TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Kỹ thuật siêu cao tần (12 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Kỹ thuật Siêu cao tần là một trong những môn học cho chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Truyền thông. Môn học giới thiệu các kiến thức cơ sở về kỹ thuật siêu cao tần, các phương pháp tính toán thông số trên đường truyền sóng, các loại đường truyền sóng thông dụng, cách sử dụng đồ thị Smith, cách phối hợp trở kháng. Phần đầu giới thiệu về đường dây truyền sóng: phương trình truyền sóng, các môi trường truyền, hiện tượng phản xạ và hiện tượng sóng đứng trên đường dây. Phần thứ hai đề cập đến đồ thị Smith và ứng dụng đồ thị Smith. Phần kế tiếp giới thiệu về phối hợp trở kháng. Phần cuối đề cập ma trận tán xạ.
 
Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần / Nguyễn Trọng Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần / Kiều Khắc Lâu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật siêu cao tần / Phạm Hùng Kim Khánh, Nguyễn Trọng Hải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 621.384
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật siêu cao tần / Phạm Minh Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết cơ sở kỹ thuật siêu cao tần / Vũ Đình Thành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết cơ sở kỹ thuật siêu cao tần / Vũ Đình Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết cơ sở kỹ thuật siêu cao tần / Vũ Đình Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạch siêu cao tần / Vũ Đình Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 621.38412
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô phỏng mạch siêu cao tần dạng macro bằng phần mềm PUFF / Vũ Quốc Hưng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích và thiết kế mạch siêu cao tần / Nguyễn Tấn Đức.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế mạch siêu cao tần tích cực sử dụng phần mền APLAC7.80 / Phạm Thị Hà Thanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tự động hóa thiết kế mạch siêu cao tần với APLAC 7.80 / Chí Hùng Nam.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ