TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Điện tử tương tự 2 (20 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Giáo trình điện tử tương tự 2 cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về mạch điện tử như: Khảo sát đáp ứng tần số của mạch khuếch đại để tính băng thông cũng như độ lợi của mạch khuếch đại. Các kiểu mạch khuếch đại công suất âm tần và hiệu suất của chúng. Ứng dụng nâng cao của Op amp vào các dạng mạch đo, mạch lọc tích cực, mạch dao động tần số thấp. Các loại mạch dao động... Do đặc điểm môn học có tính hệ thống, là sự kết hợp của nhiều vấn đề
 
Advances in Analog Circuits
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2011
Ký hiệu phân loại: 858.02
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Analog Circuits
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2013
Ký hiệu phân loại: 372.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Analog circuits [electronic resource] / Robert A. Pease, editor ; Bonnie Baker ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Newnes/Elsevier,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analog Circuits and Systems for Voltage-Mode and Current-Mode Sensor Interfacing Applications [electronic resource] / by Andrea De Marcellis, Giuseppe Ferri.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V.,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.381536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analog circuits cookbook / Ian Hickman.
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điện tử tương tự / Nguyễn Trịnh Đường ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điện tử tương tự : Báo cáo thí nghiệm / Khoa Đ-ĐT
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Điện tử tương tự : Giáo trình thí nghiệm (dành cho sinh viên hệ Đại học) / Khoa Điện - Điện tử.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điện tử tương tự 1 / Nguyễn Thị Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điện tử tương tự 1 : Bài giảng / Nguyễn Thị Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điện tử tương tự 2 / Võ Đình Tùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điện tử tương tự 2 / Võ Đình Tùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Giao thông Vận tải,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điện tử tương tự với công nghệ FPAA / Lê Hải Sâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình mạch điện tử tương tự và số / Nguyễn Hoàng Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế và thi công các module thí nghiệm điện tử tương tự / Nguyễn Thị Ngọc Anh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thiết kế và thi công các Module thí nghiệm điện tử tương tự : Báo cáo kết quả nghiên cứu / Nguyễn Thị Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành điện tử tương tự / Võ Đình Tùng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành điện tử tương tự / Võ Đình Tùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Troubleshooting analog circuits / Robert A. Pease.
Thông tin xuất bản: Boston : Butterworth-Heinemann ,  1991
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tuyển tập bài tập mạch điện tử tương tự / Lê Tiến Thường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng