc. ,  2005
Ký hiệu phân loại: 530.28553
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Metastable, Spintronics Materials and Mechanics of Deformable Bodies : Recent Progress
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 530.41
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modern Methods in Equilibrium Statistical Mechanics / Mario Rasetti.
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific,  1986
Ký hiệu phân loại: 530.13
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
On the principle of holographic scaling : from college physics to black hole thermodynamics / Leo Rodriguez and Shanshan Rodriguez.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2019
Ký hiệu phân loại: 530.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Panorama of Contemporary Quantum Mechanics : Concepts and Applications
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2019
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Path Integrals in Physics. Volume 1- Stochastic processes and quantum mechanics / M. Chaichian and A. Demichev.
Thông tin xuất bản: CRC Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Principles of physics : from quantum field theory to classical mechanics / Jun Ni, Tsinghua University, China.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2014
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Principles of quantum mechanics / R. Shankar.
Thông tin xuất bản: New York : Plenum Press,  1994
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Problems and Solutions in Quantum Mechanics [electronic resource].
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 530.12076
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quantenmechanik Für Fortgeschrittene (QM II) (Springer-Lehrbuch) = Advanced Quantum Mechanics / Franz Schwabl
Thông tin xuất bản: Springer ,  2008
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quantum mechanics / Mohammad Saleem.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2015
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quantum mechanics : a conceptual approach / Hendrik F. Hameka.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2004
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quantum mechanics : classical results, modern systems, and visualized examples / Richard W. Robinett.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quantum mechanics : lecture notes / Konstantin K. Likharev.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2019
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quantum mechanics : problems with solutions / Konstantin K. Likharev.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2019
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quantum mechanics :classical results, modern systems, and visualized examples /Richard W. Robinett.
Thông tin xuất bản: Oxford ;New York : Oxford University Press,  2006.
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Quantum mechanics [electronic resource] / Gennaro Auletta, Mauro Fortunato, Giorgio Parisi.
Thông tin xuất bản: Leiden : Cambridge University Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quantum mechanics [electronic resource] / Yoav Peleg ... [et al.]
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Companies,  2010
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quantum mechanics [electronic resource] : concepts and applications / Nouredine Zettili.
Thông tin xuất bản: Chichester, U.K. : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quantum mechanics and quantum information : a guide through the quantum world / Moses Fayngold and Vadim Fayngold.
Thông tin xuất bản: Weinheim, Germany : Wiley-VCH,  2013
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quantum Mechanics and the Philosophy of Alfred North Whitehead / by Michael Epperson.
Thông tin xuất bản: New York : Fordham University Press,  2004.
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quantum Mechanics and the Philosophy of Alfred North Whitehead / Epperson, Michael.
Thông tin xuất bản: New York : Fordham University Press ,  2004
Ký hiệu phân loại: 530.1201
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quantum mechanics demystified elektronisk ressurs / David McMahon.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2006
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quantum mechanics for nuclear structure. Volume 1 : a primer / Kris Heyde, John L. Wood.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quantum mechanics for scientists and engineers / David A.B. Miller.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quantum mechanics of the diatomic molecule with applications / Christian G. Parigger and James O. Hornkoh.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quantum statistical mechanics / William C. Schieve, Lawrence P. Horwitz.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2009.
Ký hiệu phân loại: 530.13
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quantum statistical mechanics : equilibrium and non-equilibrium theory from first principles / Phil Attard.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2015
Ký hiệu phân loại: 530.133
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Relativistic many-body theory and statistical mechanics / Lawrence P. Horwitz and Rafael I. Arshansky.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2018
Ký hiệu phân loại: 530.144
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Relativistic quantum mechanics : wave equations / Walter Greiner ; with a foreword by D.A. Bromley.
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  2000
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Relativity, symmetry, and the structure of quantum theory. Volume 2, Point form relativistic quantum mechanics / William H. Klink, Wolfgang Schweiger.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2018
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Scaling limits in statistical mechanics and microstructures in continuum mechanics / Errico Presutti.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 530.13
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of college physics [electronic resource] / Frederick J. Bueche, Eugene Hecht.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1997
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics (Collected Papers on Quantum Philosophy) / J. S. Bell
Thông tin xuất bản: Cambridge University Press ,  1988
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Statistical mechanics : from first principles to macroscopic phenomena / J. Woods Halley.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 530.13
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Statistical mechanics : lecture notes / Konstantin K. Likharev.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2019
Ký hiệu phân loại: 530.13
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Statistical mechanics : problems with solutions / Konstantin K. Likharev.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2019
Ký hiệu phân loại: 530.13
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Statistical Mechanics [electronic resource] / Franz Schwabl.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2006
Ký hiệu phân loại: 530.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Statistical Mechanics Made Simple : A Guide for Students and Researchers / Daniel C Mattis.
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.,  2003
Ký hiệu phân loại: 530.13
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Statistical mechanics made simple : a guide for students and researchers / Daniel C. Mattis.
Thông tin xuất bản: River Edge, N.J. ; Hong Kong : World Scientific,  2003
Ký hiệu phân loại: 530.13
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Statistical Mechanics of Nonequilbrium Liquids
Thông tin xuất bản: Canberra ANU Press  2007
Ký hiệu phân loại: 530.13
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Statistical mechanics of solids / Louis A. Girifalco.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 530.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The black hole war : my battle with Stephen Hawking to make the world safe for quantum mechanics / Leonard Susskind.
Thông tin xuất bản: New York : Little, Brown,  2008
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics
Thông tin xuất bản: Cham Springer  2016
Ký hiệu phân loại: 530.12015118
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The conceptual foundations of the statistical approach in mechanics / Paul, Tatiana Ehrenfest ; translated by Michael J. Moravcsik.
Thông tin xuất bản: New York : Dover Publications,  1990
Ký hiệu phân loại: 530.13
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The Foundations of Quantum Mechanics, Historical Analysis and Open Questions - Cesena 2004 [electronic resource] : Cesena, Italy, 4-9 Ocober 2004 / editors, Claudio Garola, Arcangelo Rossi, Sandro Sozzo.
Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific ,  2006
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The physics of quantum mechanics / James Binney, Rudolf Peierls Centre for Theoretical Physics and Merton College, University of Oxford, David Skinner, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The quantum mechanics of minds and worlds / Jeffrey Alan Barrett.
Thông tin xuất bản: Oxford, England ; New York : Oxford University Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý cơ / Trần Ngọc...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý cơ / Trần Ngọc...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý cơ / Trần Ngọc...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý cơ / Trần Ngọc...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý đại cương : Cơ nhiệt - Điện từ : Bài tập / Nguyễn Thị Bé Bảy, Nguyễn Dương Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương phần cơ nhiệt / Nguyễn Thị Bé Bảy, Nguyễn Dương Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương. T1- Cơ- nhiệt / Lương Duyên Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1997
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương. Tập 1 - Cơ- nhiệt / Lương Duyên Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương. Tập 1- Cơ -nhiệt / Lương Duyên Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương. Tập 1- Cơ nhiệt / Trần Ngọc...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình