TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Mạng thế hệ mới (8 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Mạng thế hệ sau (NGN) với nền tảng IP trên cả mạng đầu cuối và mạng truyền dẫn nên thể hiện được tính năng đa dịch vụ và là hệ thống mạng mở với công nghệ chuyển mạch mềm, băng thông rộng… Môn học NGN sẽ tổ chức nhiên cứu các vấn đề chính như sau: - Quá trình phát triển và các đặc điểm chính của mạng NGN - Cấu trúc mạng NGN - Các thành phần của mạng NGN và điều khiển kết nối trong NGN - Các giao thức trong mạng NGN - MPLS và kỹ thuật lưu lượng
 
Các dịch vụ mạng thế hệ sau công nghệ và chiến lược / Thanh Hiếu, Phương Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Các giao diện kết nối trong NGN / Ngô Đức Hiếu, Hoàn Văn Võ hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mạng ngn / Nguyễn Huy Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạng ngn / Nguyễn Huy Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
MPLS and next-generation networks : foundations for NGN and enterprise virtualization / Monique Morrow and Azhar Sayeed.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.67
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MPLS and next-generation networks : foundations for NGN and enterprise virtualization / Monique Morrow, Azhar Sayeed.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.678
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Network routing : algorithms, protocols, and architectures / Deepankar Medhi, Karthikeyan Ramasamy
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier ,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động và đánh giá hiệu năng của thiết bị media gateway trong mạng NGN : báo cáo tóm tắt / Nguyễn Tiến Ban, Hoàng Trọng Minh, Nguyễn Thị Thu Hằng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Học viện Bưu chính Viễn thông,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học