TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Vật lý điện từ (163 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần Vật lý điện từ đề cập đến những nội dung cơ bản về trường tĩnh điện: điện tích, điện trường, điện thế, điện thông, các định lý, định luật về trường tĩnh điện; các khái niệm về: từ trường, cảm ứng từ, từ thông, các định lý, định luật về từ trường tĩnh, hiện tượng cảm ứng điện từ; đặc biệt là cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các ứng dụng của các linh kiện điện tử thông dụng như: điện trở, tụ điện, cuộn cảm, relay, loa micro, motor, máy biến áp…; Đồng thời giới thiệu lý thuyết về trường điện từ, hệ phương trình Maxwell, tinh thể rắn và siêu dẫn; chất bán dẫn và ứng dụng.
 
A guide to physics problems / Sidney B. Cahn, Boris E. Nadgorny.
Thông tin xuất bản: New York : Plenum Press,  1994
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
A Guide to Physics Problems Part 2 : Thermodynamics, Statistical Physics, and Quantum Mechanics / Sidney B. Cahn, Gerald D. Mahan, Boris E. Nadgorny.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer US,  2004
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced engineering electromagnetics / Constantine A. Balanis.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  1989
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Applied electromagnetics and electromagnetic compatibility / Dipak L. Sengupta, Valdis V. Liepa
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience ,  2006
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Applied physics [electronic resource] / by Arthur Beiser ; abridgement editor, George J. Hademenos.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2003.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Applied physics elektronisk ressurs / Arthur Beiser ; abridgement editor, George J. Hademenos
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2003
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Approaches to fundamental physics [electronic resource] : an assessment of current theoretical ideas / Ion-Olimpiu Stamatescu, Erhard Seiler (eds.)
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2007.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Asymptotic and hybrid methods in electromagnetics /Iran [i.e. Ivan] Andronov, Daniel Bouche, and Frédéric Moline
Thông tin xuất bản: London : Institution of Electrical Engineers,  c200
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Bài tập Vật lý đại cương 2 Điện và Từ : tóm tắt lý thuyết-bài tập có hướng dẫn giải / Nguyễn Thành Vấn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập và lời giải điện từ học = Problems and solutions on electromagnetism / Yung-Kuo Lim...[ và những người khác]; Lê Hoàng Mai dịch [và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập vật lý đại cương 2 Điện -Từ - Quang : tóm tắt lý thuyết có hướng dẫn giải-câu hỏi trắc nghiệm / Nguyễn Thành Vấn.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học khoa học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập vật lý đại cương. Tập 1 - Cơ- nhiệt / Lương Duyên Bình (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2011
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập vật lý đại cương. Tập 2. Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập vật lý đại cương. Tập 3- Quang học - Vật lý lượng tử / Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Biology and computation : A physics choice / H Gutfreund, G Toulouse.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  1994
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calorimetry in Particle Physics / Ren-Yuan Zhu chủ biên.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific Publishing Co Pte Ltd,  2002
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở vật lí : T.4- Điện học / Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1997
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở vật lí : T.5 - Điện học II / Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
College physics : with an integrated approach to forces and kinematics / Alan Giambattista, Betty McCarthy Ricardson, Robert C. Richardson
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2010
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Conceptual physics / written and illustrated by Paul G. Hewitt
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pearson/Addison Wesley ,  2006
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Conceptual physics / written and illustrated by Paul G. Hewitt.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pearson Addison Wesley,  2006
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
CRC handbook of chemistry and physics : a ready-reference book of chemical and physical data / W.M. Haynes, David R. Lide, Thomas J. Bruno.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Điện tử công suất - lý thuyết, thiết kế, ứng dụng. Tập 1 / Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh, Lê Văn Doanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Điện tử công suất : bài tập - bài giải và ứng dụng / Nguyễn Bính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Điện từ học / Lưu Thế Vinh.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2006
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Điện từ học. 1 / Jean-Marie Brebec…[và những người khác]; Nguyễn Hữu Hồ(dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2006
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Điện từ học. 2 / Jean-MarieBrébec...[và những người khác]; Lê Băng Sương (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2006
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Electric universe :the shocking true story of electricity /David Bodanis.
Thông tin xuất bản: New York : Crown Publishers,  c2005.
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Electricity and Magnetism (Light and Matter, Book 4) / Benjamin Crowell
Thông tin xuất bản: Benjamin Crowell ,  2002
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Electricity and magnetism / Edward M. Purcell, David J. Morin, Harvard University, Massachusetts.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Electricity and magnetism / National Geographic.
Thông tin xuất bản: New York : Glencoe/McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Electricity and magnetism / William C. Robertson ; Brian Diskin.
Thông tin xuất bản: Arlington, Va. : NSTA Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Electromagnetic Probes of Fundamental Physics / W Marciano chủ biên, S White chủ biên.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2003
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Enrico Fermi's IEEE Milestone in Florence. For his Major Contribution to Semiconductor Statistics, 1924-1926
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2015
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Entangled systems : new directions in quantum physics / Jürgen Audretsc
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2007
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Essential Physics / Philippa Wingate, S. Wilkinson, R. Walster
Thông tin xuất bản: Usborne Publishing Ltd ,  1991
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Etudes On Theoretical Physics : Collection Of Works Dedicated To 65th Anniversary Of The Department Of Theoretical Physics Of Belarusian State University / Feranchuk I D, Yakov. M Shnir, L M Barkovsky.
Thông tin xuất bản: [kđ] : William Benton,  2004
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Eureka! : physics of particles, matter and the universe / Roger J. Blin-Stoyle
Thông tin xuất bản: Bristol : Institute of Physics Publishing ,  1997
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Experiments in modern physics : Adrian C. Melissinos, Jim Napolitano
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Explicit symmetry breaking in electrodynamic systems and electromagnetic radiation / Dhiraj Sinha, Gehan A.J. Amaratunga.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2016
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Exploring physics with computer animation and PhysGL / T.J. Bensky.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2016
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Flow measurement by electromagnetic induction : theory and numerical methods / Xiao-Zhang Zhang.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Foundations of physical law / Peter Rowlands, University of Liverpool.
Thông tin xuất bản: Hackensack, New Jersey : World Scientific,  2015
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
From the cosmos to quarks : basic concepts in physics / [edited by] M. Chaichian.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Frontiers of Particle Physics / Alexander I Studenikin chủ biên.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2001
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fundamental physics for probing and imaging / Wade Alli
Thông tin xuất bản: Oxford, New York : Oxford University Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fundamentals of Physics-part 1 / David Halliday, Robert Resnick.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley,  2002
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fundamentals of Physics-part 2 / David Halliday, Robert Resnick.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley,  2002
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình Nhiệt học / Trần Kim Cương.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2001
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình Vật lý : dùng cho ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp / Đoàn Văn Cán, Trần Đình Đông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Nông nghiệp Hà Nội ,  2006
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình vật lý đại cương. Tập 1 - Cơ- nhiệt / Trần Ngọc, Đỗ Quốc Huy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2011
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình vật lý đại cương. Tập 2- Điện từ-Quang sóng / Trần Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Great physicists [electronic resource] : the life and times of leading physicists from Galileo to Hawking / William H. Cropper.
Thông tin xuất bản: Alameda, Calif. : Sybex,  2004
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hadron Physics 2002 : Topics on the Structure and Interaction of Hadronic Systems / Cesar A. Z. Vasconscellos chủ biên ... [et. al].
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2002
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Halliday & Resnick fundamentals of physics / Jearl Walker, Cleveland State University.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Handbook of dielectric, piezoelectric and ferroelectric materials : synthesis, properties and applications / edited by Zuo-Guang Ye.
Thông tin xuất bản: Cambridge, England : Boca Raton : Woodhead Pub. and Maney Pub. on behalf of The Institute of Materials, Minerals & Mining ; CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of engineering electromagnetics [electronic resource] / Rajeev Bansal.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2004
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Head first physics :a learner's companion to mechanics and practical physics /Heather Lang.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
High Energy Electron-Positron Physics / A Ali.
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific Publishing Co Pte Ltd,  1988
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hội nghị khoa học vật lý lần III Tp.Hồ Chí Minh 19/12/2009 : báo cáo toàn văn / Hội vật lý Tp.Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh ,  2009
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
How things work : the physics of everyday life / Louis A. Bloomfield, the University of Virginia.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
How to solve physics problems / Oman Robert M, Oman Daniel M.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  1997
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
In praise of simple physics :the science and mathematics behind everyday questions /Paul J. Nahin.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Induction Motors : Applications, Control and Fault Diagnostics
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2015
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Introductory electromagnetics : practice, problems and labs / Zoya Popović, Branko D. Popovic
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2000
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Investigating electromagnetism /Elizabeth R.C. Cregan.
Thông tin xuất bản: Huntington Beach, CA : Teacher Created Materials Pub.,  c2007.
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Invitation to contemporary physics / Q. Ho-Kim, N. Kumar, C.S. Lam.
Thông tin xuất bản: Singapore ; River Edge, N.J. : World Scientific,  2004
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Lectures on electromagnetism /Ashok Das, University of Rochester, USA.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Leonhard Euler's Letters to a German princess : a milestone in the history of physics textbooks and more / Ronald S. Calinger, Ekaterina (Katya) Denisova, Elena N. Polyakhova.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2019
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lie Theory and Its Applications in Physics V / V.K Dobrev chủ biên.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2004
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mad about modern physics : raintwisters, paradoxes and curiosities / Franklin Potter and Christopher Jargodzki.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley,  2005.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mathematica for physics / Robert L. Zimmerman, Fredrick I. Olness.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Addison Wesley,  2002
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mathematica for theoretical physics / by Gerd Baumann.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
McGraw-Hill Ryerson physics 12 / author team, Greg Dick ... [et al.] ; contributing author, Daniel Hudon ; consultants, John Caranci, Tom McCaul ; probeware specialist, John Braun ; technology consultant, Stephen Masson.
Thông tin xuất bản: Whitby, Ont. : McGraw-Hill Ryerson,  2002.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mid infrared digital holography and terahertz imaging
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2014
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mô phỏng hệ thống điện tử công suất và truyền động điện / Thân Ngọc Hoàn.
Thông tin xuất bản: H : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Modern physics : a critical approach / edited by Canio Noce.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modern physics : an introductory text / Jeremy I. Pfeffer, Shlomo Nir.
Thông tin xuất bản: London : Singapore ; River Edge, NJ : Imperial College Press ; Distributed by World Scientific Pub.,  2000
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Modern physics for scientists and engineers / Stephen T. Thornton, Andrew Rex.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Cengage Learning,  2013
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
New Trends in Hera Physics 2003 / Gerhard Kramer chủ biên, W Ochs chủ biên, B A Kniehl chủ biên.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2004
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
New Worlds in Astroparticle Physics / Alexander Krasnitz chủ biên, Robertus Potting chủ biên.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2003
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Newtonian Physics (Introductory Physics Textbooks Ser.) / Benjamin Crowell
Thông tin xuất bản: Light & Matter ,  2006
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Nonlinear Physics : Theory and Experiment II / M. J Ablowitz chủ biên, M Boiti chủ biên, F Pempinelli chủ biên.
Thông tin xuất bản: New york : World Scientific,  2003
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
NSTAR 2002 - Proceedings of the Workshop on the Physics of Excited Nucleons / S A Dytman chủ biên, E S Swanson chủ biên.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2002
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Nước rút thần tốc - vật lý luyện thi THPT Quốc gia / Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Đức Việt.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Obsessed by a Dream [electronic resource] : The Physicist Rolf Widerøe - a Giant in the History of Accelerators / by Aashild Sørheim.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Outside the research lab. Volume 1, Physics in the arts, architecture and design / Sharon Ann Holgate.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2017
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Outside the research lab. Volume 2, Physics in vintage and modern transport / Sharon Ann Holgate.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2018
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Outside the research lab. Volume 3, Physics in sport / Sharon Ann Holgate.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2019
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Physical Science / Thompson McLaughlin.
Thông tin xuất bản: Glencoe : McGraw-Hill,  1997
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics /Robert Resnick, David Halliday, Kenneth S. Krane.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  c1992.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Physics : concepts and connections two / Brian Heimbecker
Thông tin xuất bản: Irwin Publishing Ltd.,  2002
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics : course companion / David Homer, Michael Bowen-Jones.
Thông tin xuất bản: Oxford University Press,  2014.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics and Technology of Linear Accelerator Systems / Helmut Wiedemann chủ biên, Daniel Brandt chủ biên.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2006
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics and video analysis / Rhett Allain.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2016
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Physics at a glance [electronic resource] / Tim Mills.
Thông tin xuất bản: London : Manson,  2008.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics before and after Einstein
Thông tin xuất bản: Amsterdam, Netherlands : IOS Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Physics demystified / -
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2002.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics demystified /Stan Gibilisco.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c2002.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Physics demystified [electronic resource] / Stan Gibilisco.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics essentials for dummies / Steven Holzner with Daniel Wohns.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : : Wiley Pub., Inc.,  2010
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics for dummies / -
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2006
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics for dummies / by Stephen Holzner.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics for game developers / David M. Bourg.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Cambridge [Mass.] : O'Reilly,  2002
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics for scientists and engineers / Raymond A. Serway, Emeritus, James Madison University, John W. Jewett, Jr., Emeritus, California State Polytechnic, University, Pomona ; with contributions from Vahé Peroomian, University of California at Los Angeles.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Cengage Brooks/Cole,  2014
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics for scientists and engineers : a strategic approach : with moden physics / -
Thông tin xuất bản: San Fransisco : Pearson Addison Wesley,  2008
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics for scientists and engineers : with modern physics / Paul M. Fishbane, Stephen G. Gasiorowicz, Stephen T. Thornton
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice-Hall ,  2005
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics for the IB Diploma /K.A. Tsokos.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2014.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Physics II for dummies / by Steven Holzner.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics is... : The Physicist explores attributes of physics / F. Todd Baker.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2016
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Physics Matters / James S. Trefil.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics of the impossible : a scientific exploration into the world of phasers, force fields, teleportation, and time travel / Michio Kaku.
Thông tin xuất bản: New York : Doubleday,  2008.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physics workbook for dummies / -
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor],  2007.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Practical Electromagnetics : from biomedical sciences to wireless communication / Devendra K. Misra.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Principles of physics : from quantum field theory to classical mechanics / Jun Ni, Tsinghua University, China.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2014
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Questioning the universe :concepts in physics /Ahren Sadoff.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis,  c2009.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Sách tra cứu tóm tắt về vật lý / N.I. KARIAKIN ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
SAT II success physics / Gary Graff.
Thông tin xuất bản: Lawrenceville, NJ : Thomson/Peterson's,  2002.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of applied physics / Arthur Beiser.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1995
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of applied physics[electronic resource] /Arthur Beiser.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of beginning physics II :waves, electromagnetism, optics, and modern physics /Alvin Halpern, Erich Erlbach.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1998
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of college physics [electronic resource] / Frederick J. Bueche, Eugene Hecht.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1997
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sears and Zemansky's university physics : with modern physics / Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University of California, Santa Barbara ; contributing author, A. Lewis Ford, Texas A&M University.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2016
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sears and Zemansky's university physics :with modern physics /Hugh D. Young, Roger A. Freedman ; contributing author, A. Lewis Ford.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pearson Addison-Wesley,  2012
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sears and Zemansky's university physics.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pearson Addison-Wesley,  c2008.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Space, Time, Matter, and Form : Essays on Aristotle's Physics / David Bostock.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press ,  2006
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Studying physics / David Sands.
Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan,  2004.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Symmetries in fundamental physics. / Sundermeyer Kurt
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The Adoption of New Smart-Grid Technologies / Narayanan, Anu ; Guo, Christopher ; Bond, Craig A.
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation ,  2015
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Facts on File physics handbook / the Diagram Group.
Thông tin xuất bản: New York : Facts on File,  2006.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The mechanics of piezoelectric structures [electronic resource] / Jiashi Yang.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific ,  2006
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The Modern Revolution in Physics / Benjamin Crowell
Thông tin xuất bản: Benjamin Crowell,  2000
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The physics and applications of high brightness electron beams / Rosenzweig James chủ biên, Gil Travish chủ biên, Luca Serafini chủ biên.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2003
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The physics companion / Anthony C. Fischer-Cripps, Fischer-Cripps Laboratories Pty Ltd, Sydney, Australia.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2015
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The Physics of everyday phenomena / W. Thomas Griffith.
Thông tin xuất bản: kd : McGraw-Hill Companies,  2005
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The physics of everyday phenomena :a conceptual introduction to physics.
Thông tin xuất bản: Dubuque, IA : McGraw-Hill,  2008.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
The physics problem solver / Staff of Research and Education Association ; M. Fogiel, chief editor ; special chapter reviews by Joseph J. Molitoris : a complete solution guide to any textbook
Thông tin xuất bản: Piscataway, N.J. : The Association ,  1990
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The Tao of physics : an exploration of the parallels between modern physics and eastern mysticism / by Fritjof Capra.
Thông tin xuất bản: Berkeley : [New York] : Shambhala ; Distributed in the U.S. by Random House,  1975.
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The universe untangled : modern physics for everyone / Abigail Pillitter.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2017
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Theoretical Nuclear Physics in Italy : Proceedings of the 9th Conference on Problems in Theoretical Nuclear Physics / S Rosati chủ biên, A Fabrocini chủ biên, S Boffi chủ biên.
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific,  2003
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thí nghiệm vật lý đại cương / Nguyễn Dương Hùng,Đinh Sơn Thạch,Nguyễn Minh Châu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thí nghiệm vật lý đại cương A2 / Nguyễn Hồng Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Topological foundations of electromagnetism / Terence W. Barrett.
Thông tin xuất bản: Hackensack, NJ : World Scientific ,  2008
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
University Physics : with modern physics / Wolfgang Bauer, Gary D. Westfall .
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2014
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
University physics with modern physics / Wolfgang Bauer, Gary D. Westfall.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill ,  2011
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý cơ / Trần Ngọc...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý cơ / Trần Ngọc...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý cơ / Trần Ngọc...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý đại cương : Cơ nhiệt - Điện từ : Bài tập / Nguyễn Thị Bé Bảy, Nguyễn Dương Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương : Dùng cho các trường đại học khối kĩ thuật công nghệ. Tập hai, Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương :Điện và từ : Bài tập
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý đại cương 2 Điện -Từ - Quang / Nguyễn Thành Vấn.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học khoa học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương 2 Điện và Từ / Nguyễn Thành Vấn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương phần cơ nhiệt / Nguyễn Thị Bé Bảy, Nguyễn Dương Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương. T1- Cơ- nhiệt / Lương Duyên Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1997
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương. Tập 1 - Cơ- nhiệt / Lương Duyên Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương. Tập 1- Cơ -nhiệt / Lương Duyên Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương. Tập 1- Cơ nhiệt / Trần Ngọc...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý đại cương. Tập 2- Điện từ - Quang sóng / Trần Ngọc...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý đại cương. Tập 3, phần 1, Quang học - vật lý nguyên tử và hạt nhân / Lương Duyên Bình (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý đại cương. Tập2 - Điện- dao động-sóng / Lương Duyên Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vật lý điện từ / Trần Ngọc ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Why cats land on their feet : and 76 other physical paradoxes and puzzles / Mark Levi.
Thông tin xuất bản: Princeton [N.J.] : Princeton University Press ,  2012
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên