TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Đồ án kỹ thuật số (32 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Việc làm đồ án môn học nhằm mục đích giúp sinh viên biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết đã học về Kỹ thuật số để tính toán thiết kế thi công mạch điện tử số. Đây cũng là dịp để sinh viên tiếp cận với thực tế và xác định hướng công việc cho mình sau khi tốt nghiệp.
 
Digital Systems
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Digital systems : principles and applications / Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital systems : principles and applications / Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital systems : Principles and Applications / Ronald J. Tocci.,Neal S. Widmer
Thông tin xuất bản: N.J : Prentice - Hall,  1995
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital systems :principles and applications /Neal S. Widmer, Purdue University, Gregory L. Moss, Purdue University, Ronald J. Tocci, Monroe Community College.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Digital systems and applications / edited by Vojin G. Oklobdzija.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital systems and applications [electronic resource] / editor, Vojin Oklobdzija.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital systems design with FPGAs and CPLDs / Ian Grout.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier / Newnes,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kỹ thuật số / Nguyễn Đình Phú, Nguyễn Trường Duy
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2013
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Kỹ thuật số : Dùng cho các trường đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp / Nguyễn Viết Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Học và làm việc với công nghệ điện tử kỹ thuật số / Đức Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số / Huỳnh Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số / Nguyễn Thúy Vân
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số / Nguyễn Thúy Vân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số / Nguyễn Thúy Vân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số / Võ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Trọng Hải
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật số / Võ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Trọng Hải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật số : Bài giảng / Nguyễn Trọng Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật số : Giáo trình / Học viện công nghệ bưu chính - viễn thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật số : phần câu hỏi chuẩn bị ở nhà : tài liệu thí nghiệm (dành cho sinh viên hệ đại học) / Khoa Điện - Điện tử.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật số : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp : Giáo trình / Nguyễn Viết Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật số : T.1 - Kỹ thuật số căn bản / VN -Guide.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số 1 / Nguyễn Như Anh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số 2 / Hồ Trung Mỹ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số cơ khí / Lê Chí Thông
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số lý thuyết và bài tập / Tống Văn On chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số thực hành / Huỳnh Đắc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạch đồng hồ dùng kỹ thuật số / Đào Quang Cao Khoa.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mạch logic kỹ thuật số : Tập 2 / Nguyễn Minh Đức.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành kỹ thuật số / Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành kỹ thuật số / Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Toán logic & kỹ thuật số / Nguyễn Nam Quân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.38150151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng