TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Lý thuyết thông tin (8 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học được chia làm 4 bài nhằm giúp Sinh viên hiểu được các vấn đề như: - Khái niệm về tín hiệu, cách thức xử lý tín hiệu trên miền thời gian và miền tần số. - Khái niệm về về thông tin, Entropy, Entropy của một phân phối, Entropy của nhiều phân phối, Entropy có điều kiện, Độ đo lượng tin. Vận dụng giải quyết các bài toán về xác định lượng tin. - Khái niệm về mã tách được, mã không tách được, bảng mã tối ưu. Hiểu Định lý Kraft (1949), Định lý Shannon (1948), Định lý sinh mã Huffman và phương pháp sinh mã Huffman. Vận dụng để sinh bảng mã tách được tối ưu, nhận biết được bảng mã như thế nào là bảng mã tối ưu và có thể vận dụng để viết các chương trình sinh mã, giải mã (hay viết chương trình nén và giải nén). Từ đây, các sinh viên có thể tự nghiên cứu các loại bảng mã khác để vận dụng cho việc mã hóa và bảo mật thông tin một cách hiệu quả. - Khái niệm về kênh truyền tin rời rạc không nhớ, dung lượng
 
Lý thuyết thông tin / Đặng Văn Chuyết, Hà Quốc Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa,  2011
Ký hiệu phân loại: 003.540
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lý thuyết thông tin / Hồ Văn Quân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005.
Ký hiệu phân loại: 003.540
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lý thuyết thông tin / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 003.54
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết thông tin / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 003.54
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết thông tin : giáo trình / L ê Quyết Thắng, Phan Tấn Tài , Dương Văn Hiếu.
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ,  2007
Ký hiệu phân loại: 003.54
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lý thuyết thông tin : Giáo trình / Nguyễn Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết tín hiệu / Phạm Thị Cư.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 621.38223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý thông tin tương tự - số / Vũ Đình Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng