TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Kỹ thuật đo lường (137 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần cung cấp cho sinh viên thấy vai trò của đo lường, đối tượng của đo lường, các khái niệm cơ bản, phân loại và đánh giá sai số, hiển thị kết quả đo lường, máy biến điện áp và máy biến dòng điện dùng trong đo lường; phương pháp đo dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, hệ số công suất; phương pháp đo các thông số nạch điện như điện trở, điện dung, điện cảm, hỗ cảm; phương pháp đo tần số, khoảng thời gian, góc lệch pha, phương pháp đo và quan sát tín hiệu. Phân loại, tính năng và phạm vi ứng dụng của dao động ký.
 
8951 đa năng : quang báo - đồng hồ - khóa số - chống trộm bằng tia hồng ngoại / Nguyễn Trần Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Advances in modern sensors : physics, design, simulation and applications / edited by G.R. Sinha.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 681.25
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in optical form and coordinate metrology / edited by Richard Leach.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 681.25
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in optical surface texture metrology / edited by Richard Leach.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 681.25
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Air Quality - Measurement and Modeling
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3742
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bảng quang báo dùng cho sân bóng đá / Lê Kim Ngọc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biosensors
Thông tin xuất bản: IntechOpen ,  2010
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển / Lê Văn Doanh ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển / Lê Văn Doanh ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cải tiến công tơ kế truyền thống thành công tơ kế 3 giá và xây dựng hệ thống tính tiền điện từ xa / Huỳnh Anh Vũ, Bùi Trọng Thuận.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.374
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Calibration and Validation of Analytical Methods - A Sampling of Current Approaches
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 621.372
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cảm biến : Giáo trình / Nguyễn Đức Chiến, Phan Quốc Phô (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cảm biến : giáo trình / Phan Quốc Phô (chủ biên), Nguyễn Đức Chiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cảm biến : giáo trình / Phan Quốc Phô (chủ biên), Nguyễn Đức Chiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cảm biến công nghiệp : giáo trình / Hoàng Minh Công.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng ,  2004
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cảm biến và xử lí tín hiệu đo / Phạm Quốc Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cảm biến và xử lí tín hiệu đo / Phạm Quốc Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cảm biến và xử lí tín hiệu đo / Phạm Quốc Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở kỹ thuật đo / Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Ngọc Yến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử / Vũ Quý Điềm chủ biên ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử / Vũ Quý Điềm...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đèn quang báo dùng vi xử lý 8951 / Mạch Kiên Năng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Digital frequency synthesis demystified elektronisk ressurs : DDS and fractional-N PLLs / Bar-Giora Goldberg
Thông tin xuất bản: Eagle Rock, Va. : LLH Technology ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.3815486
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital logic testing and simulation [electronic resource] / Alexander Miczo.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Distributed data fusion for network-centric operations / edited by David Hall [and others]
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đo điện năng từ xa qua đường dây điện thoại / Trần Thanh Tình.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đo dòng áp và cos dùng KIT 8051 / Mai Như Khoa.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đo lường các đại lượng điện và không điện : Giáo trình / Nguyễn Văn Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đo lường điện và cảm biến đo lường : giáo trình / Nguyễn Văn Hòa (chủ biên), Bùi Đăng Thảnh, Hoàng Sỹ Hồng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đo lường điện và điện tử / Nguyễn Tấn Phước.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Hồng Đức,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đo lường xung điện áp cao / Hồ Nhật Chương
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3744
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đo nhiệt độ và giao tiếp máy tính / Hồ Kiến Lân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đo và điều khiển nhiệt độ / Lâm Mỹ Quyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đo và điều khiển nhiệt độ chỉ thị số. / Nguyễn Thanh Lễ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đo và điều khiển nhiệt độ dùng AT89C51 / Nguyễn Lâm Bảo Luân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đo và điều khiển nhiệt độ dùng vi điều khiển 89C51 / Trần Minh Đông.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đo và điều khiển nhiệt độ dùng vi xử lý 89C51 / Nguyễn Thành Tuân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đo và điều khiển nhiệt độ giao tiếp với máy tính qua Printer Port / Đỗ thị Liên Hoa.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đo và điều khiển nhiệt độ. / Nguyễn Xuân Linh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đồng hồ điện tử / Đỗ Thành Danh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đồng hồ điện tử công cộng / Trương Lê Thoại Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đồng hồ lịch / Lý Kiện Văn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đồng hồ -lịch điện tử / Nguyễn Hồng Quân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đồng hồ số dùng vi điều khiển / Trương Huy.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Electronic instrumentation and measurements / David A. Bell.
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Regents/Prentice Hall,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electronically scanned arrays : MATLAB modeling and simulation / edited by Arik D. Brown.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fiber optic sensors / edited by Francis T.S. Yu, Shizhuo Yin.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2002
Ký hiệu phân loại: 681.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fiber Optic Sensors : An Introduction for engineers and scientists / edited by Eric Udd.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  1991
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gas purification [electronic resource].
Thông tin xuất bản: Houston, Tex. : Gulf Pub.,  1997
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gas Sensors
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giáo trình cảm biến / Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện / Nguyễn Văn Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình đo lường điện tử : Dùng trong các trường THCN / Vũ Xuân Giáp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of dimensional measurement / Francis T. Farago, Mark A. Curtis.
Thông tin xuất bản: New York : Industrial Press,  2007.
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of Modern Sensors : Physics, Designs, and Applications / Jacob Fraden.
Thông tin xuất bản: : Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of multisensor data fusion / David Lee.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Cisco,  2001
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of multisensor data fusion [electronic resource] / David L. Hall, Jamas Llinas.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of Optical Sensors.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 681.25
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Handbook of research on developments and trends in wireless sensor networks : from principle to practice / [edited by] Hai Jin, Wenbin Jiang.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference,  2010
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hệ thống đồng hồ thành tích thể thao / Trần Trung Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hệ thống thu thập dữ liệu qua máy tính / Nguyễn Văn Tân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
How to Do Things with Sensors / Gabrys, Jennifer.
Thông tin xuất bản: Minneapolis ; London : University of Minnesota Press ,  2019
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Industrial Wireless Sensor Networks : Protocols and Applications
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2020
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Instrumentation for Fluid-Particle Flow / Lee Soo Shao.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Noyes Publications,  1999
Ký hiệu phân loại: 681.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Integrated circuit test engineering : modern techniques / Ian A. Grout.
Thông tin xuất bản: London : Springer,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Intelligent and Biosensors
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2010
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Intelligent Sensor Networks : The Integration of Sensor Networks, Signal Processing and Machine Learning
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Taylor & Francis,  2013
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Intelligent Sensor Networks : The Integration of Sensor Networks, Signal Processing and Machine Learning
Thông tin xuất bản: Boca Raton Taylor & Francis  2012
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển thiết kế thi công mạch đo và khống chế nhiệt độ / Đào Minh Cảnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kỹ thuật cảm biến : Giáo trình / Vũ Quang Hồi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật đo : T.1 / Nguyễn Ngọc Tân, Ngô Văn Ky.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo điện - điện tử / Nguyễn Hùng.
Thông tin xuất bản: Hồ Chí Minh : Giao thông Vận tải,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo lường / Nguyễn Hùng, Ngô Cao Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật đo lường / Nguyễn Hùng, Ngô Cao Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật đo lường / Nguyễn Hữu Công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý . Tập1 / Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý . Tập2 / Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Vấn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. T.1 / Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật đo lường điện-điện tử / Lưu Thế Vinh.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt  
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập trình đo và điều khiển nhiệt độ giao tiếp máy tính / Ngươn Trung Nguyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mạch đếm sản phẩm có cài đặt trước, hiển thị và điều khiển băng tải / Văng Thanh Sang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mạch đếm sản phẩm dùng AT89C51 / Ngô Nguyên Tâm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mạch đo và điều khiển nhiệt độ dùng vi điều khiển / Nguyễn Phạm Gia Bảo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mạch đồng hồ báo thức / Phạm Thị Thu An.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mạch đồng hồ dùng kỹ thuật số / Đào Quang Cao Khoa.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mạch đồng hồ số báo thức / Đoàn Tấn Phúc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mạch tính tiền xăng dầu dùng vi điều khiển / Ngô Lê Quang Minh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Máy đo chỉ thị số đổi tầm tự động / Tôn Minh Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Measurement, uncertainty and lasers / Masatoshi Kajita.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2019
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mobile crowdsensing / Cristian Borcea, Manoop Talasila, Reza Curtmola.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis, CRC Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của điện dung ký sinh lên độ chính xác thiết bị đo kiểu trở / Lý Mộng Long; Hồ Văn Nhật Chương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Organic Electronics in Sensors and Biotechnology / Ruth Shinar, Joseph Shinar
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Orifice Plates and Venturi Tubes [electronic resource] / by Michael Reader-Harris.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2015
Ký hiệu phân loại: 681.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Particle tracking velocimetry / Dana Dabiri and Charles Pecora.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Phân loại và đếm sản phẩm dùng vi điều khiển / Võ Quốc Nam.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Power quality problems and mitigation techniques / Professor Bhim Singh, Professor Ambrish Chandra, Professor Kamal Al-Haddad.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles and applications of ubiquitous sensing / Waltenegus Dargie.
Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons, Inc.,  2017
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Professional Verification : A Guide to Advanced Functional Verification / Paul Wilcox.
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
SAT-based scalable formal verification solutions / Malay Ganai, Aarti Gupta.
Thông tin xuất bản: New York : Springer Science+Business Media,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Semiconductor gas sensors / Raivo Jaaniso, Ooi Kiang Tan.
Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Woodhead Pub.,  2013
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sensor systems : fundamentals and applications / Clarence W. de Silva.
Thông tin xuất bản: : CRC Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sensor Technologies: Healthcare, Wellness, and Environmental Applications
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA Apress  2013
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sensor Technology Handbook / Jon S. Wilson.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2005
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Sensors : theory, algorithms, and applications / Vladimir L. Boginski ... [et al.], editors.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sensors Handbook / Sabrie Soloman
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Sensors, Instrumentation and Special Topics, Volume 6 elektronisk ressurs : Proceedings of the 29th IMAC, A Conference on Structural Dynamics, 2011 / edited by Tom Proulx
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York ,  2011
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Smart Metering Technologies
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Smart sensing and context : second European conference, EuroSSC 2007, Kendal, England, October 23-25, 2007 : proceedings / Gerd Kortuem ... [et al.] (eds.).
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  2007
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Smart sensors and MEMS : intelligent devices and microsystems for industrial applications / edited by Stoyan Nihtianov and Antonio Luque.
Thông tin xuất bản: Oxford : Woodhead Publishing,  2014
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Smart Sensors at the IoT Frontier / Hiroto Yasuura...[et al].
Thông tin xuất bản: : Springer ,  2017
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Super optical biosensors / Caide Xiao.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2019
Ký hiệu phân loại: 681.25
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Synchronization in wireless sensor networks : parameter estimation, performance benchmarks and protocols / Erchin Serpedin and Qasim M. Chaudhari.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2009.
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Test & Measurement / Hewlett Packard.
Thông tin xuất bản: USA : [knxb],  1998
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Test and Measurement / Tác giả?.
Thông tin xuất bản: England : [knxb],  1996
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết bị cân điện tử chỉ thị số / Trần Văn Hạnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.3743
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết bị đo và lưu trữ nhiệt độ theo thời gian / Phạm Như Quyền.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế bộ đếm điện năng chỉ thị số / Nguyễn Hoàng Giang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ sử dụng MICROCONTROLLER 8051 / Bùi Tường Thuyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế giải thuật điều khiển báo chuông và hiển thị giờ dùng vi điều khiển / Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế mạch đếm sản phẩm có cài đặt / Trần Quang Hỷ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế mạch đo và điều khiển nhiệt độ / Nguyễn Thị Bé Sáu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế mạch đo và điều khiển nhiệt độ(Dùng IC 8031/8051) / Huỳnh Bửu Long.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế máy đo các thông số điện dùng 8031 / Trần Thanh Thuý.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và thi công đồng hồ báo thức / Đỗ Thái Quốc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và thi công mạch đếm sản phẩm dùng vi điều khiển AT 89C51 / Võ Ngọc Hoàng Triều.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và thi công mạch đo điện áp, dòng điện, tần số và hệ số công suất / Trần Đình Tân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và thi công mạch đo U,I, Cosx giao tiếp với máy tính qua Printer Port / Đỗ thị Kiều Trinh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và thi công mạch đồng hồ lịch điện tử / Nguyễn Tấn Phát.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và thi công máy tính cước giao tiếp máy tính / Đỗ Vĩnh Khang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và thi công phần cứng đo và điều khiển nhiệt độ, giao tiếp PC (hoặc 16 kênh) / Lê Mạnh Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tự thiết kế lắp rắp 50 mạch điện thông minh / Trần Thế San, Nguyễn Anh Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vật lý kỹ thuật / Đặng Hùng ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vật lý kỹ thuật / Đặng Hùng chủ biên...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Viết chương trình đo và điều khiển nhiệt độ của PC giao tiếp với phần cứng điều khiển nhiệt độ / Trần Phước Ninh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Waveguide-Based Photonic Sensors: From Devices to Robust Systems
Thông tin xuất bản: Karlsruhe KIT Scientific Publishing  2022
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Wireless Sensor Networks / Kazem Sohraby, Daniel Minoli, Taieb Znati.
Thông tin xuất bản: Wiley ,  2007
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wireless Sensor Networks : Design, Deployment and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở