TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Trường điện từ (21 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Trường điện từ là một trong những môn học cơ sở cho chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Truyền thông và Kỹ thuật Điện – Điện tử. Môn học giới thiệu các định luật và nguyên lý cơ bản, tính toán các thông số cho trường điện từ (tĩnh, dừng, biến thiên), giới thiệu về bức xạ điện từ, sóng điện từ trong các hệ định hướng và hộp cộng hưởng. Phần đầu giới thiệu về các định luật cơ bản, từ đó xây dựng hệ phương trình Maxwell. Phần kế tiếp giải hệ phương trình Maxwell ứng với các điều kiện (tĩnh, dừng, biến thiên) để xác định các thông số của trường điện từ. Phần cuối đề cập đến quá trình bức xạ điện từ và quá trình truyền sóng điện từ trong ống dẫn sóng, hộp cộng hưởng.
 
Bài tập trường điện từ / Ngô Nhật Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Dung hòa điện từ trường / Học viện Kỹ thuật Quân sự - Khoa Vô tuyến Điện tử - Bộ môn Tác chiến Điện tử.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội Nhân dân ,  2011
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Electromagnetic field theory :a problem solving approach /Markus Zahn.
Thông tin xuất bản: Malabar, Fla. : Krieger Pub. Co.,  2003.
Ký hiệu phân loại: 530.14/1
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Electromagnetic fields / Jean G. Van Bladel ; IEEE Antennas and Propagation Society, sponser.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Electromagnetics / Edward J. Rothwell, Michael J. Cloud.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Engineering electromagnetics / William H. Hayt, Jr., John A. Buck.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill,  2012
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Infinite-space dyadic Green functions in electromagnetism / Muhammad Faryad, Akhlesh Lakhtakia.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2018
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lý thuyết trường điện từ / Kiều Khắc Lâu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Lý thuyết trường điện từ / Kiều Khắc Lâu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quantum theory of magnetism : magnetic properties of materials / Robert M. White.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer-Verlag,  2007
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The method of moments in electromagnetics / Walton C. Gibson.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC ,  2008
Ký hiệu phân loại: 530.141015118
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Theory of electromagnetic pulses / John Lekner.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2018
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Trường điện từ / Ngô Nhật Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1995
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trường điện từ / Ngô Nhật Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1995
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trường điện từ / Ngô Nhật Ảnh,Trương Trọng Tuấn Mỹ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trường điện từ / Ngô Nhật Ảnh,Trương Trọng Tuấn Mỹ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trường điện từ / Phạm Hùng Kim Khánh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trường điện từ / Phạm Hùng Kim Khánh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trường điện từ : lý thuyết và bài tập / Trần Văn Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trường điện từ truyền sóng và anten / Thái Hồng Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 530.14
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trường điện từ và truyền sóng / Phan Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2002
Ký hiệu phân loại: 530.14
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên