TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Đồ Án Điện Tử Tương Tự (20 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Analog Circuits Project
 
Advances in Analog Circuits
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2011
Ký hiệu phân loại: 858.02
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Analog Circuits
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2013
Ký hiệu phân loại: 372.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Analog circuits [electronic resource] / Robert A. Pease, editor ; Bonnie Baker ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Newnes/Elsevier,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analog Circuits and Systems for Voltage-Mode and Current-Mode Sensor Interfacing Applications [electronic resource] / by Andrea De Marcellis, Giuseppe Ferri.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V.,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.381536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analog circuits cookbook / Ian Hickman.
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điện tử tương tự / Nguyễn Trịnh Đường ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điện tử tương tự : Báo cáo thí nghiệm / Khoa Đ-ĐT
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Điện tử tương tự : Giáo trình thí nghiệm (dành cho sinh viên hệ Đại học) / Khoa Điện - Điện tử.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điện tử tương tự 1 / Nguyễn Thị Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điện tử tương tự 1 : Bài giảng / Nguyễn Thị Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điện tử tương tự 2 / Võ Đình Tùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điện tử tương tự 2 / Võ Đình Tùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Giao thông Vận tải,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điện tử tương tự với công nghệ FPAA / Lê Hải Sâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình mạch điện tử tương tự và số / Nguyễn Hoàng Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế và thi công các module thí nghiệm điện tử tương tự / Nguyễn Thị Ngọc Anh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thiết kế và thi công các Module thí nghiệm điện tử tương tự : Báo cáo kết quả nghiên cứu / Nguyễn Thị Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành điện tử tương tự / Võ Đình Tùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành điện tử tương tự / Võ Đình Tùng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Troubleshooting analog circuits / Robert A. Pease.
Thông tin xuất bản: Boston : Butterworth-Heinemann ,  1991
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tuyển tập bài tập mạch điện tử tương tự / Lê Tiến Thường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng