TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Kỹ thuật chuyển mạch (29 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học cung cấp cho SV các kiến thức căn bản nhất về Kỹ thuật chuyển mạch kênh (Kỹ thuật ghép kênh, chuyển mạch số, các hệ thống báo hiệu, Tổng đài số,…) và Kỹ thuật chuyển mạch gói (Kỹ thuật ghép kênh, định tuyến, các giao thức, Tổng đài chuyển mạch gói,…)
 
Chuyển mạch nhãn đa giao thức / Trần Huy Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS / Trần Công Hùng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2015
Ký hiệu phân loại: 004.66
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS / Trần Công Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.66
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Chuyển mạch số và hệ thống quản lý mạng / Tổng cục bưu điện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch & tổng đài. Tập 2 / Nguyễn Hồng Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.316
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch & tổng đài . Tập 2 / Nguyễn Hồng Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.316
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch & tổng đài. Tập 1 / Nguyễn Hồng Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.316
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch &tổng đài. Tập 1 / Nguyễn Hồng Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.316
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống chuyển mạch số : đánh giá độ tin cậy và phân tích hệ thống / Dương Văn Thành , Nguyễn Trọng Minh (dịch); Nguyễn Tất Đắc (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật chuyển mạch / Nguyễn Thanh Dũng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật chuyển mạch / Nguyễn Thanh Dũng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật chuyển mạch số và ứng dụng trong tổng đài EWSD / Võ Hoàng Phúc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mô phỏng hệ thống chuyển mạch trong ATM / Phi Ngọc Khánh, Hồ Ngọc Bá giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế các mạng chuyển mạch ATM / Nguyễn Thanh Việt, Đỗ Kim Bằng hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế phần chuyển mạch, trung kế, âm hiệu và DTMF của tổng đài tương tự 16 số / Nguyễn Thị Ngọc Thanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế phần điều khiển và chuyển mạch tổng đài điện tử TSI / Huỳnh Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381537
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế phần mềm điều khiển và chuyển mạch tổng đài điện tử / Trần Minh Hiếu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế tổng đài TSI khối xử lý - Chuyển mạch / Trương Huy Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3878
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và điều khiển CPU,mạch thu,âm hiệu và chuyển mạch của tổng đài tương tự 4 số / Nguyễn Thị Ngần.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38412
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và thi công khối chuyển mạch trung kế , âm hiệu và DTMF của tổng đài 4 thuê bao và một trung kế / Đặng Thanh Phong.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.385
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và thi công khối chuyển mạch, trung kế, DTMF, âm hiệu của tổng đài điện tử 4 thuê bao và 1 trung kế / Lê Tấn Phú.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3857
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu công nghệ chuyển mạch Switching / Phạm Lê Tâm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu hệ thống chuyển mạch trong mạng ATM / Nguyễn Văn Quyền.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu và khảo sát chuyển mạch số hệ thống tổng đài điện tử NEAX / Nguyễn Hữu Sơn Hồ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.385.1
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu và mô phỏng kỹ thuật chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS VPN / Nguyễn Huỳnh Lê Uyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu và mô phỏng kỹ thuật chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS-VPN / Lương Hoàng Phi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tổng đài điện tử số EWSD (Siemens) phân hệ ngoại vi và chuyển mạch / Lê Văn Quốc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ứng dụng công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức trên môi trường mạng CISCO / Dương Công Minh Quân, Hà Ngọc Lan Anh, Lê Mạnh Hải giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ứng dụng PCL điều khiển bộ chuyển mạch ATS / Bùi Thanh Bình.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381537
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ