TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Kỹ thuật điều khiển tự động (85 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Automatic Control Engineering
 
Advanced mathematical tools for automatic control engineers [electronic resource] / Alexander S. Poznyak.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York : Elsevier,  2008
Ký hiệu phân loại: 629.8312
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automatic control of atmospheric and space flight vehicles : design and analysis with MATLAB® and Simulink® / Ashish Tewar
Thông tin xuất bản: New York : Birkhäuser,  2011
Ký hiệu phân loại: 629.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automatic control systems / Farid Golnaraghi, Benjamin C. Kuo.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automatic control systems / Farid Golnaraghi, Benjamin C. Kuo.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập điều khiển tự động / Nguyễn Thị Phương Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con : hệ thống truyền lực hiện đại hệ thống truyền lực điều khiển tự động (AT), hệ thống truyền lực ô tô hai cầu chủ động (4WD, AWD)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ điện tử - các thành phần cơ bản / Võ Thị Ry, Trương Hữu Chí.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ điện tử : các thành phần-các phương pháp-các ví dụ / K. Popp, W. Gerth, B. Heimann; Nguyễn Văn Khang (dịch)... [và những người khác dịch]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ điện tử : Tự thiết kế lắp ráp 57 mạch điện thông minh / Trần Thế San, Tăng Văn Mùi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.38153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ điện tử các thành phần cơ bản / Trương Hữu Chí, Võ Thị Ry.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ điện tử hệ thống trong chế tạo máy / Trương Hữu Chí, Võ Thị Ry.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.2502
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ điện tử tự Thiết kế - Lắp ráp 23 mạch điện thông minh chuyên về điều khiển tự động / Trần Thế San.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 629.8043
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở điều khiển tự động truyền động điện / Trần Thọ dịch, Võ Quang Lạp dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động / Nguyễn Văn Hoà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2006
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở tự động / Lương Văn Lăng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở tự động : bài tập / Lương Văn Lăng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở tự động điều khiển quá trình / Nguyễn Văn Hòa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở tự động điều khiển quá trình / Nguyễn Văn Hoà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở tự động hóa máy công cụ Kỹ thuật điều khiển, điều chỉnh và lập trình khai thác máy công cụ CNC / Tạ Duy Liêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí / Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Phương Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở tự động hóa. Tập 1 / Nguyễn Văn Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ Sở tự động học / Phạm Văn Tấn
Thông tin xuất bản: Cần Thơ ; Đại học Cần Thơ,  2007
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điều khiển tự động / Nguyễn Thanh Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điều khiển tự động : T.1- Cơ sở tự động học / Nguyễn Thị Phương Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1996
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điều khiển tự động 1 : Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm / Nguyễn Thanh Phương
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Điều khiển tự động các hệ kỹ thuật. Tập 1- Mô hình hệ thống điều khiển / Lê Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện / Thân Ngọc Hoàn, Nguyễn Tiến Ban.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điều khiển tự động các quá trình công nghệ sinh học - thực phẩm / Nguyễn Minh Hệ , Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Đức Trung
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học bách khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động / Phan Xuân Minh , Hà Thị Kim Duyên, Phạm Xuân Khánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình mô đun: điều khiển hệ thống cơ điện tử sử dụng PLC / Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 629.895
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thực hành PIC : Tài liệu thực hành dùng cho các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành điện - điện tử - cơ điện tử - viễn thông - tự động điều khiển - kỹ thuật máy tính / Nguyễn Đình Phú, Phan Vân Hoàn, Trương Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2018
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống cơ điện tử / Hà Ngọc Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống cơ điện tử / Hà Ngọc Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 621
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống điều khiển tự động chọn món / Nguyễn Thanh Tú.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hệ thống điều khiển tự động khí nén / Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Trường Thịnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Khoa học kỹ thuật,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.8045
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống điều khiển tự động thủy lực / Trần Xuân Tùy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 629.8042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Phạm Hữu Nghĩa.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Phạm Hữu Nghĩa.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Phạm Hữu Nghĩa.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS_Giám sát và điều khiển tự động / Huỳnh Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Toàn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kỹ thuật điều khiển tự động / Hoàng Văn Vinh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điều khiển tự động / Hoàng Văn Vinh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điều khiển tự động / Nguyễn Ngọc Cẩn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1995
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển hiện đại / Nguyễn Thị Phương Hà, Huỳnh Thái Hoàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển hiện đại / Nguyễn Thị Phương Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển mờ / Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển nâng cao : điều khiển tối ưu-điều khiển bền vững-điều khiển thích nghi / Nguyễn Doãn Phước.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển phi tuyến / Nguyễn Doãn Phước, Hán Thành Trung,Phan Xuân Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 629.836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển tự động . Quyển 2 - Hệ xung số / Nguyễn Thương Ngô
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển tự động / Hoàng Văn Vinh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết điều khiển tự động / Hoàng Văn Vinh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết điều khiển tự động / Nguyễn Thị Phương Hà , Huỳnh Thái Hoàng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại / Nguyễn Thương Ngô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao / Nguyễn Duy Anh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao / Nguyễn Duy Anh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại . Q.1- Hệ tuyến tính / Nguyễn Thương Ngô
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : hệ phi tuyến-hệ ngẫu nhiên / Nguyễn Thương Ngô dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : T.2 - Hệ xung số / Nguyễn Thương Ngô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2003
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : T1 : hệ tuyến tính / Nguyễn Thương Ngô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Q3- Hệ phi tuyến - Hệ ngẫu nhiên / Nguyễn Thương Ngô
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 2- Hệ xung số / Nguyễn Thương Ngô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Tập 1. Hệ tuyến tính / Nguyễn Thương Ngô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển tự động. Q.4- Hệ tối ưu-Hệ thích nghi / Nguyễn Thương Ngô
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết điều khiển tuyến tính / Nguyễn Doãn Phước.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mạng công nghiệp và ứng dụng mạng công nghiệp trong thiết kế hệ thống điều khiển tự động trạm trộn bê tông công nghiệp / Đinh Văn Linh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mạng nơron và ứng dụng trong điều khiển tự động/Phạm Hữu Đức Dục
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Matlab và Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động / Nguyễn Phùng Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 629.80285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu và ứng dụng Matlab trong điều khiển tự động / Trang Sĩ Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu và ứng dụng Matlab trong điều khiển tự động / Vương Tài.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu về lý thuyết điều khiển mờ và thiết kế bộ điều khiển dùng Pid mờ / Phạm Ngọc Quân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nhập môn ngành Kỹ thuật cơ điện tử / Lê Tấn Sang.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quá trình & thiết bị trong công nghệ hoá học & thực phẩm : Bài giảng kỹ thuật đo và điều khiển tự động / Trần Văn Ngũ.
Thông tin xuất bản: TP.Hồ Chí Minh : Đại học Bách Khoa,  2003
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sổ tay hệ thống cơ điện tử / Nguyễn Ngọc Phương.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2016
Ký hiệu phân loại: 621
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế điều khiển tự động dùng PLC cho dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng / Vương Hữu Bình.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế hệ thống điều khiển tự động cho hệ thống điều hoà không khí / Nguyễn Ngọc Dũng, Từ Huê Đức, Lê Hùng Tiến giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế hệ thống điều khiển tự động cho ngôi nhà thông minh / Hồ Ngọc Bá giáo viên hướng dẫn, Lê Vĩnh Bảo, Nguyễn Duy Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế lắp đặt hệ thống giám sát và điều khiển tự động bốc hơi dạng tấm / Võ Đình Tùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thiết kế và thi công hệ thống điều khiển tự động trên xe búyt / Lê Đăng Phước, Nguyễn Thị Ngọc Anh giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và thi công mô hình trạm trộn bêtông điều khiển tự động PLC Simatic S7-200 / Lê Đức Duy, Phạm Vĩnh Khoa, Nguyễn Thanh Phương giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế, chế tạo máy bắn bóng tennis điều khiển tự động và thủ công / Trần Tâm Trí Minh, Phan Văn Toại, Tôn Văn Vàng; Ngô Tấn Hải (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thực hành xử lý tín hiệu số : Giáo trình dùng cho đào tạo kỹ sư chuyên ngành Điện - Điện tử, Cơ điện tử / Học viện Kỹ thuật Quân sự - Khoa Vô tuyến Điện tử.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội Nhân dân,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tự động hóa với cơ điện tử : Dùng cho các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành điện tử, điện công nghiệp, cơ điện tử, giao thông vận tải / Hà Quang Phúc, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2020
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tuyển tập báo cáo hội thảo toàn quốc lần thứ nhất về cơ điện tử / Hồ Ngọc Cẩn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2003
Ký hiệu phân loại: 600
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng PLC trong điều khiển tự động / Vũ Khắc Tuyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Vi điều khiển và ứng dụng Giáo trình thực hành PIC : Tài liệu thực hành dùng cho các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành điện - điện tử - cơ điện tử - viễn thông - tự động điều khiển - kỹ thuật máy tính / Nguyễn Đình Phú, Phan Vân Hoàn, Trương Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2018
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng