TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Máy xây dựng và an toàn lao động (68 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về:  Phân loại, nguyên lý hoạt động, ước tính năng suất và phạm vi ứng dụng của các loại máy xây dựng thông dụng;  Các quy định và kỹ thuật đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động trông sản xuất và thi công xây dựng.
 
250 best jobs through apprenticeships / Farr J. Michael, Laurence Shatkin.
Thông tin xuất bản: kd : JIST Publishing,  2004
Ký hiệu phân loại: 331.25922
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
9 to 5 / Balkovich, Edward ; Bikson, Tora K. ; Bitko, Gordon.
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : Rand Corp.,  2005
Ký hiệu phân loại: 331.2598
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
An toàn điện / Phan Thị Thu Vân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.30289
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
An toàn điện / Phan Thị Thu Vân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 621.30289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
An toàn điện / Phan Thị Thu Vân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.30289
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
An Toàn Điện : Giáo trình / Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.30289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
An toàn lao động : Giáo trình / Nguyễn Thế Đạt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2006
Ký hiệu phân loại: 331.259
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
An toàn lao động : Giáo trình / Nguyễn Thế Đạt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2004
Ký hiệu phân loại: 331.259
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
An toàn lao động trong công trình xây dựng / Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hoàng Vĩnh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
An toàn và môi trường công nghiệp / Lê Đình Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 620.86
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện / Trần Quang Khánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.86
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các giải pháp nâng cao sự thích nghi an toàn lao động của công nhân tại các công trình xây dựng ở tỉnh Bình Thuận / Nguyễn Hoàng Vũ; Lưu Trường Văn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng sự thực hiện an toàn lao động kém tại các dự án xây dựng vốn tư nhân / Bùi Thanh Tùng; Lưu Trường Văn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố rủi ro gây mất an toàn lao động trong các công trình xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh / Đỗ Quang Lợi ; Chu Việt Cường (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Cơ sở thiết kế máy xây dựng / Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng, Vũ Liêm Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design and safety assessment of critical systems / Marco Bozzano, Adolfo Villafiorita.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.86
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
EJB cookbook / Sullins Ben G, Whipple Mark B.
Thông tin xuất bản: kd : Manning,  2003
Ký hiệu phân loại: 331.25922
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Elevated work platforms and scaffloding / Matthew J Burkart, Daniel M Paine.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Engineering a safer world : systems thinking applied to safety / Nancy G. Leveson.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : The MIT Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 620.86
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giáo trình An toàn điện / Nguyễn Đình Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.30289
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình an toàn điện / Nguyễn Đình Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.30289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình an toàn điện / Nguyễn Đình Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.30289
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình an toàn điện / Quyền Huy Ánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.30289
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình An toàn lao động / Nguyễn Thế Đạt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 331.259
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn an toàn lao động cho công nhân xây dựng / Nguyễn Bá Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Internships, Employability and the Search for Decent Work Experience
Thông tin xuất bản: Cheltenham, Gloucestershire, UK and Northampton MA, USA Edward Elgar Publishing  20210622
Ký hiệu phân loại: 331.2592
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động / Văn Đình Đệ chủ biên ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 620.86
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động và một số vấn đề về môi trường / Nguyễn Thế Đạt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.86
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kinh tế trong đầu tư trang bị và sử­ dụng máy xây dựng / Nguyễn Văn Chọn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn, các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp Điện lưới hạ áp (<10000V) / Nguyễn Xuân Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.30289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng / Nguyễn Đăng Điệm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động / Hoàng Xuân Nguyên(Chủ biên)…[ Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.86
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật an toàn và môi trường : Giáo trình / Nguyễn Văn Nghĩa, Phạm Thanh Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Nông nghiệp Hà Nội ,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.86
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động / Đỗ Thị Ngọc Khánh, Huỳnh Phan Tùng, Lê Quý Đức.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 620.86
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng / Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Đình Thâm, Lê Văn tin.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động / Đỗ Thị Ngọc Khánh, Huỳnh Phan Tùng, Lê Quý Đức.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 620.86
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật và quản lý an toàn trong xây dựng / Lưu Trường Văn, Lê Hoàng Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật và quản lý an toàn trong xây dựng / Lưu Trường Văn, Lê Văn Long.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Making the most of your internship / Ken Kaser, John R. Brooks, Jr., Kellye Brooks.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson South-western,  2007.
Ký hiệu phân loại: 331.25922
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Máy xây dựng / Nguyễn Đăng Cường, Vũ Minh Khương (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy xây dựng / Nguyễn Thị Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Thị Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy xây dựng : Bài giảng / Khoa Kỹ thuật Công trình
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Máy xây dựng : Bài giảng. T1 / Nguyễn Văn Giám
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Negotiating Early Job Insecurity: Well-being, Scarring and Resilience of European Youth
Thông tin xuất bản: Edward Elgar Publishing  2019
Ký hiệu phân loại: 331.2596094
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí an toàn lao động (ATLĐ) và đề xuất mô hình dự báo định lượng về chi phí ATLĐ trong công trình xây dựng trên địa bàn Tp.HCM / Đỗ Trung Đức; Lương Đức Long (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm thiểu nguy cơ và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động làm việc trong môi trường hóa chất tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ / Tạ Thị Thủy; Huỳnh Phú (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 620.86
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nguyên lý máy, chi tiết máy, máy xây dựng. Phần III- Máy xây dựng / Trần Quang Hiền
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh  
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhận dạng các yếu tố tác động đến việc chấp hành an toàn lao động của người lao động trên các công trường xây dựng dân dụng tại TP.HCM / Trần Đình Tân; Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Những điều cần biết khi sống chung với điện / Nguyễn Hanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.30289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những giải pháp an toàn trong xây dựng / Nguyễn Bá Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những giải pháp kỹ thuật an toàn trong xây dựng / Nguyễn Bá Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Perimeter security [electronic resource] / Michael J. Arata.
Thông tin xuất bản: Maidenhead : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố gây ra tai nạn lao động đến thời gian hoàn thành dự án xây dựng trong quá trình thi công / Đỗ Vương Huy; Lưu Trường Văn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phòng chống cháy nổ và nhiễm độc công trình ngầm / Bùi Mạnh Hùng (chủ biên), Đặng Thế Hiến
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Safety and Reliability - Safe Societies in a Changing World
Thông tin xuất bản: Leiden, The Netherlands : Taylor & Francis,  2018
Ký hiệu phân loại: 620.86
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Segmentierte Ausbildungsmärkte / Protsch, Paula.
Thông tin xuất bản: Opladen ; Berlin ; Toronto : Verlag Barbara Budrich ,  2014
Ký hiệu phân loại: 331.25920943
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Social Protection and Informal Workers in Sub-Saharan Africa : Lived Realities and Associational Experiences from Tanzania and Kenya
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2022
Ký hiệu phân loại: 331.2596096762
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sử dụng máy xây dựng và làm đường / Nguyễn Đình Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  1999
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa máy xây dựng - xếp dở và thiết kế xưởng / Nguyễn Đăng Điệm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2006
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa máy xây dựng / Dương Văn Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Art of Great Training Delivery : Strategies, Tools, and Tactics / Jean Barbazette
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pfeiffer ,  2006
Ký hiệu phân loại: 331.2592
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The tumbleweed society : working and caring in an age of insecurity / Allison J. Pugh.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Oxford University Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 331.2596
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tiêu chuẩn an toàn điện : Tiêu chuẩn Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.30289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Training in Australia : design, delivery, evaluation, management / Michael D. Tovey, Diane R. Lawlor.
Thông tin xuất bản: Frenchs Forest, N.S.W. : Pearson Education Australia,  2008
Ký hiệu phân loại: 331.25920994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Vệ sinh lao động / Hoàng Văn Bính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.86
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vers de nouveaux modes de formation professionnelle ? : Rôle des acteurs et des collaborations / sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et Pierre Doray.
Thông tin xuất bản: Sainte-Foy : Presses de l'Universite du Quebec,  2000.
Ký hiệu phân loại: 331.2592
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Vers de nouveaux modes de formation professionnelle ? Rôle des acteurs et des collaborations / sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et Pierre Doray.
Thông tin xuất bản: Sainte-Foy : Presses de l'Universite du Quebec,  2000
Ký hiệu phân loại: 331.2592
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở