TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Nền và móng công trình (86 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học nền và móng công trình là môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nền và móng như tổng quan về nền móng, phương pháp thiết kế, các điều kiện kiểm toán của từng loại móng, cách dự báo sức kháng đỡ của cọc, cách tính nội lực đầu cọc và các giải pháp xử lý nền đất yếu để từ đó sinh viên có thể thiết kể phần móng cho một công trình cụ thể.
 
Advances in Assessment and Modeling of Earthquake Loss [electronic resource] / edited by Sinan Akkar, Alper Ilki, Caglar Goksu, Mustafa Erdik.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bến cảng trên nền đất yếu / Phạm Văn Giáp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các kỹ thuật mới cải tạo và bảo vệ môi trường đất trong xây dựng / Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Viết Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các phương pháp chống vách hố móng đào sâu / Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất và địa chất công trình. / Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Quang Tạ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất và địa chất công trình. / Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Quang Tạ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở địa chất cơ học đất và nền móng công trình / Nguyễn Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình trên đất yếu / Nguyễn Thành Đạt.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình trên đất yếu / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình trên đất yếu / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình trên đất yếu / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Construction Dewatering and Groundwater Control : new methods and applications / Patrick Powers ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất thủy văn công trình / Nguyễn Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa kỹ thuật biển và móng các công trình ngoài khơi / Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Việt Dương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đồ án cơ học đất- nền móng / Tạ Đức Thịnh (chủ biên), Nguyễn Văn Phóng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đồ án nền móng công trình / Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án nền móng công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp / Nguyễn Thành Trung
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án nền và móng công trình / Nguyễn Thành Đạt, Lê Thị Hạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Geotechnical and Foundation Engineering : Design and Construction / Robert W. Day.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Geotechnical Engineering : Foundation Design / N. Cernica John.
Thông tin xuất bản: N.Y : John Wiley,  1995
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà / V.A Duronnatgiu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà : dịch từ nguyên bản tiếng Nga / V.A Durơ nátgiư, M.P Philatơva; Đặng Trần Chính, Lê Mạnh Lân (người dịch); Phan Xuân Trường (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp nền móng cho nhà cao tầng / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp nền móng cho nhà cao tầng / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng / Châu Ngọc Ẩn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng / Châu Ngọc Ẩn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án nền móng / Châu Ngọc Ẩn.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án nền và móng / Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án thi công đất : đắp đập đất, đào đắp kênh mương, đào hố móng / Lưu Tiến Kim
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành về nền móng (Tiêu chuẩn Anh - BS 8004 : 1986) / Phạm Xuân dịch ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kinh nghiệm phòng tránh và kiểm soát tai biến địa chất / Lê Mục Đích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nền móng : T2 / Ralph B. Peck, Walter E. Hanson, H. Thornburn Thomas.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mesoscale Analysis of Hydraulics [electronic resource] / by Weilin Xu.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Singapore : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Model Tests and Numerical Simulations of Liquefaction and Lateral Spreading [electronic resource] : LEAP-UCD-2017 / edited by Bruce L. Kutter, Majid T. Manzari, Mourad Zeghal.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Móng nhà cao tầng kinh nghiệm nước ngoài / Nguyễn Bá Kế(Chủ biên)…[ Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Móng trên các loại đất đá / Nguyễn Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền & móng công trình / Lê Thị Hạnh , Nguyễn Thành Trung
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nền móng / Châu Ngọc An.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng : Bài giảng / Lê Anh Hoàng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nền móng công trình / Châu Ngọc Ẩn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng công trình / Đậu Văn Ngọ, Nguyễn Việt Kỳ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng trong công trình dân dụng và công nghiệp / Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng / Lê Anh Hoàng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng / Lê Xuân Mai (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng / Nguyễn Thành Đạt, Lê Thị Hạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nền và móng : dùng cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp / Tô Văn Lận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng : Dùng cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp / Tô Văn Lận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp / Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng, Uông Đình Chất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp / Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng, Uông Đình Chất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp / Nguyễn Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng công trình / Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nền và móng công trình / Nguyễn Thành Đạt (chủ biên), Nguyễn Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng công trình / Tạ Đức Tịnh (Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng trên đất than bùn / N. N. Morareskul.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1981
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Neo trong đất / Nguyễn Hữu Đẩu (người dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Neo trong đất đá / Bùi Danh Lưu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những phương pháp xây dựng công trình trên nền đất yếu / Hoàng Văn Tân…[ Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng  1997
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của nền đất yếu xung quanh đường hầm Metro Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thành Đạt
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Principles of foundation engineering / Braja M. Das.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : Cengage,  2010.
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Soil-foundation-structure Interaction : selected papers from the International Workshop on Soil-Structure Interaction (SFSI 09), Auckland, New Zealand, 26-27 November 2009 / editors: Rolando P. Orense, Nawawi Chouw & Michael J. Pender.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sự cố nền móng công trình / Nguyễn Bá Kế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa nâng cấp công trình / Nguyễn Việt Tuấn, Lương Toàn Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sửa chữa nền móng công trình / Nguyễn Việt Tuấn, Lương Hoàng Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sửa chữa và nâng cấp công trình / Nguyễn Việt Tuấn, Lương Toàn Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tấm và dầm nhiều lớp trên nền đàn hồi Bài toán tiếp xúc / Nguyễn Văn Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công đất và nền móng / Lê Văn Kiểm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công móng sâu / Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm cơ học đất & địa chất công trình / Nguyễn Ngọc Quảng, Dương Kim Anh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thí nghiệm cơ học đất và địa chất công trình / Nguyễn Ngọc Quảng, Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thí nghiệm đất hiện trường và ứng dụng trong phân tích nền móng / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế móng nông / Nguyễn Uyên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tìm kiếm thăm dò và đánh giá trữ lượng nước dưới đất / Đoàn Văn Cánh, Phạm Quý Nhân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn / Lê Quí An, Nguyễn Công Mẫn, Hoàng Văn Tân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1998
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thực hành nền móng công trình dân dụng và công nghiệp / Vương Văn Thành (chủ biên), Nguyễn Đức Khuôn, Phạm Ngọc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng giải pháp bấc thấm kết hợp gia tải trước để xử lý nền đất yếu nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 tỉnh Hậu Giang / Phạm Đào Việt; Võ Phán (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng dụng giải pháp JET-GROUTING xử lý đất yếu dưới đáy hố đào, để ổn định tường vây cho nhà cao tầng / Nguyễn Việt Thái; Võ Phán (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng dụng máy tính trong tính toán và vẽ biểu đồ ứng suất thẳng đứng trong đất nền dưới đáy móng đơn / Lương Toàn Hiệp.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Xây dựng công trình cầu đường trên nền đất yếu : Bài giảng môn học / Phan Dũng, Trương Quang Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Xây dựng công trình trên nền đất yếu / Nguyễn Thành Đạt, Lê Thị Hạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Xử lý nền đất yếu trong xây dựng / Nguyễn Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng