TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Tin học trong phân tích kết cấu công trình (7 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần Tin học trong phân tích kết cấu công trình được biên soạn nhằm giúp các kỹ sư và sinh viên có khả năng thực hành thiết kế khung phẳng BTCT, khung phẳng kết cấu thép, hệ khung sàn không gian, hệ khung sàn cong trên mặt bằng … bằng cách sử dụng phần mềm ETABS
 
Tin học trong phân tích kết cấu / Võ Minh Thiện, Thái Phương Trúc
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.170285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tin học trong phân tích kết cấu / Võ Minh Thiện, Thái Phương Trúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.170285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tin học trong phân tích kết cấu cầu – hầm / Trần Văn Thiện, Lương Toàn Hiệp, Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tin học trong phân tích kết cấu cầu hầm / Trần Văn Thiện, Lương Toàn Hiệp, Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.190285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tin học trong phân tích kết cấu đường / Đỗ Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.7250285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tin học trong phân tích kết cấu đường / Đỗ, Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.7250285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tin học ứng dụng trong tính toán kết cấu công trình / Đặng Tỉnh, Nguyễn Huy Thịnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.362
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin