TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Anten và truyền sóng (39 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Các khái niệm cơ bản về kỹ thuật an toàn khi tiếp xúc vào điện áp. - Tác hại của dòng điện đối với cơ thể người, phân tích an toàn khi người bị chạm điện trực tiếp và gián tiếp, khái niệm về điện áp tiếp xúc và điện áp bước và điện áp cho phép ,… - Phân tích và tính toán các sơ đồ nối đất (theo tiêu chuNn Việt Nam và IEC) bảo vệ an toàn cho người chống chạm điện gián tiếp; các hình thức bảo vệ chống chạm điện trực tiếp. - Phân tích an toàn và các biện pháp bảo vệ khi làm việc trong môi trường chịu ảnh hưởng tần số cao, của tĩnh điện. - Phân tích hiện tượng sét và các biện pháp bảo vệ chống sét cho các công trình dân dụng và công nghiệp.
 
Analysis and design of multiple element antennas for urban communication
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Anten - truyền sóng - siêu cao tần / Phạm Hùng Kim Khánh, Nguyễn Trọng Hải, Nguyễn Văn Mùi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Anten thông minh / Hoàng Tố Loan.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Anten và truyền sóng / Phạm Hùng Kim Khánh, Nguyễn Văn Mùi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Anten và truyền sóng : Bài giảng / Nguyễn Văn Mùi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Antenna Arrays and Automotive Applications / Victor Rabinovich, Nikolai Alexandrov.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  2013
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Antenna Systems
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2022
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Antennas and Wave Propagation
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Body Matched Antennas for Microwave Medical Applications
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing,  2013
Ký hiệu phân loại: 621.38240287
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Conformal Array Antenna Theory and Design (IEEE Press Series on Electromagnetic Wave Theory) / Lars Josefsson, Patrik Persson.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley-IEEE Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ ANTENNA ARRAYS trong thông tin di động / Nguyễn Thái Dương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Điều khiển anten xoay dùng kỹ thuật số / Nguyễn Thanh Vũ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Handbook of Antennas in Wireless Communications / Lal Chand Godara
Thông tin xuất bản: Boca Rato CRC Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Khảo sát ứng dụng của antenna arrays trong thông tin di động / Lê Hoàng Anh Thư.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kỹ thuật Beamforming thích ứng trong Anten thông minh / Liêng Ngọc Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lý thuyết và kỹ thuật Anten / Phan Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết và kỹ thuật Anten / Phan Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết và kỹ thuật Anten / Phan Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô phỏng hệ Anten dãy cấu trúc mặt phẳng Antennas Planar / Nguyễn Trọng Duy.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mô phỏng hệ anten dãy cấu trúc tuyến tính / Từ Vương Linh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Multiband integrated antennas for 4G terminals / David A. Sánchez-Hernández, edito
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu đặt tính bức xạ anten xoắn phẳng Archimed / Nguyễn Hoàng Quốc Khải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu khả năng sử dụng phần mềm FEKO trong thiết kế ANTEN / Nguyễn Thị Hồng Thanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phased array antenna handbook / Robert J Mailloux.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Artech House,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Planar antennas for wireless communications / Kin-Lu Wong.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reflectarray Antennas / John Huang, José Antonio Encinar
Thông tin xuất bản: Piscataway, N.J. : Hoboken, N.J. : IEEE Press ; Wiley- Interscience,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Signal detection and interference cancellation in multiple antenna systems / Tran Xuan Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Công nghệ,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Smart antennas [electronic resource] / Lal Chand Godara.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Smart antennas for wireless communications : IS-95 and third generation CDMA applications / Joseph C. Liberti, Jr., Theodore S. Rappaport.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế hệ thống điều khiển góc quay antenna parabol dùng thuật toán Cascade / Mạnh Hồng Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thiết kế -thi công đo thử anten yagi kênh VTV1 -3 dùng phần mềm PCAAD và phương pháp tính toán khác / Đỗ Hữu Quốc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và thi công anten YAGI và bộ trộn tín hiệu UHF/VHF / Nguyễn Bình Dân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và thi công hệ thống định vị Anten / Trần Thanh Nhã.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tính toán và mô phỏng đặc tính anten vi hải / Hồ Thanh Sơn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Trường điện từ truyền sóng và anten / Thái Hồng Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 530.14
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Truyền sóng và Anten / Lê Tiến Thường, Trần Văn Sư.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Truyền sóng và Anten / Lê Tiến Thường, Trần Văn Sư.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng độâng cơ bước điều khiển Anten / Dương Quốc Thạnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ứng dụng động cơ bước điểu khiển Anten / Dương Quốc Thạnh, Phạm Quốc Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ