TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Thông tin số và thông tin di động (195 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần bao gồm 2 phần với 6 bài. Phần 1: Thông tin số cung cấp những kiến thức cơ sở tổng quan về hệ thống thông tin số, kênh thông tin và mô hình toán học để xử lý thông tin. Sau đó đi sâu vào tìm hiểu các phương thức đồng bộ trong truyền thông số: ước lượng tín hiệu, ước lượng pha, ướng lượng symbol; Các thông số trên kênh truyền có băng thông hữu hạn, kỹ thuật trãi phổ. Phần 2: Thông tin di động cung cấp các nội dung chính như sau: lịch sử phát triển của mạng thông tin di động, đặc điểm trong môi trường vô tuyến di động, Các kỹ thuật đa truy cập: FDMA, TDMA, CDMA và SDMA. Thế hệ thông tin di động thứ 2 GSM, thế hệ thông tin di động thứ 3: CDMA2000 và WCDMA
 
20 recipes for programming PhoneGap [electronic resource] / Jamie Munro.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
3G evolution : HSPA and LTE for mobile broadband / Erik Dahlman ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Oxford : Elsevier Academic Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
3G evolution : HSPA and LTE for mobile broadband / Erik Dahlman ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston ; London : Academic,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
3G wireless networks / Clint Smith, Daniel Collins.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advances in mobile radio access networks / Y. Jay Guo.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Artech House,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
An Experimental Approach to CDMA and Interference Mitigation elektronisk ressurs : From System Architecture to Hardware Testing through VLSI Design / by Luca Fanucci, Filippo Giannetti, Marco Luise, Massimo Rovini
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer Science + Business Media, Inc. ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bảo mật tín hiệu điện thoại / Trần Thanh Hải; Phạm Hồng Liên (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Beginning iPhone games development [electronic resource] / Peter Bakhirev ... [et al.] ; technical reviewer[s]: Peter Bakhirev, Eric Wing and Ben Britten Smith.
Thông tin xuất bản: [Berkeley, Calif.] : Apress,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Beginning smartphone web development [electronic resource] : building JavaScript, CSS, HTML and Ajax-based applications for iPhone, Android, Palm Pre, Blackberry, Windows Mobile and Nokia S60 / Gail Rahn Frederick with Rajesh Lal ; technical reviewers, James Pearce, Rocco Georgi, A. Todd Emerson.
Thông tin xuất bản: [Berkeley, Calif.] : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Broadband wireless mobile : 3G and beyond / edited by Willie W. Lu.
Thông tin xuất bản: Chichester ; Hoboken, NJ : J. Wiley,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các phương pháp tách sóng đa truy nhập trong CDMA / Phạm Hùng Kim Khánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
CDMA : Access and Switching for Terrestrial and Satellite Networks / Diakoumis Gerakoulis, Evaggelos Geraniotis.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
CDMA mobile radio design / John B. Groe, Lawrence E. Larson.
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
CDMA RF system engineering / Samuel C. Yang.
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House,  1998
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cellular mobile radio systems : designing systems for capacity optimization / Husni Hammuda.
Thông tin xuất bản: Chichester ; New York : John Wiley & Sons,  1997
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Channel Adaptive Technologies and Cross Layer Designs for Wireless Systems with Multiple Antennas / Lau Vincent K.N., Kwok Yu-Kwong Ricky.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley-Interscience,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Channel adaptive technologies and cross layer designs for wireless systems with multiple antennas : theory and applications / Vincent K.N. Lau, Yu Kwong Ricky Kwok.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley-Interscience ,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chương trình gửi tin nhắn SMS dùng công nghệ GSM / GPRS / Lê Thanh Nghị.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chuyên đề tự học sửa chữa điện thoại di động máy mô phỏng Trung Quốc / Vương Khánh Hưng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
CNET do-it-yourself camera & music phone projects :24 cool things you didn't know you could do! /Ari Hakkarainen.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c2007.
Ký hiệu phân loại: 621.3845/6
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Công nghệ CDMA mô phỏng máy thu DS-BPSK / Nguyễn Thành Hiệp.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Công nghệ CDMA và các hệ thống trải phổ / Phan Xuân Hải Ly.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Công nghệ trải phổ trong IS-95A / Dương Hoàng Anh Nguyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Convergence technologies for 3G networks : IP,UMTS, EGPRS, and ATM / Jeffrey Bannister, Paul Mather, Sebastian Coope.
Thông tin xuất bản: Chichester ; Hoboken, N.J : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design and performance of 3G wireless networks and wireless LANs / Chuah Moi Choo.
Thông tin xuất bản: kd : Springer Science+Business Media,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Developing Software for Symbian OS / Steve Babin.
Thông tin xuất bản: kd : John Wiley & Sons,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Developing software for Symbian OS : a beginner's guide to creating Symbian OS v9 smartphone applications in C++ / Steve Babin ; reviewed by Antony Pranata ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Droid 2 [electronic resource] : the missing manual / Preston Gralla.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Droid 2 for dummies [electronic resource] / Dan Gookin.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Droids made simple :For the Droid, Droid X, Droid 2, and Droid 2 Global /Martin Trautschold, Gary Mazo, Marziah Karch.
Thông tin xuất bản: [New York, NY] :New York, NY : Apress ;Distributed to the book trade worldwide by Springer Science+Business Media, LLC,  c2010.
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Electronics, communications and networks IV. Volume 1 [electronic resource] : proceedings of the 4th International Conference on Electronics, Communications and Networks, 12-15 December 2014, Beijing, China / editor, Amir Hussain, Mirjana Ivanovic.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Florida : CRC Press,  2015.
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Enabling technologies for mobile services : the MobiLife book / editor, Mika Klemettinen.
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : J. Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of UMTS /Christopher Cox.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ;New York : Cambridge University Press,  2008.
Ký hiệu phân loại: 621.3845/6
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Evolved cellular network planning and optimization for UMTS and LTE [electronic resource] / [edited by] Lingyang Song, Jia Shen.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fixed broadband wireless system design / Harry R. Anderson
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fixed Broadband Wireless System Design : The Creation of Global Mobile Communications / Harry R. Anderson.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
From GSM to LTE-advanced : an introduction to mobile networks and mobile broadband / Martin Sauter.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons Inc.,  2014.
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
GSM and personal communications handbook / Siegmund M. Redl, Matthias K. Weber, Malcolm W. Oliphant.
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House,  1998
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
GSM networks : protocols, terminology, and implementation / Gunnar Heine.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Artech House,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
GSM, GPRS, and Edge Performance : Evolution Towards 3G/UMTS / Timo Halonen, Javier Romero, Juan Melero.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hacking exposed wireless [electronic resource] : wireless security secrets & solutions / Johnny Cache, Vincent Liu.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hành trình từ GSM lên 3G giải pháp GPRS / Nguyễn Phương Loan, Bùi Thanh Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống báo hiệu số 7 / Trần Thị Thanh Tuyền.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hệ thống thông tin di động / Phạm Thanh Đàm, Nguyễn Huy Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thông tin di động CDMA và nghiên cứu mã tích chập / Nguyễn Thị Trúc Linh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hệ thống thông tin di động dùng công nghệ CDMA / Đinh Văn Tú.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
How to build an SMS service [electronic resource] / Brian Retford
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
How to do everything with your iPhone® / Jason Chen and Adam Pash
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
How to do everything with your iPhone® /Jason Chen and Adam Pash
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c2008
Ký hiệu phân loại: 621.3845/6
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
HSDPA/HSUPA for UMTS : High Speed Radio Access for Mobile Communications / Harri Holma chủ biên, Antti Toskala chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. : John Wiley & Sons Inc,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẩn sử dụng dịch vụ điện thoại di động GSM tại Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Incredible iPhone apps for dummies / Bob LeVitus.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Indoor radio planning [electronic resource] : a practical guide for 2G, 3G and 4G / Morten Tolstrup.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : Wiley,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Innovations in mobile multimedia communications and applications : new technologies / Ismail Khalil, Edgar Weippl, editors.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to CDMA wireless communications / Mosa Ali Abu-Rgheff.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston ; London : Academic,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction To Mobile Telephone Systems : 1G, 2G, 2.5G, and 3G Wireless Technologies and Services / Lawrence Harte, David Bowler.
Thông tin xuất bản: [kđ] : ALTHOS,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to paging systems [electronic resource] : one-way, two-way, POCSAG, ERMES, FLEX, REFLEX & INFLEXION / Lawrence Harte.
Thông tin xuất bản: [Fuquay Varina, N.C.] : ALTHOS Publishing Inc.,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to private land mobile radio [electronic resource] : dispatch, LTR, APCO, MPT1327, iDEN, and TETRA / Lawrence Harte.
Thông tin xuất bản: [Fuquay Varina, N.C.] : ALTHOS Publishing Inc.,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Iphone / Matthias J. Lange
Thông tin xuất bản: Markt + Technik Verlag ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
iPhone : Covers All Models with 3. 0 Software-Including the iPhone 3GS.
Thông tin xuất bản: Cambridge : LaVergne : Pogue Press [Imprint] O'Reilly Media, Incorporated Ingram Publisher Services [Distributor]  2009
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
iPhone : the missing manual / [by David Pogue].
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
iPhone : the missing manual / David Pogue.
Thông tin xuất bản: Farnham : O'Reilly,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
iPhone :the missing manual /[by David Pogue].
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media,  2007.
Ký hiệu phân loại: 621.3845/6
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
iPhone [electronic resource] : the missing manual / David Pogue.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
iPhone and iPad apps for absolute beginners [electronic resource] / Rory Lewis ; foreword by Ben Easton ; technical reviewer: Kristian Besley.
Thông tin xuất bản: [Berkeley, Calif.] : Apress,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
iPhone cool projects [electronic resource] / Dave Mark, series editor ; Gary Bennett ... [et al.] ; technical consultant, Glenn Cole.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
iPhone for dummies / by Edward C. Baig and Bob LeVitus.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Iphone for dummies [electronic resource] / by Edward C. Baig and Bob LeVitus ; technical editor, Dennis Cohen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Iphone for dummies(r) / Edward C Baig, Bob LeVitus.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
iPhone for dummies, [electronic resource] / [by] Edward C. Baig [and] Bob LeVitus.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
iPhone for work [electronic resource] : increasing productivity for busy professionals / Ryan J. Faas ; technical reviewer, Kunal Mittal.
Thông tin xuất bản: New York : Apress : distributed to the Book trade in the United States by Springer-Verlag,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
iPhone games projects / Dave Mark, series editor ; PJ Cabrera ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
iPhone in action [electronic resource] : introduction to Web and SDK development / Christopher Allen, Shannon Appelcline.
Thông tin xuất bản: Greenwich [Conn.] : Manning,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
IPhone UK : the missing manual / David Pogue.
Thông tin xuất bản: Farnham : O'Reilly,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
iPhone user interface design projects [electronic resource] / David Barnard ... [et al.] ; lead author and technical reviewer: Joachim Bondo.
Thông tin xuất bản: [New York] : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khảo sát các đặc trưng cơ bản cho hệ thống thông tin di động CDMA / Nguyễn Công Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát kỹ thuật trải phổ CDMA trong thông tin di động / Đặng Phước Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kỹ thuật trải phổ CDMA 2000 / Nguyễn Văn Giang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kỹ thuật Xử lý tín hiệu trong thông tin di động CDMA / Dương Quốc Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lộ trình phát triển thông tin di động 3G lên 4G : giáo trình / Nguyễn Phạm Anh Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
LTE for 4G mobile broadband : air interface technologies and performance / Farooq Khan.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
LTE security[electronic resource] /Gunther Horn ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons,  2013.
Ký hiệu phân loại: 621.3845/6
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Mã số bí mật trên điện thoại di động / Phạm Đình Bảo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microwave resonators and filters for wireless communication : theory, design, and application / M. Makimoto, S. Yamashita.
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô phỏng hệ thống thu phát trải phổ DS - CDMA / Nguyễn Văn Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mô phỏng kỹ thuật trải phổ trong hệ thống CDMA / Ngọc Duy Võ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mô phỏng kỹ thuật trải phổ trong hệ thống CDMA / Ngọc Duy Võ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mobile and wireless design essentials / Martyn Mallick.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mobile broadband [electronic resource] : including WiMAX and LTE / Mustafa Ergen.
Thông tin xuất bản: New York : Springer Verlag,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mobile fading channels / Matthias Pätz
Thông tin xuất bản: , England : John Wiley & Sons, Ltd,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38450151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mobile fading channels / Matthias Pätz
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; New York : John Wiley,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38450151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mobile Inter-Networking with Ipv6 : concepts, principles, and practices / Rajeev S. Koodli, Charles E. Perkins.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Jons Wiley & Sons, Inc,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mobile messaging technologies and services / Bodic Gwenặl Le.
Thông tin xuất bản: [kđ] : J. Wiley Sons,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mobile phone programming [electronic resource] : and its application to wireless networking / edited by Frank H.P. Fitzek, Frank Reichert.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V.,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mobile terminal receiver design :LTE and LTE-advanced /Sajal Kumar Das.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 621.3845/6
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Moving Broadband Mobile Communications Forward : Intelligent Technologies for 5G and Beyond
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Multimedia messaging service : an engineering approach to MMS / Bodic Gwenặl Le.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
My iPhone elektronisk ressurs / Brad Miser.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nâng cao chât lượng và dung lượng hệ thống DS-CDMA bằng kỹ thuật tách sóng đa truy cập / Trần Hữu Thoan.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nâng cao chất lượng và dung lượng hệ thống TTDĐ CDMA bằng các phương pháp triệt nhiễu da truy cập / Phan Thị Thu Trang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nanotechnologies for future mobile devices / edited by Tapani Ryhänen ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Next generation mobile systems : 3G and beyond / edited by Minoru Etoh.
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu công nghệ PHS/IPAS trong hệ thống điện thoại di động nội thị (City Phone) / Hà Văn Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu giải pháp nâng cấp mạng điện thoại di động / Đỗ Thành Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu kỹ thuật trải phổ trong hệ thống thông tin di động CDMA / Lê Tăng Thăng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu mã xoắn trong hệ thống truyền tin / Phan Thanh Tùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu và mô phỏng mã Turbo trong hệ thống CDMA / Nguyễn Thanh Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu và ứng dụng mã tích chập vào hệ thống thông tin di động CDMA / Trương Ngọc Phú.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu và ứng dụng mã Turbo trong hệ thống CDMA 2000 / Thị Như An Trương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nguyên lý công nghệ CDMA / Lê Anh Thi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nguyên lý hoạt động và các phần mềm ứng dụng cho 8210, 8310 / Nguyễn Duy Khôi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nguyên lý kỹ thuật CDMA / Anh Thụy Trần.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nokia smartphone hacks / Michael Juntao Yuan
Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Palm Pre for dummies /by Chris Ziegler.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  c2009.
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Pro Android 2 [electronic resource] / by Sayed Y. Hashimi, Satya Komatineni, Dave MacLean.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2010.
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Professional iPhone and iPod touch programming [electronic resource] : building applications for Mobile Safari / Richard Wagner ; technical editor, Ishan Anand.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Professional Microsoft Smartphone Programming / Baijian Yang, Pei Zheng, Lionel M. Ni.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Professional Microsoft Smartphone programming [electronic resource] / Baijian Yang, Pei Zheng, Lionel M. Ni.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Programming Converged Networks : call control in Java, XML, and Parlay/OSA / Ravi Jain, John-Luc Bakker, Farooq Anjum.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy hoạch mạng điện thoại di động GSM / Trần Quốc Minh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy hoạch mạng thông tin di động CDMA cho Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Tấn Hiệp.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Radio frequency integrated circuit design / John Rogers, Calvin Plett.
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Radio interface system planning for GSM/GPRS/UMTS /Jukka Lempiäinen, Matti Mannine
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers,  c200
Ký hiệu phân loại: 621.3845/6
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Radio resource management in wireless networks : an engineering approach / Ekram Hossain, Mehdi Rasti, Long Bao Le.
Thông tin xuất bản: Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press,  2017.
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Radiowave propagation and antennas for personal communications / Kazimierz Siwiak.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Artech House,  1995
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
RF and baseband techniques for software defined radio / Peter B Kenington.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Artech House,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
RF and microwave wireless systems / Kai Chang.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
RF and microwave wireless systems [electronic resource] / Kai Chang.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
S60 smartphone quality assurance : a guide for mobile engineers and developers / Saila Laitinen.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England : John Wiley & Sons,  2007.
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Security and auditing of smart devices :managing proliferation of confidential data on corporate and BYOD devices /Sajay Rai, Philip Chukwuma, Richard Cozart.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 621.3845/6028558
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Smartphone operating system concepts with Symbian OS : a tutorial guide / Mike Jipping ; reviewed by Attila Vamos ... [et al.] ; head of Symbian Press, Freddie Gjertsen ; managing editor, Satu McNabb.
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Smartphone operating system concepts with Symbian OS [electronic resource] : a tutorial guide / Michael J. Jipping ; reviewed by Attila Vamos ... [et al.] ; head of Symbian Press, Freddie Gjertsen ; managing editor, Satu McNabb.
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic mobile design : creating engaging experiences / Joseph Cartman and Richard Ting.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New Riders,  2009.
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sử dụng dịch vụ điện thoại di động GSM : Hỏi - đáp / Nguyễn Phương Loan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tách sóng đa truy cập trong CDMA / Nguyễn Thanh Tấn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Take control of iPhone basics [electronic resource] / Karen G. Anderson and edited by Tonya Engst.
Thông tin xuất bản: Ithaca, New York : TidBITS Publishing Inc.,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Taking your iPhone 4 to the max [electronic resource] / Steve Sande, Erica Sadun ; technical reviewer, Erica Sadun.
Thông tin xuất bản: [New York : Apress],  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Taking your iPhone to the max [electronic resource] / Erica Sadun.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
TDD-CDMA for wireless communications / Riaz Esmailzadeh, Masao Nakagawa.
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Testing UMTS : assuring conformance and quality of UMTS user equipment / Dan Fox.
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley,  2008.
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The application of programmable DSPs in mobile communication / Alan Gatherer.
Thông tin xuất bản: nt : Chichester,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Fifth Generation (5G) of Wireless Communication
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The iPhone book : how to do the most important, useful & fun stuff with your iPhone / Scott Kelby & Terry White.
Thông tin xuất bản: [Berkeley, Calif.] : Peachpit ,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Mobile Radio Propagation Channel (Second Edition) [electronic resource] / J. D. Parsons.
Thông tin xuất bản: Chichester : John Wiley Sons Ltd,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The next generation CDMA technologies / Hsiao-Hwa Chen.
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The UMTS network and radio access technology : air-interface techniques for future mobile systems / Jonathan P. Castro.
Thông tin xuất bản: Chichester ;New York : Wiley ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The wireless data handbook [electronic resource] / James F. DeRose.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley ,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Theory of code division muitiple access communication / Kamil Sh Zigangirov.
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley & Sons,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế và thi công máy thu FM STEREO / Nguyễn Thiết Huy.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và ứng dụng WAP trong thông tin di động / Hà Kiên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Third-generation CDMA systems for enhanced data services / Giridhar Mandyam, Jersey Lai.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Academic Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thông tin di động / Học viện công nghệ bưu chính - viễn thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thông tin số và thông tin di động / Trần Duy Cường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thumb Culture : The Meaning of Mobile Phones for Society
Thông tin xuất bản: Bielefeld transcript Verlag  2005
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tìm hiểu 2 IC Flash Rom để ứng dụng vào điện thoại GSM STAR TAC 100C / Lê Đỗ Thiên Vương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu các kỹ thuật trải phổ trong hệ thống thông tin di động CDMA / Nguyễn Quốc Thái.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu các phương pháp triệt nhiễu trong hệ thống thông tin di động CDMA / Đinh Hải Đăng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu CDMA 2000 / Trung Hoài Phùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu công nghệ Wap, hiện thực gửi và nhận SMS qua Mobiphone / Lữ Đình Chương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu về công nghệ CDMA mô phỏng máy phát DS-BPSK / Lê Văn Giỏi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu Wimax / Phan Anh Thư.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Tính toán dung lượng hệ thống thông tin di động CDMA / Nguyễn Thị Xuân Hiền.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
T-Mobile G1 for dummies [electronic resource] / Chris Ziegler.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tối ưu hoá chuỗi giả ngẫu nhiên trong thông tin di động số / Lê Tấn Tiên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tối ưu hóa thông tin giữa nhà trường và sinh viên thông qua mạng viễn thông SMS / Phạm Trần Anh Thảo;Trần Duy Cường (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Tổng quan mạng thông tin di động GSM và nghiên cứu kỹ thuật điều chế TCM / Nguyễn Hoàng Long.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Triệt nhiễu đa truy cập trong hệ thống thông tin di động DS-CDMA bằng phương pháp MMSE / Nguyễn Tấn Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Triệt nhiễu đa truy cập trong hệ thống TTDĐ DS - CDMA bằng phương pháp PIC / Ngô Minh Nhật.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
UMTS : the fundamentals / B. Walke, P. Seidenberg, M.P. Althoff ; translated by Hedwig Jourdan von Schmoeger.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : John Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
UMTS : The Fundamentals / Bernhard H. Walke, P. Seidenberg, M. P. Althoff.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
UMTS network planning, optimization, and inter-operation with GSM / Moe Rahnema.
Thông tin xuất bản: Singapore ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons (Asia) : IEEE Press,  2008.
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
UMTS networks : architecture, mobility, and services / Heikki Kaaranen ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : J. Wiley & Sons ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
UMTS Performance Measurement : A Practical Guide to KPIs for the UTRAN Environment / Ralf Kreher.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Understanding cellular radio / William Webb.
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House,  1998
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng cho smartphone-thư viện bỏ túi cho android / Nguyễn Quang Hướng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Ứng dụng mã tích chập vào hệ thống thông tin di động CDMA / Bảo Quốc Huỳnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ứng dụng WAP trong thông tin di động / Nguyễn Thị Thanh Huyền.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Vô tuyến chuyển tiếp = digital radio relay technology / Nguyễn Phạm Anh Dũng (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Voice over 802.11 / Frank Ohrtman.
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
W-CDMA : mobile communications system / Keiji Tachika
Thông tin xuất bản: West Sussex : John Wiley & Sons,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
W-CDMA : mobile communications system [electronic resource] / edited by Keiji Tachika
Thông tin xuất bản: Chichester, Eng. ; Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
WCDMA for UMTS : Radio Access for Third Generation Mobile Communications / Harri Holma, Antti Toskala.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Web geek's guide to the Android-enabled phone / Jerri Ledford, Bill Zimmerly, Prasanna Amirthalingam.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Web geek's guide to the Android-enabled phone elektronisk ressurs / Jerri Ledford, Bill Zimmerly, Prasanna Amirthalingam
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wideband TDD : WCDMA for the unpaired spectrum / Prabhakar Chitrapu ; with a foreword by Alain Briancon.
Thông tin xuất bản: Chichester ; Hoboken, NJ : Wiley ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
WiMAX Crash Course / Steven Shepard.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
WiMAX handbook building 802.16 wireless networks / Frank Ohrtman.
Thông tin xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Wireless and cellular telecommunications / William C.Y. Lee.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wireless and cellular telecommunications /William C.Y. Lee.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill,  c2006.
Ký hiệu phân loại: 621.3845/6
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Wireless LAN radios : system definition to transistor design / Arya Behzad.
Thông tin xuất bản: New York : Chichester : Wiley-IEEE ; John Wiley [distributor],  2008.
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng hệ thống SMS Banking / Thái Bình Dương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Xây dựng module thực tập về phương pháp trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS) trong hệ thống CDMA / Trần Duy Cường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Xây dựng Module thực tập về phương pháp trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS) trong hệ thống CDMA / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Xây dựng module trải nén phổ trong hệ thống CDMA / Trần Duy Cường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Xử lý tín hiệu trong thông tin di dộng GMS / Mã Trí Thông.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ