TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Tính toán công trình chịu tải trọng động đất (20 tài liệu)

 
Advances in Assessment and Modeling of Earthquake Loss [electronic resource] / edited by Sinan Akkar, Alper Ilki, Caglar Goksu, Mustafa Erdik.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Earthquake engineering : application to design / Charles K. Erdey.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Earthquake engineering and structural dynamics in memory of Ragnar Sigbjornsson : selected topics / Rajesh Rupakhety, Símon Ólafsson (Editors).
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2017.
Ký hiệu phân loại: 624.1762
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Earthquake Engineering and Structural Dynamics in Memory of Ragnar Sigbjörnsson : Selected Topics / edited by Rajesh Rupakhety, Símon Ólafss
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Earthquake engineering for structural design / edited by W.F. Chen, E.M. Lui.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. ; London : CRC/Taylor & Francis,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Earthquake-resistant design of structures /S.K. Duggal.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 624.1/762
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Fundamentals of earthquake engineering [electronic resource] / Amr S. Elnashai, Luigi Di Sarno.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. : J. Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1762
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Geotechnical earthquake engineering / Ikuo Towhata.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to dynamics of structures and earthquake engineering / Gian Paolo Cimellaro, Sebastiano Marasco.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2018.
Ký hiệu phân loại: 624.1762
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to Dynamics of Structures and Earthquake Engineering [electronic resource] / by Gian Paolo Cimellaro, Sebastiano Marasco.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu các giải pháp sử dụng hệ cản ma sát để giảm chấn cho công trình chịu tải trọng động đất / Chu Quốc Thắng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1762
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology [electronic resource] : Volume 1 / edited by Atilla Ansal.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2014
Ký hiệu phân loại: 624.1762
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology [electronic resource] : Volume 2 / edited by Atilla Ansal.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.1762
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology: Volume 1
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2015
Ký hiệu phân loại: 624.1762
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology: Volume 2
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2015
Ký hiệu phân loại: 624.1762
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Proceedings of the International Conference on Earthquake Engineering and Structural Dynamics / Rajesh Rupakhety, Simon Olafsson, Bjarni Bessason (editors).
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2018.
Ký hiệu phân loại: 624.1762
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Simplified Building Design for Wind and Earthquake Forces / James Ambrose, Dimitry Vergun.
Thông tin xuất bản: New Jerset : John Wiley & Sons, Inc.,  1995
Ký hiệu phân loại: 693.852
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán công trình chịu tải trọng động đất / Võ Minh Thiện.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.1762
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tohoku, Japan, Earthquake and Tsunami of 2011 :performance of structures under tsunami loads /by Gary Chock, S.E., Ian Robertson, S.E., David Kriebel, P.E., Mathew Francis, P.E., and Ioan Nistor, P.E.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 693.8
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Vibration of buildings to wind and earthquake loads / T. Balendra.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Springer-Verlag,  1993.
Ký hiệu phân loại: 693.85
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng