TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Xây dựng công trình trên nền đất yếu (77 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học xây dựng công trình trên nền đất yếu là môn học trang bị thêm cho sinh viên những kiến thức về đất đặc biệt là đất yếu để từ đó hiểu rõ về đất hơn, giới thiệu những giải pháp khi xây dựng công trình trên nền đất yếu như phương pháp đệm vật liệu rời, cột vật liệu rời, cọc xi măng đất,... cách tính toán móng cọc trong đất yếu có xét đến hiện tượng ma sát âm, cọc chịu lực ngang để từ đó hoàn thiện phần nền móng cho sinh viên ngành xây dựng.
 
100 country houses : new rural architecture / edited by Beth Browne.
Thông tin xuất bản: Mulgrave, Vic. : Images Publishing,  2009
Ký hiệu phân loại: 728.37090511
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
21st century architecture : apartment living elektronisk ressurs / [edited by Beth Browne]
Thông tin xuất bản: Mulgrave, Vic. : Images Pub. ,  2011
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
21st century architecture elektronisk ressurs : beach houses / Stephen Crafti ; [other author/contributor, Mark Cleary]
Thông tin xuất bản: Mulgrave, Vic. : Images Publishing Group ,  2011
Ký hiệu phân loại: 728.72
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
An introduction to urban housing design : at home in the city / Graham Towers.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Architectural Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 728.370941
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Architecture, poetry, and number in the royal palace at Caserta / George L. Hersey.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1983
Ký hiệu phân loại: 728.820945725
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bamboo resort / Nguyễn Thị Thủy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 728.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Bee villa / Nguyễn Thành Long; Nguyễn Bích Vân (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Bicentennial Barns of Ohio / Christina Wilkinson.
Thông tin xuất bản: Mỹ : Rosewood Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 728.6
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Biệt thự "Gothic" / Nguyễn Trần Quỳnh Như.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự chân quê / Nguyễn Đông Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự Hi-tech / Trần Hồng Trà My.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự Hoa Sen / Nguyễn Ngọc Thảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự Hương Sồi / Trần Hồng Ly.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự phong cách Địa Trung Hải / Nguyễn Trúc Mai; Đinh Anh Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự Rock / Hoàng Đức Minh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự ven đồi / Phạm Nhật Quang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biệt thự Vũ Điệu Đường Cong / Nguyễn Thị Hồng Gấm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Building Type Basics For Housing / Robert Chandler..[et al]
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 728.0973
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Built in Texas / edited by Francis Edward Abernethy ; line drawings by Reese Kennedy.
Thông tin xuất bản: Denton, Tex. : University of North Texas Press,  2000.
Ký hiệu phân loại: 728.60764
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Built in Texas edited by Francis Edward Abernethy ; line drawings by Reese Kennedy.
Thông tin xuất bản: Denton, Tex. : University of North Texas Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 728.60764
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng / Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Mạnh Thu, Trần Bút
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng / Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Minh Thu, Bùi Tín.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Chung cư cao tầng sinh thái thích ứng biến đổi khí hậu tại các khu đô thị mới Tp.Hồ Chí Minh hiện nay / Võ Đình Khang, Đỗ Minh Thư; Hoàng Hải Yến (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Compact cabins : simple living in 1,000 square feet or less / by Gerald Rowan.
Thông tin xuất bản: North Adams, MA : Storey Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 728.7
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Công trình trên đất yếu / Nguyễn Thành Đạt.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình trên đất yếu / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình trên đất yếu / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình trên đất yếu / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình trên đất yếu trong điều kiện Việt Nam / Pierre Lareal.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1997
Ký hiệu phân loại: 624.153579
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Designer houses / edited by Mark Cleary.
Thông tin xuất bản: Mulgrave, Vic. : Images Pub.,  2012
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Đồ án nhà ở loại hình chung cư / Nguyễn Quốc Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án thiết kế biệt thự / Trần Văn Khải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án thiết kế biệt thự / Trần Văn Khải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 728.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án thiết kế chung cư thấp tầng / Trần Văn Khải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án thiết kế chung cư thấp tầng / Trần Văn Khải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Eskimo architecture :dwelling and structure in the early historic period /Molly Lee and Gregory A. Reinhardt ; foreword by Andrew Tooyak, Jr.
Thông tin xuất bản: Fairbanks : University of Alaska Press :University of Alaska Museum,  2003.
Ký hiệu phân loại: 728/.089/971
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
From the Ground Up [electronic resource] : a Step by Step Guide to Custom Home Design.
Thông tin xuất bản: Minneapolis : Bryce Walter Pub.,  2012
Ký hiệu phân loại: 728.37
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giải pháp thiết kế kiến trúc nhà để xe tại TP.HCM (cải tạo nhà để xe tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM làm ví dụ điển hình) / Võ Văn Trí ...[và những người khác] ; Trương Ngọc Quỳnh Châu (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 728.98
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Giáo trình thiết kế kiến trúc nhà dân dụng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giới thiệu một số mẫu chung cư cao tầng : từ cuộc thi thiết kế mẫu nhà ở chung cư cao tầng dành cho người có thu nhập trung bình năm 2001 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 728.0314
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Hogwild / Lauterer, Jock.
Thông tin xuất bản: Appalachian State University ,  1993
Ký hiệu phân loại: 728.73
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hogwild : A Back-to-the-Land Saga
Thông tin xuất bản: Appalachian State University,  1993
Ký hiệu phân loại: 728.73
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Home designs for Western lifestyles / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Homestyles,  1990
Ký hiệu phân loại: 728.3
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Khả năng và xu hướng phát triển nhà ở container tại Việt Nam / Đỗ Minh Thư; Hoàng Hải Yến (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Kiến trúc nhà ở / Nguyễn Đức Thiềm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở hiểu biết và thiết kế qua minh họa / Trần Minh Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở nông thôn / Nguyễn Đình Thi
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2011
Ký hiệu phân loại: 728.37
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Nguyễn Đình Thi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nông nghiệp / Võ Đình Diệp...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 728.92
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Live-work planning and design : zero-commute housing / Thomas Dolan.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2012
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mẫu nhà dân tự xây / Nguyễn Bá Đang (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mẫu nhà ở căn hộ cao tầng cho các đô thị lớn / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mẫu nhà ở đồng bằng sông Cửu Long. / Viện nghiên cúu kiến trúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nghiên cứu cải tạo khu cư xá Thanh Đa trong điều kiện khí hậu biến đổi kịch bản nước biển dâng / Lương Tứ Cường, Nguyễn Lê Minh Khánh, Thái Văn Minh; Lê Trọng Hải (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nguyên lý thiết kế khách sạn / Tạ Xuân Trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 728.5
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng : khái niệm kiến trúc và cơ sở sáng tác / Nguyễn Đức Thiềm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Lê Hồng Quang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Lê Hồng Quang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Trần Đình Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Trần Đình Hiếu.
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Khoa học Huế ,  2007
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nhà ở đô thị sau năm 2000 / Lương Anh Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nhà ở đồng bằng sông Cửu Long - Mẫu thiết kế chọn lọc '98. / Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1998
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Phát huy giá trị bản sắc nhà trường trong thiết kế kiến trúc du lịch sinh thái Việt Nam / Lê Thiện Tâm...[và những người khác]; Lê Vĩnh An (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 728.5
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Portable architecture : design and technology / Robert Kronenburg.
Thông tin xuất bản: Basel ; Boston : Birkhäuser,  2008
Ký hiệu phân loại: 728.79
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Portable architecture [electronic resource] / Robert Kronenburg.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Burlington, MA : Elsevier/Architectural Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 728.79
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Portraits, wooden houses of Key West / commentary by Sharon Wells, project director ; photos. by Lawson Little.
Thông tin xuất bản: Key West, Fla. : Historic Key West Preservation Board, Florida Dept. of State,  1979
Ký hiệu phân loại: 728.370975941
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Possible Palladian villas : (plus a few instructively impossible ones) / George Hersey, Richard Freedman.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1992
Ký hiệu phân loại: 728.8092
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Riba book of british housing : 1900 to the present day / Ian Colquhoun.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Elsevier,  2008
Ký hiệu phân loại: 728.0941
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Solar House : a guide for the solar designer / Terry Galloway.
Thông tin xuất bản: Oxford : Architectural,  2004
Ký hiệu phân loại: 728.0472
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
The dream of the factory-made house : Walter Gropius and Konrad Wachsmann / Gilbert Herbert.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1984
Ký hiệu phân loại: 728.373
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Roman house in Britain / Dominic Perring.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2002
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt / Võ Thị Thu Thủy, Phạm Thủy Tiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2018
Ký hiệu phân loại: 728.09597
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Thiết kế kiến trúc nhà dân dụng : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế kiến trúc nhà đô thị : sổ tay / Lê Mục Đích
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 728.3
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Tiny House Living [electronic resource] : Ideas For Building and Living Well In Less than 400 Square Feet
Thông tin xuất bản: Cincinnati : F+W Media,  2014
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Ứng dụng hệ thống tỷ lệ của kiến trúc truyền thống vào thiết kế kiến trúc dân dụng Việt Nam / Đặng Công Danh...[và những người khác]; Lê Vĩnh An (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
William T. Baker / introduction by Beverly Means Dubose, III ; principal photography by James R. Lockhart.
Thông tin xuất bản: Mulgrave, Vic. : Images Pub. Group,  2004
Ký hiệu phân loại: 728.370975
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa