TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Thực hành trắc địa (42 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Thực hành sử dụng máy kinh vĩ, máy toàn đạc điện tử, máy thủy bình; đo góc, đo dài, đo cao; tính toán bình sai lưới mặt bằng và độ cao; đo chi tiết lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn.
 
Công tác trắc địa trong giám sát thi công xây dựng công trình / Phạm Văn Chuyên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 526.9024624
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình công nghiệp lớn và nhà cao tầng / Trịnh Hồng Nam dịch, Nguyễn Thế Thận dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Geodesy for planet Earth : proceedings of the 2009 IAG Symposium, Buenos Aires, Argentina, 31 August - 4 September 2009 / edited by Steve Kenyon, Maria Christina Pacino, Urs Marti.
Thông tin xuất bản: Berlin ; London : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Geodetic Sciences : Observations, Modeling and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2013
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Geodetic Sciences : Theory, Applications and Recent Developments
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa / Phạm Văn Chuyên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to Geodesy : The History and Concepts of Modern Geodesy / James R Smith
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley ,  1997
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Kỹ thuật tính toán trong trắc địa bản đồ / Nguyễn Đức Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Management of Research Infrastructures: A South African Funding Perspective [electronic resource] / by Rakeshnie Ramoutar-Prieschl, Sepo Hachigonta.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Thực hành trắc địa / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành trắc địa đại cương / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập trắc địa : Giáo trình / Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Thị Thu hiền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Ðại học Nông nghiệp Hà Nội I,  2006
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực tập trắc địa đại cương / Đặng Văn Công Bằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập trắc địa đại cương / Đặng Văn Công Bằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập trắc địa đại cương / Đặng Văn Công Bằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trắc Địa / Bùi Quang Tuyến.
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ ,  2005
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc Địa / Đàm Xuân Hoàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Nông nghiệp Hà Nội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa / Nguyễn Quang Tác.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1998
Ký hiệu phân loại: 526.1092
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa : Hướng dẫn thực hành / Phạm Văn Chuyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2008
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa : Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập / Phạm Văn Chuyên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa ảnh cơ sở / Lê Tiến Thuần.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 526.9
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa ảnh viễn thám : Giáo trình / Đàm Xuân Hoàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Nông nghiệp Hà Nội ,  2008
Ký hiệu phân loại: 526.982
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa công trình / Đào Xuân Lộc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 526.9024624
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa công trình trong thi công xây dựng hầm và quan trắc biến dạng công trình / Đào Xuân Lộc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 526.9024624
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa công trình trong thi công xây dựng hầm và quan trắc biến dạng công trình / Đào Xuân Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trắc địa đại cương / Đặng Văn Công Bằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trắc địa đại cương / Đặng Văn Công Bằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trắc địa đại cương / Đặng Văn Công Bằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trắc địa đại cương / Nguyễn Tấn Lộc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa đại cương / Nguyễn Tấn Lộc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa đại cương / Nguyễn Tấn Lộc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2012
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa đại cương / Phạm Văn Chuyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2003
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa đại cương / Trần Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa đại cương : Giáo trình / Đặng Văn Công Bằng.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa đại cương : Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập / Phạm Văn Chuyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa quy hoạch đường và đô thị / Thặng Vũ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trắc địa ứng dụng / Nguyễn Thế Thận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 526.9
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa ứng dụng / Nguyễn Thế Thận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trắc địa xây dựng (Tài liệu sử dụng trong các trường kỹ thuật) / Thặng Vũ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 526.109
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa xây dựng thực hành / Vũ Thặng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 526.9024624
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phân vùng sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thanh Thuý.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 526.1092
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Water and Earthquakes [electronic resource] / by Chi-Yuen Wang, Michael Manga.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở