TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Thực Hành Hệ Thống Viễn Thông Cơ Sở (11 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học được chia làm 5 bài nhằm giúp Sinh viên hiểu được các vấn đề như: Bài 1: Mạch dao động Bài 2: Chuyển mạch tương tự Bài 3: Mạch lọc thụ động và tích cực Bài 4: Điều chế tương tự Bài 5: Vòng khóa pha (PLL) và điều chế tần số
 
Báo hiệu kênh chung số 7 ứng dụng CSDL7 trong hệ thống viễn thông / Lê Thị Hồng Huệ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giáo trình hệ thống viễn thông : Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông / Phan Văn Ca.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống viễn thông / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống viễn thông / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống viễn thông / Vũ Đình Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống viễn thông : Tập 1 / Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.382001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống viễn thông : Tập hai / Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.382001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab / Nguyễn Viết Đảm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành hệ thống viễn thông cơ sở / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hệ thống viễn thông cơ sở / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hệ thống viễn thông nâng cao / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình