TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Hệ thống viễn thông (70 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học được chia làm 5 bài nhằm giúp Sinh viên hiểu được các vấn đề như: Khối Transmitter (khối phát tin): xử lý thông tin từ nguồn tin và đưa lên kênh truyền. Trong khối này gồm cả quá trình mã hóa thông tin. Khối Channel (khối kênh truyền): kênh truyền có thể là dây song hành, cáp đồng trục, sợi quang, vô tuyến... Khối Receiver (khối nhận tin): thực hiện nhận tin tức từ kênh truyền và phục hồi lại tin tức đã được mã hóa ở khối phát tin. Sau đó gởi tín hiệu sau khi phục hồi đến khối người dùng. Khối User (khối người dùng): khối này có chức năng biến đổi tín hiệu điện từ khối nhận tin thành tín hiệu tin tức ban đầu. Bộ phận chuyển đổi có thể là loa hoặc màn hình. Khối sử dụng có thể là tai hoặc mắt của con người, thiết bị điều khiển từ xa, hoặc là một máy vi tính. - Formatting : Biến đổi tin tức từ dạng nguyên thủy của nguồn tin thành một định dạng khác tốt hơn như dạng số, dạng chuNn nào đó… Ví dụ PCM sẽ được trình bày trong chương 2 - Source Coding: Giúp loại bỏ các thông tin dư thừa trong
 
Aeronautical radio communication systems and networks / Dale Stacey.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : J. Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 629.135
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
An introduction to ultra wideband communication systems / [edited by] Jeffrey H. Reed.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analog and digital communication systems / Roden Martin S.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Prentice Hall,  1996
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analytical modeling of wireless communication systems / Carla Fabiana Chiasserini, Marco Gribaudo, Daniele Manini.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : ISTE Ltd/John Wiley and Sons Inc,  2016.
Ký hiệu phân loại: 621.384
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Antennas and propagation for wireless communication systems / Simon R. Saunders, Alejandro Aragón-Zavala.
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : J. Wiley & Sons,  2007.
Ký hiệu phân loại: 621.384135
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Báo hiệu kênh chung số 7 ứng dụng CSDL7 trong hệ thống viễn thông / Lê Thị Hồng Huệ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chapter Machine Learning Techniques to Mitigate Nonlinear Phase Noise in Moderate Baud Rate Optical Communication Systems
Thông tin xuất bản: InTechOpen  2020
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cognitive Radio in 4G/5G Wireless Communication Systems
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 621.384
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Communication systems / Simon Haykin.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Communication systems : an introduction to signals and noise in electrical communication / A. Bruce Carlson, Paul B. Crilly, Janet C. Rutledge.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Communication systems : an introduction to signals and noise in electrical communication / A. Bruce Carlson, Paul B. Crilly.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Communication Systems for the Mobile Information Society / Martin Sauter.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.384
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Contemporary communication systems / Mohammed Farooque Mesiya
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2013
Ký hiệu phân loại: 384
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Digital and analog communication systems / Leon W. Couch, II.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 384
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Digital communication systems / Peyton Z. Peebles
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall ,  1987
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital communication systems / Simon Haykin.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Digital communication systems using SystemVue [electronic resource] / Dennis Silage.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Da Vinci/Charles River Media,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fiber - Optic Communication Systems / Govind P. Agrawal.
Thông tin xuất bản: N.Y : John Wiley,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fiber-optic communication systems / Govind P. Agrawal.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38275
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fiber-optic communication systems [electronic resource] / Govind P. Agrawal.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley-Interscience,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3875
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of communication systems / John G. Proakis, Masoud Salehi.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of communications systems / Michael P. Fitz.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình hệ thống viễn thông : Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông / Phan Văn Ca.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống viễn thông / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống viễn thông / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống viễn thông / Vũ Đình Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống viễn thông : Tập 1 / Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.382001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống viễn thông : Tập hai / Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.382001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Intelligent communication systems / Nobuyoshi Terashima. Intelligent communication systems / Nobuyoshi Terashima.
Thông tin xuất bản: San Diego, Calif. : London : Academic,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.382028563
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lightwave technology :telecommunication systems /Govind P. Agrawal.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  c2005.
Ký hiệu phân loại: 621.382/7
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
MIMO OFDM Radar-Communication System with Mutual Interference Cancellation
Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing  2017
Ký hiệu phân loại: 621.3848
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab / Nguyễn Viết Đảm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Optical Communications Systems
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2012
Ký hiệu phân loại: 709.73
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Optical fiber communication systems with MATLAB and Simulink models /Le Nguyen Binh, Huawei Technologies Co., Ltd., European Research Center Muenchen, Germany.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 621.382/75
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Performance optimization of digital communications systems / Vladimir Mitlin.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach Publications,  2006.
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of communication systems / Herbert Taub, Donald L. Schilling.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1986
Ký hiệu phân loại: 621.38
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of communication systems simulation with wireless applications / William H. Tranter ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of digital communication systems and computer networks / K.V. Prasad.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Charles River Media,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Principles of spread-spectrum communication systems / Don Torrieri.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of spread-spectrum communication systems /by Don Torrieri.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  ©2005.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Principles of Spread-Spectrum Communication Systems. / Torrieri Don J.
Thông tin xuất bản: Verlag New York : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Problem-based learning in communication systems using MATLAB and simulink /Kwonhue Choi, Yeungnam University, Gyeongsan, Korea, Huaping Liu, Oregon State University, Corvallis.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 621.3/8216
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Propagation handbook for wireless communication system design / Robert K. Crane.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.384
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Propagation handbook for wireless communication system design [electronic resource] / Robert K. Crane.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. CRC Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Prototype Power and Communications System for EeV Cosmic Rays Studies [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Metadata
 
Raman Amplification in Fiber Optical Communication Systems / Clifford Headley, Govind P. Agrawal, Govind Agrawal.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Academic Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.38275
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Rethinking Orality II : The Mechanisms of the Oral Communication System in the Case of the Archaic Epos
Thông tin xuất bản: Berlin/Boston De Gruyter  2022
Ký hiệu phân loại: 302.20938
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Rethinking Orality II : The Mechanisms of the Oral Communication System in the Case of the Archaic Epos
Thông tin xuất bản: Berlin/Boston De Gruyter  2022
Ký hiệu phân loại: 302.20938
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Satellite communications systems : systems, techniques and technology / Gérard Maral, Michel Bous
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. : John Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.3825
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Satellite communications systems engineering[electronic resource] :atmospheric effects on satellite link design and performance /Louis J. Ippolito, Jr.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK : John Wiley & Sons Inc.,  [2017]
Ký hiệu phân loại: 621.382/5
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Security and Privacy in Mobile Information and Communication Systems : First International ICST Conference, MobiSec. 2009, Turin, Italy, June 3-5,2009, Revised Selected Papers / Andreas U. Schmidt
Thông tin xuất bản: Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 384.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Simplified Signs : A Manual Sign-Communication System for Special Populations, Volume 1.
Thông tin xuất bản: Open Book Publishers  2020
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Simplified Signs : A Manual Sign-Communication System for Special Populations, Volume 2.
Thông tin xuất bản: Open Book Publishers  2020
Ký hiệu phân loại: 419
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Simplified signs [electronic resource] : a manual sign-communication system for special populations. Volume 1, Principles, background, and application / John D. Bonvillian, Nicole Kissane Lee, Tracy T. Dooley, and Filip T. Loncke ; illustrated by Val Nelson-Metlay.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Open Book Publishers,  2020
Ký hiệu phân loại: 419
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Simulation of communication systems elektronisk ressurs : modeling, methodology, and techniques / edited by Michel C. Jeruchim, Philip Balaban, and K. Sam Shanmugan
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic ,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3820113
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Synchronization techniques for chaotic communication systems / Branislav Jovic.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 003.857
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Telecommunication system engineering /Roger L. Freeman.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  ©2004.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Telecommunication Systems : Principles and Applications of Wireless-Optical Technologies
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Theory and design of digital communication systems / Tri T. Ha.
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 384
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thiết kế bộ nguồn ATS điều khiển bằng PLC cho hệ thống viễn thông / Nguyễn Đình Ký, Ngô Cao Cường giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thực hành hệ thống viễn thông cơ sở / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hệ thống viễn thông cơ sở / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hệ thống viễn thông nâng cao / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Wave Propagation Concepts for Near-Future Telecommunication Systems
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2017
Ký hiệu phân loại: 301.540971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
W-CDMA : mobile communications system / Keiji Tachika
Thông tin xuất bản: West Sussex : John Wiley & Sons,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
W-CDMA : mobile communications system [electronic resource] / edited by Keiji Tachika
Thông tin xuất bản: Chichester, Eng. ; Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wearable communication systems and antennas for commercial, sport and medical applications / Albert Sabban.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2018
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Wireless communication systems : advanced techniques for signal reception / Xiaodong Wang, H. Vincent Poor.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wireless multimedia communication systems : design, analysis, and implementation [elektronisk ressurs] / K.R. Rao, Zoran S. Bojkovic, Bojan M. Bakmaz.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor and Francis ,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wireless Optical Communication Systems / Steve Hranilovic.
Thông tin xuất bản: Boston : Springer Science+Business Media,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3827
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng