TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Mạch siêu cao tần (21 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Nội dung môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về mạch siêu cao tần, các linh kiện tích cực; các phương pháp tính toán mạch khuếch đại dựa trên ma trện tán xạ, tính toán mạch dao động dựa trên điều kiện ổn định, mạch chia và ghép công suất, mạch lọc siêu cao tần.
 
Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần / Nguyễn Trọng Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần / Kiều Khắc Lâu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ham radio for dummies / Silver H. Ward.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật siêu cao tần / Phạm Minh Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết cơ sở kỹ thuật siêu cao tần / Vũ Đình Thành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết cơ sở kỹ thuật siêu cao tần / Vũ Đình Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết cơ sở kỹ thuật siêu cao tần / Vũ Đình Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạch siêu cao tần / Đinh Sĩ Hiền
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.38132
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô phỏng bài thí nghiệm "đường dây truyền sóng" dùng MATLAB / Huỳnh Văn Tâm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mô phỏng mạch siêu cao tần dạng macro bằng phần mềm PUFF / Vũ Quốc Hưng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích và thiết kế mạch siêu cao tần / Nguyễn Tấn Đức.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Propagation handbook for wireless communication system design [electronic resource] / Robert K. Crane.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. CRC Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
RF and microwave radiation safety / Ronald Kitchen.
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
RF design guide : systems, circuits, and equations / Peter Vizmuller.
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House,  1995
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Soạn giáo trình giải tích mạch trên máy tính mô phỏng (Simulink) với Matlab 6.0 / Nguyễn Minh Chuyện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
The beginner's handbook of amateur radio / Clay Laster.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Thiết kế mạch phối hơp trở kháng mô phỏng bằng Matlab / Nguyễn Khái Duy Việt.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế mạch siêu cao tần tích cực sử dụng phần mền APLAC7.80 / Phạm Thị Hà Thanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tự động hóa thiết kế mạch siêu cao tần với APLAC 7.80 / Chí Hùng Nam.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
UWB Technology : Circuits and Systems
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
VLSI for wireless communication / Bosco Leung.
Thông tin xuất bản: New York : Springer ,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng