TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Kỹ thuật số (32 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Digital Systems
 
Digital Systems
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Digital systems : principles and applications / Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital systems : principles and applications / Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital systems : Principles and Applications / Ronald J. Tocci.,Neal S. Widmer
Thông tin xuất bản: N.J : Prentice - Hall,  1995
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital systems :principles and applications /Neal S. Widmer, Purdue University, Gregory L. Moss, Purdue University, Ronald J. Tocci, Monroe Community College.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Digital systems and applications / edited by Vojin G. Oklobdzija.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital systems and applications [electronic resource] / editor, Vojin Oklobdzija.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital systems design with FPGAs and CPLDs / Ian Grout.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier / Newnes,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kỹ thuật số / Nguyễn Đình Phú, Nguyễn Trường Duy
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2013
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Kỹ thuật số : Dùng cho các trường đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp / Nguyễn Viết Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Học và làm việc với công nghệ điện tử kỹ thuật số / Đức Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số / Huỳnh Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số / Nguyễn Thúy Vân
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số / Nguyễn Thúy Vân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số / Nguyễn Thúy Vân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số / Võ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Trọng Hải
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật số / Võ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Trọng Hải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật số : Bài giảng / Nguyễn Trọng Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật số : Giáo trình / Học viện công nghệ bưu chính - viễn thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật số : phần câu hỏi chuẩn bị ở nhà : tài liệu thí nghiệm (dành cho sinh viên hệ đại học) / Khoa Điện - Điện tử.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật số : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp : Giáo trình / Nguyễn Viết Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật số : T.1 - Kỹ thuật số căn bản / VN -Guide.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số 1 / Nguyễn Như Anh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số 2 / Hồ Trung Mỹ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số cơ khí / Lê Chí Thông
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số lý thuyết và bài tập / Tống Văn On chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số thực hành / Huỳnh Đắc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạch đồng hồ dùng kỹ thuật số / Đào Quang Cao Khoa.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mạch logic kỹ thuật số : Tập 2 / Nguyễn Minh Đức.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành kỹ thuật số / Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành kỹ thuật số / Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Toán logic & kỹ thuật số / Nguyễn Nam Quân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.38150151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng