TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 (92 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Vận dụng tổng hợp và sáng tạo các kiến thức đã học để giải quyết bài toán thiết kế kết cấu bêtông cốt thép cụ thể. Giúp sinh viên nắm được trình tự thiết kế:  Chọn sơ bộ kích thước tiết diện;  Chọn sơ đồ tính;  Xác định tải trọng tác dụng;  Xác định nội lực;  Tổ hợp nội lực;  Tính cốt thép;  Chọn và bố trí cốt thép;  Kiểm tra khả năng chịu lực;  Thể hiện ra bản vẽ.
 
Áp dụng công nghệ đúc đẩy trong xây dựng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực / Đặng Gia Nải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.21
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép / Trần Mạnh Tuấn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông cốt thép 1 / Nguyễn Hữu Anh Tuấn
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bê tông cốt thép 1 cầu đường (theo quy phạm hoa kỳ) / Nguyễn Văn Giang
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bê tông cốt thép ứng lực trước : Bài giảng / Nguyễn Thị Mỹ Thúy.
Thông tin xuất bản:  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ I, T, Super-T bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272 - 05 / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Đào Duy Lâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu bê tông cốt thép 2 / Khoa Kỹ thuật Công trình
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cầu bê tông cốt thép -T.1 : Nhịp giản đơn / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.257
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu bê tông cốt thép T.2 / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Nguyễn Ngọc Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.257
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô. Tập 1 : Bài giảng môn học / Lê Văn Việt.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô. Tập 2 / Lê Đình Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cấu tạo bê tông cốt thép / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép / Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép / Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ lao lắp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực / Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Nguyễn Tuyết Trinh, Đào Duy Lâm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 254:2001 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design of cast-in-situ reinforced concrete one-way slabs = : Thiết kế sàn vườn có bản một phương bê tông cốt thép toàn khối / Nguyen Truong Thang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đồ án bê tông cốt thép 1 / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án bê tông cốt thép 1 / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án bê tông cốt thép 1 / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án bê tông cốt thép 2 : bài giảng / Khoa Kỹ thuật Công trình
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án cầu bê tông cốt thép / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án cầu bê tông cốt thép / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn đồ án môn học bê tông cốt thép 1 sàn sườn toàn khối có bản dầm / Nguyễn Văn Hiệp.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án môn học bê tông cốt thép 1 Sàn sườn toàn khối có bản dầm theo TCXDVN 356:2005 / Nguyễn Văn Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép theo TCXDVN 356:2005
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 3758:2006 / Nguyễn Xuân Chính …[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.17
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép . Tập 2- Cấu kiện nhà cửa / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép / Trần Mạnh Tuân ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản / Nguyễn Hữu Lân, Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Văn Giang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện nhà cửa / Bùi Thiên Lam.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần kết cấu nhà cửa / Ngô Thế Phong ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 624.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép 2 / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép 2 / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép 2 / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép theo quy phạm Hoa Kỳ / Nguyễn Trung Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép theo quy phạm Hoa Kỳ / Nguyễn Trung Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012. Tập 3 - Các cấu kiện đặc biệt / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu / Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu / Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.183412
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.183412
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép. T.1, Cấu kiện cơ bản / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép. T.2- Cấu kiện nhà cửa / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép. T.2- Cấu kiện nhà cửa / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép. T.3, Các cấu kiện đặc biệt / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép. tập 2 - Cấu kiện nhà cửa / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: PT.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu chuyên dụng bê tông cốt thép / Lê Thanh Huấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu chuyên dùng bê tông cốt thép / Lê Thanh Huấn
Thông tin xuất bản: H : Xây dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép / Lê Thanh Huấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép / Lê Thanh Huấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khung Bê tông cốt thép / Trịnh Kim Đạm, Lê Bá Huế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Khoa Học Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép : Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : TCXDVN 267:2002 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối / Đại Học Xây Dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sườn sàn bê tông cốt thép đỗ toàn khối có bản dầm / Đỗ Thị Lập(GVHD)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kiến trúc Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.183
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
TCXD 236 : 1999 Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền- TCXD 240: 2000 Kết cấu bê tông cốt thép phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công bê tông cốt thép / Lê Văn Kiểm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công cầu bê tông cốt thép / Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực / Mai Lựu giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Minh Hân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực / Thái Đình Vũ, Ngô Châu Phương giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực khung T nhịp đeo / Nguyễn Bình Phương, Phan Dũng giáo viên hướng dẫn, Lê Thị Bích Thủy giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC NHỊP GIẢN ĐƠN / Nguyễn Như Phong, Vũ Thế Sơn giáo viên hướng dẫn, Lê Thị Bích Thủy giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế cầu bê tông cốt thép nhịp giản đơn / Lê Văn Tâm, Lê Thị Bích Thủy giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực căng sau / Võ Vĩnh Bảo giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Ngọc Trúc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép dùng SAP2000 V.15 . Tập 1 - Cấu kiện cơ bản / Nguyễn Khánh Hùng; Nguyễn Hồng Ân, Nguyễn Ngọc Phúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Eurocode - cơ sở lý thuyết và ví dụ áp dụng / Bùi Quốc Bảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép : tiêu chuẩn châu Âu Eurocode en 1992-1-1 / Nguyễn Trung Hòa (dịch và chú giải).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng bằng bê tông cốt thép lắp ghép / Vương Ngọc Lưu(Chủ biên), Đỗ Thị Lập, Đoàn Trung Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 690.54
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng bằng bê tông cốt thép lắp ghép / Vương Ngọc Lưu, Đỗ Thị Lập, Đoàn Trung Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.1773
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành thiết kế kết cấu nhà bê tông cốt thép / Hoàng Hiếu Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính kết cấu bê tông cốt thép / Bùi Quang Trường, Nguyên Thanh Bình, Bùi Trung Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính kết cấu bê tông cốt thép : Nguyên lý của ủy ban bê tông châu Âu (CEB), các bài tập thực hành tính theo tiêu chuẩn Bỉ và Việt Nam / Bùi Quang Trường (chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Bùi Trung Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép / Nguyễn Hữu Lân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép / Nguyễn Hữu Lân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán cấu kiện cột bê tông cốt thép sử dụng ngôn ngữ lập trình matlab / Vũ Minh Hoàng , Lê Cảnh Linh , Ngô Thành Phát , Âu Dương Quốc; Hồ Lê Huy Phúc (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18340285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản / Nguyễn Thị Mỹ Thuý.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo / Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng ,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo / Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng ,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo / Nguyễn Viết Trung(Chủ Biên), Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thi Tuyết Trinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI 318-2002 / Trần Mạnh Tuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI318-2002 / Trần Mạnh Tuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu liên hợp thép - bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Eurocode 4 / Nguyễn Xuân Huy (chủ biên), Nguyễn Hoàng Quân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXCVN 356 - 2005. Tập 1 / Nguyễn Đình Cống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN356-2005. Tập 2 / Nguyễn Đình Cống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép / Nguyễn Đình Cống
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu. Tập 2- Phân tích tính toán kết cấu cầu bê tông cốt thép dự ứng lực thi công phân đoạn / Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng