TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Kiến trúc và cấu tạo kiến trúc (353 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần gồm 7 bài bao gồm các nội dung:  Khái niệm căn bản.  Khái niệm về kết cấu chịu lực.  Cấu tạo móng công trình.  Cấu tạo tường công trình.  Cấu tạo cửa công trình.  Cấu tạo sàn công trình.  Cấu tạo mái công trình.
 
100 country houses : new rural architecture / edited by Beth Browne.
Thông tin xuất bản: Mulgrave, Vic. : Images Publishing,  2009
Ký hiệu phân loại: 728.37090511
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
21st century architecture : apartment living elektronisk ressurs / [edited by Beth Browne]
Thông tin xuất bản: Mulgrave, Vic. : Images Pub. ,  2011
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
21st century architecture elektronisk ressurs : beach houses / Stephen Crafti ; [other author/contributor, Mark Cleary]
Thông tin xuất bản: Mulgrave, Vic. : Images Publishing Group ,  2011
Ký hiệu phân loại: 728.72
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Âm học kiến trúc âm học đô thị / Phạm Đức Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 729.29
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Âm học trong kiến trúc / Lê Trọng Hải, Phạm Minh Sơn.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 729.29
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
An introduction to urban housing design : at home in the city / Graham Towers.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Architectural Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 728.370941
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Ánh sáng trong kiến trúc - nội thất / Nguyễn Xuân Phúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 729.28
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ánh sáng trong kiến trúc - nội thất / Nguyễn Xuân Phúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 729.28
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Architectural acoustics / by Marshall Long.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Academic Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 729.29
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Architecture in Detail II / Graham Bizley.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Architectural Press/Elsevier,  2010
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Architecture, poetry, and number in the royal palace at Caserta / George L. Hersey.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1983
Ký hiệu phân loại: 728.820945725
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bài tập cơ sở kiến trúc 1 / Trần Văn Khải, Huỳnh Văn Khang, Ngô Việt Cường
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài tập cơ sở kiến trúc 1 / Trần Văn Khải, Huỳnh Văn Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài tập cơ sở kiến trúc 2 / Phan Nguyễn Hoàng Nguyên
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài tập cơ sở kiến trúc 2 / Trần Văn Khải, Huỳnh Văn Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài tập cơ sở kiến trúc 3 / Lê Trọng Hải, Nguyễn Phạm Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài tập cơ sở kiến trúc 3 / Lê Trọng Hải, Nguyễn Phạm Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài tập cơ sở kiến trúc 4 / Trần Văn Khải, Trần Anh Đào.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bamboo resort / Nguyễn Thị Thủy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 728.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Bản sắc nhà rường trong thiết kế kiến trúc Việt Nam / Đinh Minh Mẫn...[và những người khác]; Nguyễn Thanh Hà(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 720.9597
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Bảo tàng "Biển" / Nguyễn Trọng Ân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 727.6
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Bảo tồn môi trường di sản : Sự tham gia và tiềm năng của cộng đồng trong bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị, khả năng tương tác giữa con người với thành phần đô thị di sản Việt Nam / Ngô Minh Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 720.288
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Bee villa / Nguyễn Thành Long; Nguyễn Bích Vân (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Bicentennial Barns of Ohio / Christina Wilkinson.
Thông tin xuất bản: Mỹ : Rosewood Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 728.6
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Biệt thự "Gothic" / Nguyễn Trần Quỳnh Như.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự chân quê / Nguyễn Đông Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự Hi-tech / Trần Hồng Trà My.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự Hoa Sen / Nguyễn Ngọc Thảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự Hương Sồi / Trần Hồng Ly.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự phong cách Địa Trung Hải / Nguyễn Trúc Mai; Đinh Anh Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự Rock / Hoàng Đức Minh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự ven đồi / Phạm Nhật Quang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự Vũ Điệu Đường Cong / Nguyễn Thị Hồng Gấm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biểu tượng và không gian kiến trúc - đô thị / Lê Thanh Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Bố cục tạo hình : Chuyên ngành kiến trúc / Nguyễn Thị Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 729.11
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bố cục tạo hình : Chuyên ngành kiến trúc / Nguyễn Thị Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 729.11
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Building Codes Illustrated for Elementary and Secondary Schools : A guide to understanding the 2006 international buildingcode / Steven R. Winkel, David S. Collins, Steven P. Juroszek.
Thông tin xuất bản: New Jeresey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 727.1028
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Building Codes Illustrated for Healthcare Facilities : A guide to understanding the 2006 international building code / Steven R. Winkel, David Collins, Steven P. Juroszek.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 725.51
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Building on experience - Learning from the past to plan for the future
Thông tin xuất bản: Budapest ; Debrecen : Universitätsverlag Göttingen ,  2008
Ký hiệu phân loại: 727.8094
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Building Type Basics For Housing / Robert Chandler..[et al]
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 728.0973
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Building Type Basics for Justice Facilities / Todd S Phillips, Michael A Griebel
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 725.60937
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Buildings for Education : A Multidisciplinary Overview of The Design of School Buildings
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2020
Ký hiệu phân loại: 727
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Built in Texas / edited by Francis Edward Abernethy ; line drawings by Reese Kennedy.
Thông tin xuất bản: Denton, Tex. : University of North Texas Press,  2000.
Ký hiệu phân loại: 728.60764
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Built in Texas edited by Francis Edward Abernethy ; line drawings by Reese Kennedy.
Thông tin xuất bản: Denton, Tex. : University of North Texas Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 728.60764
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cải tạo tầng hai thư viện trường đại học công nghệ Hutech / Nguyễn Thị Kiều Khanh,Phạm Minh Tiến, Lê Phạm Bảo Trân; Nguyễn Hữu Văn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 727.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Cẩm nang kỹ thuật kiến trúc / Lê Nguyên dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Cấu tạo kiến trúc / Phạm Việt Anh, Nguyễn Khắc Sinh (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Cấu tạo kiến trúc 1 / Lê Trọng Hải , Nguyễn Đức Trọng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc 1 / Lê Trọng Hải , Nguyễn Đức Trọng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc 2 / Lê Trọng Hải ,Nguyễn Đức Trọng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc 2 / Lê Trọng Hải, Nguyễn Đức Trọng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc 3 / Lê Trọng Hải , Nguyễn Đức Trọng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc 3 / Lê Trọng Hải , Nguyễn Đức Trọng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc 3 / Lê Trọng Hải, Nguyễn Đức Trọng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc căn bản / Võ Đình Diệp, Giang Ngọc Huấn (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc căn bản / Võ Đình Diệp, Giang Ngọc Huấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc căn bản / Võ Đình Diệp, Giang Ngọc Huấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng / Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Mạnh Thu, Trần Bút
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng / Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Minh Thu, Bùi Tín.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu / Nguyễn Đức Thiềm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Chiếu sáng trong kiến trúc : thiết kế tạo môi trường ánh sáng tiện nghi và sử dụng năng lượng có hiệu quả / Phạm Đức Nguyên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2011
Ký hiệu phân loại: 729.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Children's spaces / [edited by] Mark Dudek.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Architectural Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 727.083
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Chung cư cao tầng sinh thái thích ứng biến đổi khí hậu tại các khu đô thị mới Tp.Hồ Chí Minh hiện nay / Võ Đình Khang, Đỗ Minh Thư; Hoàng Hải Yến (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Chuyên đề kiến trúc / Hoàng Hải Yến.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở âm học kiến trúc thiết kế chất lượng âm / Nguyễn Ngọc Giả, Việt Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 729.29
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Cơ sở kiến trúc 2 : giáo trình dành cho chuyên ngành kiến trúc / Tô Văn Hùng, Trần Đức Quang.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Cơ sở tạo hình kiến trúc / Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình Diệp .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 729.11
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Cơ sở tạo hình kiến trúc / Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình Diệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 729.11
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Cơ sở tạo hình kiến trúc / Nguyễn Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 729.11
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Compact cabins : simple living in 1,000 square feet or less / by Gerald Rowan.
Thông tin xuất bản: North Adams, MA : Storey Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 728.7
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Complete lighting design : a practical design guide for perfect lighting / Marilyn Zelinsky-Syarto.
Thông tin xuất bản: Gloucester, Mass : Quarry Books,  2006
Ký hiệu phân loại: 729.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Conservation of the Last Judgment mosaic, St. Vitus Cathedral, Prague [electronic resource] / edited by Francesca Piqué and Dusan C. Stulik.
Thông tin xuất bản: Los Angeles : Getty Conservation Institute,  2004
Ký hiệu phân loại: 729.70943712
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Construction Drawings and Details for Interiors : basic skills / Rosemary Kilmer, W. Otie Kilmer.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley & Sons, Inc.,  2003
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Construction drawings and details for interiors : basic skills / W. Otie Kilmer, Rosemary Kilmer.
Thông tin xuất bản: New York : J. Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Đạc họa kiến trúc (vẽ ghi kiến trúc) / Trần Văn Khải, ...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 720.284
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Daylighting, architecture and health [electronic resource] : building design strategies / Mohamed Boubekri.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston ; London : Architectural,  2008
Ký hiệu phân loại: 729.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Design in modular construction / Mark Lawson, Ray Ogden, Chris Goodier.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2014
Ký hiệu phân loại: 729.2
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Design on the edge : the making of a high-performance building / David W. Orr.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 727
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Designer houses / edited by Mark Cleary.
Thông tin xuất bản: Mulgrave, Vic. : Images Pub.,  2012
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Designing interiors / Rosemary Kilmer, ASID, W. Otie Kilmer, AIA.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Đồ án kiến trúc / Nguyễn Quốc Trung.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án kiến trúc / Nguyễn Quốc Trung.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án nhà ở loại hình chung cư / Nguyễn Quốc Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án thiết kế biệt thự / Trần Văn Khải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án thiết kế biệt thự / Trần Văn Khải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án thiết kế chung cư thấp tầng / Trần Văn Khải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án thiết kế chung cư thấp tầng / Trần Văn Khải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án thiết kế nội thất trường mầm non / Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Văn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 727
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư : 99K 00K 01K / Nguyễn Tiến Thuận...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2014
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Đổi mới trong nghệ thuật kiến trúc cuộc đời của Frank Lloyd Wright = Rebellion Dans L'architecture La Vie De Frank Lloyd Wright / Forsee Aylesa; Đặng Thái Hoàng (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2015
Ký hiệu phân loại: 720.92
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Drawing for interior designers / Gilles Ronin.
Thông tin xuất bản: London : Herbert Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 729.028
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Dự án kiên cố hóa trường, lớp học thiết kế mẫu nhà lớp học-trường mầm non : ban hành kèm theo quyết định số 355/QĐ-BXD ngày 28 tháng 3 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 727
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Đường vào nghề : Kiến trúc sư / Hồng Vân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2007
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Eskimo architecture :dwelling and structure in the early historic period /Molly Lee and Gregory A. Reinhardt ; foreword by Andrew Tooyak, Jr.
Thông tin xuất bản: Fairbanks : University of Alaska Press :University of Alaska Museum,  2003.
Ký hiệu phân loại: 728/.089/971
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Federal Style Patterns 1780-1820 / Marybeth Mudrick,Lawrence D. Smith.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2005
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
From darkness to light [electronic resource] : writers in museums 1798-1898 / edited by Rosella Mamoli Zorzi and Katherine Manthorne.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Open Book Publishers,  2019
Ký hiệu phân loại: 729.28
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
From Darkness to Light: Writers in Museums 1798-1898
Thông tin xuất bản: Open Book Publishers  2019
Ký hiệu phân loại: 729.28
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
From the Ground Up [electronic resource] : a Step by Step Guide to Custom Home Design.
Thông tin xuất bản: Minneapolis : Bryce Walter Pub.,  2012
Ký hiệu phân loại: 728.37
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giải pháp thiết kế kiến trúc nhà để xe tại TP.HCM (cải tạo nhà để xe tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM làm ví dụ điển hình) / Võ Văn Trí ...[và những người khác] ; Trương Ngọc Quỳnh Châu (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 728.98
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Giải thưởng loa thành 2013 : tuyển tập các đồ án tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành kiến trúc-quy hoạch / Ngô Doãn Đức (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tổng hội xây dựng Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giải thưởng loa thành 2014 : tuyển tập các đồ án tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành kiến trúc-quy hoạch / Ngô Doãn Đức , Nghiêm Hồng Hạnh (biên tập).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tổng hội xây dựng Việt Nam,  2014
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giáo trình Âm học kiến trúc : Lịch sử, phương pháp tính toán, thiết kế ứng dụng / Nguyễn Anh Tuấn (chủ biên), Phan Ánh Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2018
Ký hiệu phân loại: 729.29
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giáo trình chuyên đề lý thuyết kiến trúc / Nguyễn Đình Thi (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 720.1
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giáo trình lịch sử kiến trúc / Nguyễn Đình Thi...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 720.9
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới. Tập 1- Từ xã hội nguyên thủy đến thế kỷ XVIII / Đặng Thái Hoàng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 720.9
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới. Tập 2- Thế kỷ XIX - thế kỷ XX / Đặng Thái Hoàng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 720.9
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giáo trình thiết kế kiến trúc nhà dân dụng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình vẽ ghi kiến trúc / Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Sỹ Quế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2018
Ký hiệu phân loại: 720.284
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giới thiệu một số mẫu chung cư cao tầng : từ cuộc thi thiết kế mẫu nhà ở chung cư cao tầng dành cho người có thu nhập trung bình năm 2001 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 728.0314
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Handbook of forms and letters for design professionals / Society of Design Administration.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 729.0688
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hệ thống bài tập phương pháp thể hiện kiến trúc / Đặng Đức Quang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Hệ thống bài tập và đồ án kiến trúc / Nguyễn Tiến Thuận ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2015
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Hogwild / Lauterer, Jock.
Thông tin xuất bản: Appalachian State University ,  1993
Ký hiệu phân loại: 728.73
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hogwild : A Back-to-the-Land Saga
Thông tin xuất bản: Appalachian State University,  1993
Ký hiệu phân loại: 728.73
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Home designs for Western lifestyles / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Homestyles,  1990
Ký hiệu phân loại: 728.3
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Hướng dẫn phác thảo và thiết kế kiến trúc / Trương Văn Ngự, Nguyễn Hữu Hướng, Lê Việt Thạch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Hướng tới một nền kiến trúc mới = Vers une architecture / Le Corbusier ; nhóm dịch Kiến Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Integrated buildings : the systems basis of architecture / Leonard R. Bachman.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Interior Design : a survey / Corky Binggeli
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2007.
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Interior design illustrated / Francis D. K. Ching, Corky Binggeli.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2012.
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Interior design visual presentation : a guide to graphics, models, and presentation techniques / Maureen Mitton.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2012
Ký hiệu phân loại: 729.028
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Interior design visual presentation : a guide to graphics, models, and presentation techniques / Maureen Mitton.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 729.028
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Interior lighting for designers / Gary Gordon ; illustrations by Gregory F. Day.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Interior lighting for designers / Gary Gordon FIES, FIALD, LC ; Illustrations by Gregory F. Day, LC.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2015
Ký hiệu phân loại: 729.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Interiors : An Introduction / Karla J. Nielson, David A. Taylor.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Education,  2002
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Interiors : an introduction / Karla J. Nielson, David A. Taylor.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Khả năng và xu hướng phát triển nhà ở container tại Việt Nam / Đỗ Minh Thư; Hoàng Hải Yến (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Khí hậu kiến trúc / Nguyễn Ngọc Giả, Việt Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Khía cạnh văn hóa-xã hội của kiến trúc / Nguyễn Đức Thềm (sưu tập và giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc cổ Việt Nam / Vũ Tam Lang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2015
Ký hiệu phân loại: 720.9597
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc công trình / Nguyễn Tài My.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2008
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc công trình / Nguyễn Tài My.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc công trình công cộng . T1 / Nguyễn Việt Châu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc đình làng Bắc Bộ / Lê Phạm Bảo Trân; Trần Phương Thảo(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 720.9597
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên / Nguyễn Tăng Nguyệt Thu, Nguyễn Ngọc Giả, Việt Hà (Biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2014
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên / Nguyễn Tăng Nguyệt Thu, Nguyễn Ngọc Giả, Việt Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc kì diệu : Bộ sách khoa học thú vị của thế kỉ XXI / Dương Minh Hào, Nguyễn Hải Yến (sưu tầm, biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh,  2012
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc năng lượng & môi trường / Ngô Thám,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà cao tầng / Hồ Thế Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở / Đặng Thái Hoàng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở / Nguyễn Đức Thiềm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở hiểu biết và thiết kế qua minh họa / Trần Minh Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở nông thôn / Nguyễn Đình Thi
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2011
Ký hiệu phân loại: 728.37
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Nguyễn Đình Thi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhập môn / Nguyễn Hữu Trí.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh,  1993
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhập môn / Trần Văn Khải, Trần Anh Đào.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiến trúc nhập môn / Trần Văn Khải,Trần Anh Đào, Hoàng Hải Yến
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiến trúc nhiệt đới ẩm / Nguyễn Huy Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhiệt đới ẩm / Nguyễn Huy Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2012
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhiệt đới ẩm / Hoàng Huy Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nông nghiệp / Võ Đình Diệp...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 728.92
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc và môi trường / Nguyễn Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiến trúc và môi trường / Nguyễn Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiến trúc và môi trường / Nguyễn Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 1+2
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 1+2
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 10
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 10+11
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 11
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 12
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 12
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 196
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 197
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 198
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 199
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 200
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 201
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 202
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 203
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 204
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 205
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 206
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 207
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 208
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 209
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 210
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 212
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 213
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 214
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 215
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 216
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 217
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 218
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 219
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 220
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 221
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 222
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 223
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 224
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 225
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 226
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 227
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 228
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 229
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 230
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 231
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 232
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 233
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 234
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 235
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 237
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 238
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 239
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 3
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 3+4
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 4
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 5
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 5+6
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 6
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 7+8
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 7+8
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 9
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 9
Thông tin xuất bản: H. : Bộ Xây Dựng  
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Kiến trúc Việt Nam qua các thời đại / Nguyễn Đình Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 720.9597
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kỹ thuật thể hiện đồ án kiến trúc / Nguyễn Quốc Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lịch sử kiến trúc phương Đông / Trần Văn Khải.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 720.95
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lịch sử kiến trúc Phương Đông / Trần Văn Khải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 720.95
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lịch sử kiến trúc Phương Đông / Trần Văn Khải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 720.95
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lịch sử kiến trúc phương tây / Trần Văn Khải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 720.9
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lịch sử kiến trúc phương tây / Trần Văn Khải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 720.9
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lịch sử kiến trúc qua hình vẽ / Đặng Thái Hoàng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Lịch sử kiến trúc thế giới : giáo trình / Nguyễn Sỹ Quế...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2011
Ký hiệu phân loại: 720.9
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lịch sử kiến trúc thế giới qua hình vẽ / Tôn Đại.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 720.9
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Live-work planning and design : zero-commute housing / Thomas Dolan.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2012
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Lược sử kiến trúc thế giới. Quyển 1 / Trần Trọng Chi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 720.9
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Lược sử kiến trúc thế giới. Quyển 2 / Trần Trọng Chi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 720.9
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Lý thuyết kiến trúc / Nguyễn Mạnh Thu (chủ biên), Phùng Đức Tuấn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Lý thuyết kiến trúc / Nguyễn Mạnh Thu, Phùng Đức Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Making architecture [electronic resource] : the Getty Center / Harold M. Williams [and others].
Thông tin xuất bản: Los Angeles, CA : J. Paul Getty Trust,  1997
Ký hiệu phân loại: 727
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marketing Basics for Designers : A Sourcebook of Strategies and Ideas / Jane D. Martin, Nancy Knoohuizen
Thông tin xuất bản: New York : J. Wiley & Sons,  1995
Ký hiệu phân loại: 729.0688
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering Autodesk Revit Architecture 2015 / Eddy Krygiel, James Vandezande.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex, a Wiley Brand,  2014
Ký hiệu phân loại: 729.0285
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mẫu nhà dân tự xây / Nguyễn Bá Đang (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mẫu nhà ở căn hộ cao tầng cho các đô thị lớn / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mẫu nhà ở đồng bằng sông Cửu Long. / Viện nghiên cúu kiến trúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mối quan hệ kiến trúc và các ngành nghệ thuật / Tôn Thất Đại.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2019
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mối quan hệ kiến trúc và các ngành nghệ thuật / Tôn Thất Đại.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mỹ học kiến trúc / Uông Chính Chương; Nguyễn Văn Nam (dịch); Trần Kim Bảo (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
New Libraries in Old Buildings : Creative Reuse
Thông tin xuất bản: Berlin/Boston De Gruyter  2021
Ký hiệu phân loại: 727.8
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nghiên cứu cải tạo khu cư xá Thanh Đa trong điều kiện khí hậu biến đổi kịch bản nước biển dâng / Lương Tứ Cường, Nguyễn Lê Minh Khánh, Thái Văn Minh; Lê Trọng Hải (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Ngôn ngữ hình thức kiến trúc . Tập II / La Văn Ái, Triệu Quang Diệu; Đặng Thái Hoàng (biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Ngôn ngữ hình thức kiến trúc / La Văn Ái, Triệu Quang Diệu; Đặng Thái Hoàng (biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Ngôn ngữ hình thức kiến trúc. Tập 2 / La Văn Ái, Triệu Quang Diệu; Đặng Thái Hoàng (biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Ngữ pháp kiến trúc / Emily Cole; Lê Phục Quốc (Biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2015
Ký hiệu phân loại: 720.1
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lí thiết kế kiến trúc / Tạ Trường Xuân.