TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Điện tử thông tin (24 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Điện tử thông tin là một trong những môn học cho chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Truyền thông. Môn học xoay quanh các khối chính trong hệ thống thu phát tương tự, bao gồm nguồn cung cấp (ổn áp), mạch lọc dùng các phần tử thụ động R,L,C, các phần tử tích cực OpAmp. Tín hiệu khảo sát trong hệ thống sẽ được phân tích ở các miền tần số khác nhau (thấp, trung bình, cao, siêu cao), từ đó đưa đến các bộ khuếch đại công suất cao tần, mạch dao động, điều chế tương tự, vòng khóa pha PLL và tổng hợp thành máy phát và máy thu.
 
An introduction to ultra wideband communication systems / [edited by] Jeffrey H. Reed.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analog and digital communication systems / Roden Martin S.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Prentice Hall,  1996
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Communication systems / Simon Haykin.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Communication systems : an introduction to signals and noise in electrical communication / A. Bruce Carlson, Paul B. Crilly, Janet C. Rutledge.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Communication systems : an introduction to signals and noise in electrical communication / A. Bruce Carlson, Paul B. Crilly.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điện tử thông tin / Nguyễn Trọng Hải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điện tử thông tin / Nguyễn Trọng Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điện tử thông tin / Phạm Hồng Liên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital communication systems / Peyton Z. Peebles
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall ,  1987
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital communication systems using SystemVue [electronic resource] / Dennis Silage.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Da Vinci/Charles River Media,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fiber - Optic Communication Systems / Govind P. Agrawal.
Thông tin xuất bản: N.Y : John Wiley,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fiber-optic communication systems / Govind P. Agrawal.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38275
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of communication systems / John G. Proakis, Masoud Salehi.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Intelligent communication systems / Nobuyoshi Terashima. Intelligent communication systems / Nobuyoshi Terashima.
Thông tin xuất bản: San Diego, Calif. : London : Academic,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.382028563
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lightwave technology :telecommunication systems /Govind P. Agrawal.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  c2005.
Ký hiệu phân loại: 621.382/7
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Optical fiber communication systems with MATLAB and Simulink models /Le Nguyen Binh, Huawei Technologies Co., Ltd., European Research Center Muenchen, Germany.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 621.382/75
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Principles of communication systems simulation with wireless applications / William H. Tranter ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of spread-spectrum communication systems / Don Torrieri.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of Spread-Spectrum Communication Systems. / Torrieri Don J.
Thông tin xuất bản: Verlag New York : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Raman Amplification in Fiber Optical Communication Systems / Clifford Headley, Govind P. Agrawal, Govind Agrawal.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Academic Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.38275
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Simulation of communication systems elektronisk ressurs : modeling, methodology, and techniques / edited by Michel C. Jeruchim, Philip Balaban, and K. Sam Shanmugan
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic ,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3820113
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wireless communication systems : advanced techniques for signal reception / Xiaodong Wang, H. Vincent Poor.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wireless multimedia communication systems : design, analysis, and implementation [elektronisk ressurs] / K.R. Rao, Zoran S. Bojkovic, Bojan M. Bakmaz.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor and Francis ,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wireless Optical Communication Systems / Steve Hranilovic.
Thông tin xuất bản: Boston : Springer Science+Business Media,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3827
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng