TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Thực tập Công nhân điện (27 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản trong kỹ thuật thi công, lắp ráp, kiểm tra mạch điện trong công nghiệp. Rèn luyện kỹ năng thi công và lắp ráp các mạch điện trong công nghiệp điều khiển động cơ DC, AC trong hệ thống tủ điện. Kỹ năng đọc bản vẽ, lắp ráp và thi công các mạch điện chiếu sáng cơ bản, hệ thống chiếu sáng tòa nhà.
 
Giáo trình trang bị điện / Nguyễn Văn Chất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.30284
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình trang bị điện : sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Nguyễn Văn Chất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.30284
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC / S.A Schneider electric; Phan Thị Thanh Bình...[và những người khác dịch].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC / S.A Schneider electric; Phan Thị Thanh Bình...[và những người khác dịch].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC / Phan Thị Thanh Bình dịch ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC = Electrical installation guide / Phan Thị Thanh Bình dịch ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC = Electrical installation guide / Phan Thị Thanh Bình dịch ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC = Electrical installation guide / Schneider Electric S.A; Phan Thị Thanh Bình dịch...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện công nghiệp / Trần Duy Phụng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhà / Trần Duy Phụng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khí cụ và trang bị điện / Nguyễn Quý.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Khí cụ và trang bị điện / Nguyễn Quý.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Khí cụ và trang bị điện / Nguyễn Qúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạng cao áp và trạm điện kéo : dùng cho chuyên ngành trang bị điện-điện tử công nghiệp và Giao thông vận tải / Đàm Quốc Trụ, Lê Mạnh Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Multibody Dynamics elektronisk ressurs : Computational Methods and Applications / edited by Krzysztof Arczewski, Wojciech Blajer, Janusz Fraczek, Marek Wojtyra
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands ,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.811
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu giao thức truyền thông IEC 61850 trong trạm biến áp / Trương Thế Việt;Ngô Cao Cường(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu thiết kế hệ thống kết nối giữa RTU và IED theo tiêu chuẩn IEC61850 / Đồng Thanh Tâm;Võ Hoàng Duy(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Platform based design at the electronic system level : industry perspectives and experiences / edited by Mark Burton, Adam Morawiec.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Programmable logic controllers :a practical approach to IEC 61131-3 using CODESYS /Dag H. Hanssen
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 621.39/5
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
The unofficial LEGO Technic builder's guide [electronic resource] / Pawel "Sariel" Kmiec.
Thông tin xuất bản: [San Francisco, CA] : No Starch Press ,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.80228
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế hệ thống bảo vệ và xây dựng cấu trúc mạng sử dụng IEC 61850 / Nguyễn Văn Dũng;Đinh Hoàng Bách(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Tìm hiểu về cách sử dụng giao thức IEC 61850 trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa, nghiên cứu giải pháp nâng cấp hệ thống điều khiển máy tính trạm 500KV / Lê Bửu Trọng ; Võ Hoàng Duy (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Trang bị điện - Điện tử công nghiệp / Vũ Quang Hồi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trang bị điện / Lê Ngọc Bích (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trang bị điện điện tử công nghiệp / Vũ Quang Hồi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.31042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trang bị điện theo phương pháp mô đun : giáo trình thực hành / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trang bị điện trong máy : bài giảng / Nguyễn Bê, Khương Công Minh, Lê Tiến Dũng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng