TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Thực hành dự toán công trình dân dụng và công nghiệp (54 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Sinh viên thực hành lập Bảng giá nhân công, bảng giá ca xe máy thi công, bảng giá vật liệu tới chân công trình. Biết sử dụng Định mức dự toán để phân tích lượng vật liệu, nhân công, ca xe máy và tổng hợp khối lượng vật liệu, nhân công, ca xe máy cho toàn công trình. Biết phân tích đơn giá (vật liệu, nhân công, máy) cho từng đơn vị khối lượng công việc. Biết lập giá chi tiết và tổng hợp chi phí xây dựng cho toàn bộ công trình. Biết áp dụng các văn bản quy định để tính chi phí vận chuyển, chi phí KSTK và các chi phí khác.
 
Bài tập kinh tế xây dựng / Lưu Trường Văn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bảng thông số giá ca máy và thiết bị thi công / Bộ Xây Dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Brachytherapy
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Construction economics : a new approach / Danny Myers.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2013.
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Construction Supply Chain Economics
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Định giá sản phẩm xây dựng / Phạm Thị Trang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định giá sản phẩm xây dựng : giáo trình / Trần Thị Bạch Điệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Định mức chi phí quản lý, tư vấn đầu tư xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình, chuyên ngành / Tăng Bình, Ngọc Tuyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng : ban hành kèm theo quyết định số 14/20000/QĐ-BXD ngày 20/7/2000 của Bộ Xây dựng / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (phụ lục VI kèm theo thông tư số 12/2021/TT- BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2021
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình (định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng) / Nguyễn Hữu Đại.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình : Phần lắp đặt trạm biến áp và xây lắp đường dây tải điện / Quang Minh, Tiến Phát (hệ thống)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng : Công bố kèm theo quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa mới nhất 2013 / Vũ Hoa Tươi (Sưu tầm và hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2013
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần sửa chữa-lắp đặt thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng / Quang Minh (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2018
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng / Vũ Duy Khang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng : Được sửa đổi và bổ sung theo quyết định số 1172/2012/QĐ-BXD ngày 26-12-2012 áp dụng năm 2013 / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2013
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức và đơn giá trong xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức vật tư & định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức xây dựng và định giá sản phẩm xây dựng / Phan Bá Vỵ.
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Định mức xây dựng và định giá sản phẩm xây dựng / Phan Bá Vỵ.
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án định mức xây dựng / Phan Bá Vỵ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án định mức xây dựng / Phan Bá Vỵ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đơn giá xây dựng cơ bản 2008 (phần xây dựng, phần lắp đặt và khảo sát) khu vực thành phố Hồ Chí Minh / Quốc Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2008
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dự toán công trình / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Dự toán công trình / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng / Trần Thị Bạch Điệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kinh tế xây dựng / Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Kinh tế Xây dựng / Trần Thị Bách Diệp.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình lập định mức xây dựng / Nguyễn Bá Vỵ, Bùi Văn Yêm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng / Đinh Đăng Quang (chủ biên), Tô Thị Hương Quỳnh, Lê Hoài Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình thống kê doanh nghiệp xây dựng / Thiều Thị Thanh Thúy, Vũ Nam Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế Và quản lý xây dựng / Bùi Ngọc Toàn(Chủ biên)…[ Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2005
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế xây dựng / Nguyễn Công Thạnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế xây dựng / Nguyễn Văn Thất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế xây dựng / Trần Quang Phú, Trần Thị Kha.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế xây dựng / Trần Quang Phú, Trần Thị Kha.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế xây dựng : bài giảng / Trần Đức Mạnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập dự toán công trình giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương / Huỳnh Văn Tân; Lương Toàn Hiệp (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lý thuyết kinh tế và công nghiệp xây dựng / Patricia M.Hillebrandt; Nguyễn Thanh Hiền (dịch)...[và những người khác]; Trần Trịnh Tường (hiệu đính)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Modern construction economics [electronic resource] : theory and application / edited by Gerard de Valence.
Thông tin xuất bản: New York : SPON Press,  2011.
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu của các doanh nghiệp xây lắp / Dương Thạch Quang; Hồ Ngọc Minh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng / Đinh Đăng Quang, Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng / Đinh Đăng Quang, Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp bóc khối lượng và tính toán dự toán công trình xây dựng / Bùi Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu và kết cấu xây dựng thay thế / Đỗ Tất Lượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Programming and scheduling techniques. / Thomas E. Uher.
Thông tin xuất bản: Australia : UNSW Press book,  2003
Ký hiệu phân loại: 692.5068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thập kỷ vàng trang sử mới / Lê Viết Hải
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Trẻ,  2020
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The House as a Product
Thông tin xuất bản: Amsterdam, The Netherlands : IOS Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Thực tập kỹ thuật (kinh tế xây dựng) / Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tiên lượng xây dựng : giáo trình / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổng hợp các bộ định mức dự toán xây dựng công trình / Quang Minh, Tiến Phát.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng chiến lược marketing cho công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2013-2016 / Cao Văn Long ; Kiều Xuân Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.476240688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ