TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Vi điều khiển nâng cao (13 tài liệu)

 
Giáo trình vi điều khiển PIC16F và ngôn ngữ lập trình HI - TECH C / Nguyễn Trường Thịnh, Nguyễn Tấn Nó
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2013
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Họ vi điều khiển 8051 / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2001
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Họ vi điều khiển 8051 / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nghiên cứu sử dụng chip vi điều khiển AVR và ứng dụng trong truyền dữ liệu không dây / Lê Minh Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
The 8051 microcontroller : architecture, programming and applications / Kenneth J. Ayala
Thông tin xuất bản: St. Paul : West Publishing ,  1991
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thực hành vi điều khiển / Phạm Hùng Kim Khánh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành vi điều khiển / Phạm Hùng Kim Khánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vi điều khiển / Phạm Quốc Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vi điều khiển / Phạm Quốc Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vi điều khiển : giáo trình / Phạm Hùng Kim Khánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vi điều khiển cấu trúc - lập trình và ứng dụng / Kiều Xuân Thực chủ biên, Vũ Thị Thu Hương, Vũ Trung Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Vi điều khiển nâng cao / Phạm Quốc Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vi xử lý - Vi điều khiển : Bài giảng / Huỳnh Nguyên Khang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình