TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Sửa chữa và nâng cấp công trình (14 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần này trình bày những kiến thức cơ bản cũng như phương pháp luận khoa học để phân tích nguyên nhân xuống cấp hư hỏng, hay sụp đổ các bộ phận kết cấu công trình. Đặc biệt chú trọng khâu khảo sát, tập hợp các bằng chứng, số liệu để tìm ra nguyên nhân hư hỏng và sự cố các công trình, từ đó đề xuất các phương án sửa chữa hợp lý.
 
Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà / V.A Duronnatgiu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà : dịch từ nguyên bản tiếng Nga / V.A Durơ nátgiư, M.P Philatơva; Đặng Trần Chính, Lê Mạnh Lân (người dịch); Phan Xuân Trường (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường nền móng / Lê Văn Kiểm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 690.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình / Lê Văn Kiểm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 690.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình / Lê Văn Kiểm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM ,  2004.
Ký hiệu phân loại: 690.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình / Lê Văn Kiểm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 690.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường nền móng / Lê Văn Kiểm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 690.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khai thác kiểm định, gia cố sửa chữa cầu cống / Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.20288
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa nâng cấp công trình / Nguyễn Việt Tuấn, Lương Toàn Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sửa chữa nền móng công trình / Nguyễn Việt Tuấn, Lương Hoàng Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sửa chữa và gia cố công trình xây dựng / Nguyễn Xuân Bích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa và gia cố kết cấu bêtông cốt thép / Nguyễn Xuân Bích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa và gia cố kết cấu bêtông cốt thép / Nguyễn Xuân Bích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa và nâng cấp công trình / Nguyễn Việt Tuấn, Lương Toàn Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình