TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Thông tin vệ tinh và thông tin quang (103 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần bao gồm 2 phần với 6 chương. Phần 1: Thông tin quang cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin quang, cấu trúc các loại sợi quang và cáp sợi quang, quá trình lan truyền ánh sáng trong sợi quang và một số đặc tính quan trọng như tán sắc, suy hao và hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang. Cấu trúc và các đặc tính quan trọng của các nguồn phát quang và thu quang. Phần 2: Thông tin vệ tinh cung cấp các nội dung chính như sau: Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh, các quỹ đạo bay của vệ tinh, phân cực và các loại anten thường dùng trong hệ thống thông tin vệ tinh, trạm không gian và trạm mặt đất, thiết kế tuyến và một số hệ thống thông tin vệ tinh
 
A guided tour of light beams : from lasers to optical knots / David S. Simon.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2016
Ký hiệu phân loại: 535.58
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A guided tour of light beams : from lasers to optical knots / David S. Simon.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 535.58
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A history of optics from Greek antiquity to the nineteenth century /Olivier Darrigol.
Thông tin xuất bản: Oxford ;New York : Oxford University Press,  2012.
Ký hiệu phân loại: 535.09
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
A Jewel in the Crown II : Essays in Honor of the 90th Anniversary of the Institute of Optics University of Rochester / Carlos R. Stroud Jr.
Thông tin xuất bản: [S.l.] : Boydell & Brewer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 535.072074789
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Active and Passive Plasmonic Devices for Optical Communications
Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing  2018
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
An introduction to quantum optics : an open systems approach / Perry Rice.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 535.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
An introduction to time-resolved optically stimulated luminescence / Makaiko L. Chithambo.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2018
Ký hiệu phân loại: 535.356
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bài tập vật lý đại cương 2 Điện -Từ - Quang : tóm tắt lý thuyết có hướng dẫn giải-câu hỏi trắc nghiệm / Nguyễn Thành Vấn.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học khoa học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập vật lý đại cương. Tập 3- Quang học - Vật lý lượng tử / Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Charged Particle Optics Theory : An Introduction
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Taylor & Francis,  2015
Ký hiệu phân loại: 537.56
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Charged Particle Optics Theory : An introduction
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Taylor & Francis,  2014
Ký hiệu phân loại: 537.56
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cơ học lý thuyết / Ninh Quang Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ học lý thuyết : bài tập / Lê Quang Toại.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở vật lí : T.6 - Quang học và vật lí lượng tử / David Halliday, Robert Resinck, Jearl Walker.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 535.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở vật lí của quang học vật rắn / Nguyễn Văn Minh
Thông tin xuất bản: H : Đại học Sư phạm,  2009
Ký hiệu phân loại: 535.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Diffraction, fourier optics, and imaging / Okan K. Ersoy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007.
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Electrodynamics of solids : optical properties of electrons in matter / Martin Dressel, George Grüner.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 530.412
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Electronic structure and magneto-optical properties of solids [electronic resource] / by Victor Antonov, Bruce Harmon and Alexander Yaresko.
Thông tin xuất bản: Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers,  2004
Ký hiệu phân loại: 530.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Elements of quantum optics [electronic resource] / by Pierre Meystre, Murray Sargent.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2007.
Ký hiệu phân loại: 535.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Epioptics-7 / Antonio Cricenti chủ biên.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2004
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Field guide to physical optics /Daniel G. Smith.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 535/.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Fundamentals of quantum mechanics [electronic resource] : for solid state electronics and optics / C.L. Tang.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Geometric optics [electronic resource] : theory and design of astronomical optical systems using Mathematica® / Antonio Romano
Thông tin xuất bản: Boston : Birkhäuser,  2010
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Geometrical and Trigonometric Optics. [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Leiden : Cambridge University Press,  2008.
Ký hiệu phân loại: 535.32
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình vật lý đại cương. Tập 2- Điện từ-Quang sóng / Trần Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Handbook of optics / sponsored by the Optical Society of America ; Michael Bass, editor in chief ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1995.
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of optics /sponsored by the Optical Society of America.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c2010-
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Handbook of optics /sponsored by the Optical Society of America.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c2010-
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Handbook of optics /sponsored by the Optical Society of America.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c1995-c2001.
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Handbook of optics /sponsored by the Optical Society of America.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c1995-c2001.
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Handbook of optics /sponsored by the Optical Society of America.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c1995-c2001.
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Handbook of optics [electronic resource] Volume 1, Geometrical and physical optics, polarized light, components and intruments / Michael Bass ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 535.32
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of optics [electronic resource] Volume 4, Optical properties of materials, nonlinear optics, quantum optics / by Michael Bass ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hệ thống thông tin vệ tinh / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.3825
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Holographic Materials and Optical Systems
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2017
Ký hiệu phân loại: 539.7223
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Introduction to Quantum Optics [electronic resource] : From Light Quanta to Quantum Teleportation.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2004.
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Khai thác truyền hình qua vệ tinh / Nguyễn Văn Tài.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát hệ thống thông tin vệ tinh thiết kế hệ thống thu CATV / Cao Kinh Thao.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.38215
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát và thiết kế hệ thống thu tín hiệu số từ vệ tinh trong lĩnh vực truyền hình / Trần thành Long.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Light propagation in gain media : optical amplifiers / Malin Premaratne, Govind P. Agrawal.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2011.
Ký hiệu phân loại: 530.092
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mathematical devices for optical sciences / Sibel Ba�skal, Young S. Kim, Marilyn E. Noz.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2019
Ký hiệu phân loại: 535.0151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Measurement, instrumentation, and sensors handbook : Electromagnetic, optical, radiation, chemical, and biomedical measurement / John G. Webster, Halit Eren.
Thông tin xuất bản: American : CRC Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 530.8
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Metallic films for electronic, optical and magnetic applications : structure, processing and properties / [edited by] Katayun Barmak, Kevin Coffey.
Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Woodhead Pub.,  2014.
Ký hiệu phân loại: 530.4275
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Metallic films for electronic, optical and magnetic applications [electronic resource] : structure, processing and properties / edited by Katayun Barmak and Kevin Coffey.
Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Woodhead Pub.,  2014.
Ký hiệu phân loại: 530.4275
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Nghiên cứu hệ thống thông tin di động vệ tinh / Quách Tấn Tài.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.38215
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nonlinear guided wave optics : a testbed for extreme waves / Stefan Wabnitz, editor.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2017
Ký hiệu phân loại: 535.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Optical antennas : linear and nonlinear excitation and emission
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing,  2011
Ký hiệu phân loại: 535.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Optical properties of condensed matter and applications / edited by Jai Singh.
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 530.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Optical properties of solids / Mark Fox.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2001.
Ký hiệu phân loại: 530.412
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Optical spectroscopy of inorganic solids / B. Henderson and G.F. Imbusch.
Thông tin xuất bản: Oxford [Oxfordshire] : New York : Clarendon Press ; Oxford University Press,  1989.
Ký hiệu phân loại: 530.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Optics / Benjamin Crowell
Thông tin xuất bản: Benjamin Crowell ,  2005
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Optics : learning by computing with examples using MathCAD / K.D. Möller.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 535.32
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Optics : the science of light / Paul Ewart.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2019
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Optics and Spectroscopy for Fluid Characterization
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland : MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute,  2018
Ký hiệu phân loại: 532
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Optics experiments and demonstrations for student laboratories / Stephen G. Lipson.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 535.078
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Optics for dummies / Galen Duree, Jr.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Publishing,  2011.
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Optics in Our Time [electronic resource] / edited by Mohammad D. Al-Amri, Mohamed El-Gomati, M. Suhail Zubairy.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Phân tích hệ thống truyền hình số qua vệ tinh cho một đài truyền hình / Phương Thế Ngọc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích và khai thác tín hiệu số từ vệ tinh / Nguyễn Quốc Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phát tín hiệu truyền hình lên vệ tinh / Vũ Văn Linh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phương pháp giải các bài toán : dao động và sóng, điện xoay chiều, quang hình / Phạm Hùng Quyết.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quang đại cương / Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩu
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quang học : giáo trình / Nguyễn Trần Trác, Diệp Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Sư Phạm Tp.Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quantum optics with semiconductor nanostructures / edited by Frank Jahnke.
Thông tin xuất bản: Oxford : WP, Woodhead Publishing,  2012.
Ký hiệu phân loại: 535.15
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quantum theory of the optical and electronic properties of semiconductors / Hartmut Haug, Stephan W. Koch.
Thông tin xuất bản: Singapore ; River Edge, NJ : World Scientific,  2004.
Ký hiệu phân loại: 537.6226
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Rays, waves and photons : a compendium of foundations and emerging technologies of pure and applied optics / William L. Wolfe.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Schaum's outline of theory and problems of beginning physics II :waves, electromagnetism, optics, and modern physics /Alvin Halpern, Erich Erlbach.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1998
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Semiconductor Optics [electronic resource] / Claus Klingshirn.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2005.
Ký hiệu phân loại: 537.6226
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Single and multicomponent digital optical signal analysis : estimation of phase and its derivatives / Rishikesh Kulkarni, Pramod Rastogi.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2017
Ký hiệu phân loại: 535.470287
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Slow-light photonic crystal devices for high-speed optical signal processing
Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing  2009
Ký hiệu phân loại: 535.24
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Statistical optics / Joseph W. Goodman.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley  1985
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Stigmatic optics / Rafael G. Gonz�alez-Acu�ana, H�ector A. Chaparro-Romo.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The light fantastic : a modern introduction to classical and quantum optics / I.R. Kenyon.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press ,  2008
Ký hiệu phân loại: 535
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The physics of thin film optical spectra : an introduction / O. Stenzel.
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 530.4175
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The Physics of Thin Film Optical Spectra : An Introduction / Olaf Stenzel.
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 530.4175
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Theoretical optics : an introduction / Hartmann Röme
Thông tin xuất bản: Weinheim : WILEY,  2005
Ký hiệu phân loại: 535.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thông tin quang và thông tin vệ tinh / Trần Duy Cường
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thông tin vệ tinh / Nguyễn Đình Lương dịch, Phạm Văn Đương hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.384156
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tìm hiểu phát tín hiệu truyền hình số lên vệ tinh / Đỗ Thế Thảo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu và thực hành thu tín hiệu truyền hình số từ vệ tinh / Nguyễn Đại Thắng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tổ chức hệ thống khai thác đài APTN và REUTERS qua vệ tinh / Lê Văn Thương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.384156
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tổ chức hệ thống khai thác đài APTN và REUTERS qua vệ tinh / Lê Vinh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.384156
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tổ chức hệ thống khai thác truyền hình qua vệ tinh / Lê Văn Hiếu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tổ chức hệ thống khai thác truyền hình qua vệ tinh / Nguyễn Hữu Cảnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tổ chức hệ thống khai thác truyền hình qua vệ tinh / Nguyễn Lan Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Topology in optics : tying light in knots / David S. Simon.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2021
Ký hiệu phân loại: 535.32
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Truyền hình qua vệ tinh / PhanTấn Thảo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Truyền hình qua vệ tinh và cáp / Châu Hoàng Tiến Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Truyền hình qua vệ tinh và cáp / Huỳnh Chi Quốc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Truyền hình số qua vệ tinh / Trần Thanh Nhàn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tự động điều chỉnh anten thu vệ tinh / Đào Văn Huy; Nguyễn Thanh Phương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 621.3825
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Two-dimensional correlation spectroscopy : applications in vibrational and optical spectroscopy / Isao Noda and Yukihiro Ozaki.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons ,  2004
Ký hiệu phân loại: 539
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Tying light in knots : applying topology to optics / David S. Simon.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2018
Ký hiệu phân loại: 535.32
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ứng dụng mã ST Block để cải thiện hiệu quả băng thông kênh truyền trong thông tin vệ tinh / Võ Tiến Đông.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.384156
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Vật lý đại cương 2 Điện -Từ - Quang / Nguyễn Thành Vấn.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học khoa học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương. T.1- Cơ học / Nguyễn Hữu Xý, Nguyễn Văn Thỏa, Trương Quang Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học và Trung học Chuyên nghiệp ,  1985
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương. Tập 2- Điện từ - Quang sóng / Trần Ngọc...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý đại cương. Tập 3, phần 1, Quang học - vật lý nguyên tử và hạt nhân / Lương Duyên Bình (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương. Tập 3, phần1 - Quang học-Vật lý nguyên tử và hạt nhân / Lương Duyên Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2006
Ký hiệu phân loại: 53.
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý kỹ thuật (dùng cho sinh viên ngành môi trường) / Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 530.02462
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý kỹ thuật : dùng cho sinh viên ngành môi trường / Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 530.02462
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vibrational optical activity :principles and applications /Laurence A. Nafie.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : Wiley,  2011.
Ký hiệu phân loại: 539.6
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Viết các phương trình tính toán đường truyền vệ tinh . / Trần Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.38254
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ