TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Thực Tập Tốt Nghiệp Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng (289 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Thực tập tốt nghiệp là học phần cuối cùng học viên phải hoàn thành trước khi thực hiện Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng. Học viên được Khoa Xây dựng cấp giấy giới thiệu để đến các công ty xây dựng xin thực tập. Ngoài việc thu nhận thêm nhiều kiến thức thực tế từ quá trình sản xuất của doanh nghiệp xây dựng, sinh viên còn được hướng dẫn và tham gia trực tiếp vào một số công việc của doanh nghiệp.
 
An toàn lao động trong công trình xây dựng / Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hoàng Vĩnh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bãi chôn lấp chất thải rắn tiêu chuẩn thiết kế : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXDVN 261:2001 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng / Nguyễn Quang Cự ,Đoàn Như Kim.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bản vẽ thiết kế : Tiêu chuẩn Việt Nam / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bảng thông số giá ca máy và thiết bị thi công / Bộ Xây Dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản: giáo trình / Trần Đức Hạ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 690.0243637
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bão, lốc và công tác phòng chống / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 693.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bão, lũ với các công trình giao thông / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 693.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông nặng chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình : TCXD 239:2000 : Tiêu chuẩn xây dựng / Bộ xây dựng hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt - nước ngầm phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt : TCXD 233:1999 : Tiêu chuẩn xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các giải pháp nâng cao sự thích nghi an toàn lao động của công nhân tại các công trình xây dựng ở tỉnh Bình Thuận / Nguyễn Hoàng Vũ; Lưu Trường Văn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến vốn đầu tư trong các dự án xây dựng cầu vượt thép tại Thánh phố Hồ Chí Minh / Phạm Minh Tuấn; Đinh Công Tịnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng sự thực hiện an toàn lao động kém tại các dự án xây dựng vốn tư nhân / Bùi Thanh Tùng; Lưu Trường Văn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố làm tăng chi phí đầu tư xây dựng và thiết bị trong các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh / Đặng Duy Quốc Cường; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố nâng cao hiệu quả quản lý các dự án xây dựng tại các đơn vị trực thuộc bộ y tế áp dụng cho bệnh viện chợ rẫy TP. Hồ Chí Minh / Nguyễn Hồng Sơn; Ngô Quang Tường(Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng / Trịnh Quốc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng / Trịnh Quốc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng / Trịnh Quốc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các tiêu chuẩn về cách nhiệt và truyền nhiệt : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Hóc Môn (xét giai đoạn thực hiện đầu tư) / Đinh Văn Ánh ; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư xây dựng thuộc tổng công ty du lịch Sài Gòn / Nguyễn Hồng Hải Phước; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố rủi ro gây mất an toàn lao động trong các công trình xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh / Đỗ Quang Lợi ; Chu Việt Cường (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Cẩm nang của người xây dựng / Nguyễn Văn Tố, Trần Khắc Liêm, Nguyễn Đăng Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang nghiệp vụ quản lý thi công xây dựng dành cho đội trưởng, chỉ huy trưởng và giám sát công trình : Biên soạn và hệ thống theo tài liệu mới nhất / Hữu Đại, Vũ Tươi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2017
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Châu Âu qui định và tiêu chuẩn trong xây dựng và phòng cháy và chữa cháy / Lê Vi, Nguyên Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 693.820218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 : 1995 : TCXD 229:1999 : Tiêu chuẩn Việt Nam / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược và kế hoạch hóa trong doanh nghiệp xây dựng / Phạm Văn Vạng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Chiến lược và kế hoạch hóa trong doanh nghiệp xây dựng / Phạm Văn Vạng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Chống sét cho các công trình xây dựng tiêu chuẩn thiết kế-thi công : TCXD 46:1984
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 693.8980218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở thiết kế máy xây dựng / Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng, Vũ Liêm Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 254:2001 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế : TCXDVN 276:2003 : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình thủy lợi các quy định chủ yếu về thiết kế : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : TCXDVN 285:2002 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cốt thép trong bêtông hàn hồ quang : TCXD 227:1999 : Tiêu chuẩn xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cửa kim loại - Cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kĩ thuật chung : TCXD 237:1999 : Tiêu chuẩn xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đánh giá giải pháp thiết kế xây dựng / Bùi Trọng Cầu, Masahiko Kunishima.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 692
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đất xây dựng phương pháp thí nghiệm hiện trường thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn : TCXD 226:1999 : Tiêu chuẩn xây dựng / Bộ xây dựng hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đất xây dựng phương pháp xác định Môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 80:2002 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đấu thầu trong hoạt động xây dựng / Lê Mạnh Tường, Nguyễn Thị Mỹ Trinh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 692.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đề xuất biện pháp hạn chế việc vượt tổng mức đầu tư các dự án dân dụng tại ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau / Trần Quang Nhu; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Định giá sản phẩm xây dựng / Phạm Thị Trang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định giá sản phẩm xây dựng : giáo trình / Trần Thị Bạch Điệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Định mức - Đơn giá toán xây dựng cơ bản : Giáo trình / Nguyễn Văn Các, Trần Hồng Mai, Kiều Thị Thanh Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Định mức chi phí quản lý, tư vấn đầu tư xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình, chuyên ngành / Tăng Bình, Ngọc Tuyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng : ban hành kèm theo quyết định số 14/20000/QĐ-BXD ngày 20/7/2000 của Bộ Xây dựng / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức đơn giá mới trong xây dựng cơ bản áp dụng trong xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh / Lê Thành Châu (sưu tầm và hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản (ban hành kèm theo quyết định số 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ xây dựng) / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán khảo sát xây dựng : Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lí chi phí khảo sát xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (phụ lục VI kèm theo thông tư số 12/2021/TT- BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2021
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo - phần Điện - Nước - Thông tin / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình (định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng) / Nguyễn Hữu Đại.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình : Phần lắp đặt trạm biến áp và xây lắp đường dây tải điện / Quang Minh, Tiến Phát (hệ thống)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng : Công bố kèm theo quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa mới nhất 2013 / Vũ Hoa Tươi (Sưu tầm và hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2013
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần sửa chữa-lắp đặt thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng / Quang Minh (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2018
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng / Vũ Duy Khang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng : Được sửa đổi và bổ sung theo quyết định số 1172/2012/QĐ-BXD ngày 26-12-2012 áp dụng năm 2013 / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2013
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức và đơn giá trong xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức vật tư & định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức vật tư xây dựng cơ bản / Bộ xây dựng (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức xây dựng và định giá sản phẩm xây dựng / Phan Bá Vỵ.
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Định mức xây dựng và định giá sản phẩm xây dựng / Phan Bá Vỵ.
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án định mức xây dựng / Phan Bá Vỵ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án định mức xây dựng / Phan Bá Vỵ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án kỹ thuật thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án kỹ thuật thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án kỹ thuật thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án tổng hợp kỹ thuật thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đơn giá xây dựng cơ bản 2008 (phần xây dựng, phần lắp đặt và khảo sát) khu vực thành phố Hồ Chí Minh / Quốc Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2008
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu : TCXDVN 286:2003 : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam / Bộ xây dựng hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dự toán xây dựng cơ bản / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dự toán xây dựng cơ bản : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Dùng phương pháp PCA để nghiên cứu xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến tiến độ dự án trong giai đoạn thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh / Lê Mậu Tuấn; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Dung sai trong xây dựng : Tiêu chuẩn xây dựng / Bộ xây dựng hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đường dây tải điện và gió bão / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 693.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đường ô tô yêu cầu thiết kế : TCVN 4054 : 1998 : Tiêu chuẩn Việt Nam / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đường ôtô cao tốc yêu cầu thiết kế : Tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 5729:1997 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp gia cố khung kho Tiệp xây dựng ở vùng bão Việt Nam / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 693.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ tại ban quản lý dự án công trình giao thông Long An / Nguyễn Thị Bích Hạnh; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng / Tài Hải Vạn; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng / Trần Thị Bạch Điệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kỹ thuật nề theo phương pháp mô đun / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 693.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kỹ thuật thi công xây dựng : dành cho bậc cao đẳng / Trịnh Quang Vinh (chủ biên), Phạm Đức Cương, Trần Đức Thành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Kỹ thuật thi công xây dựng và hoàn thiện nội thất kiến trúc công trình / Trần Bích Tuyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội ,  2005
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kỹ thuật thi công. T2 / Đỗ Đình Đức(Chủ biên)..[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2012
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình lập định mức xây dựng / Nguyễn Bá Vỵ, Bùi Văn Yêm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình quản lý xây dựng / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình thực hành vẽ kỹ thuật xây dựng / Phạm Thị Lan, Trần Thanh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tổ chức thi công / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình tổ chức thi công xây dựng : dành cho bậc cao đẳng / Trịnh Quang Vinh (chủ biên), Nguyễn Văn Tuân, Vũ Quốc Lập.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình vẽ xây dựng / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam năm 2004 - 2005 / Quốc Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2005
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hình họa & vẽ kỹ thuật xây dựng / Hoàng Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng / Ngô Quang Tường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM ,  2003
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng / Ngô Quang Tường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng / Ngô Quang Tường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng / Ngô Quang Tường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi và đáp về các vấn đề kỹ thuật thi công xây dựng / Ngô Quang Tường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi và đáp về các vấn đề kỹ thuật thi công xây dựng / Ngô Quang Tường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn an toàn lao động cho công nhân xây dựng / Nguyễn Bá Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn lập định mức - đơn giá - dự toán - giá dự thầu thanh và quyết toán công trình xây dựng sử dụng phần mềm DT2000 / Bùi Mạnh Hùng, Đặng Kim Giao.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn việc lập và quản lí chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế hoạch và tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản / Ngô Văn Dũng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng ,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá : TCXDVN 2270:2002 : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam / Bộ xây dựng hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khảo sát những yếu tố gây xung đột trong các dự án xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh / Đặng Huy Phong; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Kinh tế trong đầu tư trang bị và sử­ dụng máy xây dựng / Nguyễn Văn Chọn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng / Nguyễn Đăng Điệm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng / Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Đình Thâm, Lê Văn tin.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật chiếu sáng cho nhà và công trình : Tiêu chuẩn Việt Nam / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nề theo phương pháp môđun : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 691.5092
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật phòng chống cháy, nổ trong quy hoạch, thiết kế, thi công và sử dụng công trình xây dựng / Bùi Mạnh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật thi công / Lê Khánh Toàn, Phan Quang Vinh (chủ biên), Đặng Hưng Cầu, Đặng Công Thuật, Đinh Thị Như Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật thi công / Lê Khánh Toàn, Phan Quang Vinh (chủ biên); Đặng Hưng Cầu, Đặng Công Thuật, Đinh Thị Như Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2018
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật thi công / Nguyễn Đình Hiện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1994
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật thi công / Nguyễn Đình Hiện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Lương Toàn Hiệp, Nguyễn Thành Nhân
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Lương Toàn Hiệp, Nguyễn Thành Nhân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật thi công : Giáo trình / Nguyễn Đức Chung, Trần Quốc Kế, Nguyễn Duy Trí.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật thi công và nghiệm thu kết cấu bêtông và bêtông cốt thép / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật thi công. T1 / Đỗ Đình Đức(Chủ biên), Lê Kiều
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2013
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật thi công. T2 / Đỗ Đình Đức(Chủ biên)..[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật thi công. tập 1 / Đỗ Đình Đức(Chủ biên), Lê Kiều
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng ,  2004
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật thi công. tập 2 / Đỗ Đình Đức (Chủ biên)…[ Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật và quản lý an toàn trong xây dựng / Lưu Trường Văn, Lê Hoàng Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật và quản lý an toàn trong xây dựng / Lưu Trường Văn, Lê Văn Long.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng mới trạm y tế phường Linh Chiểu quận Thủ Đức / Dương Bích Mai; Trần Quang Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng trụ sở công an phường Linh Chiểu / Nguyễn Minh Triết; Trần Thị Kha (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng trụ sở khu phố 2 số 921/10 đường 30/4 - phường 11- Tp Vũng Tàu / Nguyễn Thị Bích Thuy; Phạm Thanh Thủy (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 263:2002 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp yêu cầu chung : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 253:2001 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập hồ sơ dự thầu xây dựng và hoàn thiện nhà máy Greenfeed Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long / Hồ Ngọc Khánh Chương; Phạm Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp xây dựng công trình sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Bên Cát - tỉnh Bình Dương / Đặng Hồng Nhung; Trần Quang Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng / Lê Minh Thoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng / Châu Văn Thưởng, Phùng Khắc Cường
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng / Nguyễn Thống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng / Nguyễn Thống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính nền : TCXD 236:1999 : Tiêu chuẩn xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép : Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : TCXDVN 267:2002 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing xây dựng / Lê Mạnh Tường, Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing xây dựng / Lê Mạnh Tường, Nguyễn Thị Mỹ Trinh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing xây dựng / Lê Mạnh Tường, Nguyễn Thị Mỹ Trinh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mẫu hợp đồng thiết kế - thi công - đấu thầu xây dựng công trình dùng trong việc soạn thảo, đàm phán và quản lý hợp đồng trong họat động xây dựng / Vũ Việt Vân (sưu tầm và biên soạn)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 692.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy đào và chuyển đất : Tiêu chuẩn xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng / Nguyễn Thiệu Xuân, Trần văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy và thiết bị xây dựng / Nguyễn Văn Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy và thiết bị xây dựng / Trần Quang Hiền.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy xây dựng / Nguyễn Đăng Cường, Vũ Minh Khương (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy xây dựng / Nguyễn Thị Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Thị Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy xây dựng : Bài giảng / Khoa Kỹ thuật Công trình
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Máy xây dựng : Bài giảng. T1 / Nguyễn Văn Giám
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Máy xây dựng và an toàn lao động / Lê Thiện Thành, Lê Thanh Đức.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Máy xây dựng và an toàn lao động / Lê Thiện Thành, Lê Thanh Đức.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng công trình của công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp (Nagecco) / Cao Ngọc Lợi;Nguyễn Hải Quang(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường xanh trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn Quận 2 / Hoàng Lê Phương; Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0286
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố gây vượt chi phí đối với dự án xây dựng cơ quan hành chính bằng vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Trần Cảnh Trung; Đinh Công Tịnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý dự án ĐTXD Dung Quất / Lê Anh Dũng; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0685
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí an toàn lao động (ATLĐ) và đề xuất mô hình dự báo định lượng về chi phí ATLĐ trong công trình xây dựng trên địa bàn Tp.HCM / Đỗ Trung Đức; Lương Đức Long (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi công công trình dân dụng của các công ty xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Phương Thúy; Phạm Thị Nga (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Bình phước / Nguyễn Ngọc Thế; Lương Đức Long (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu công trình xây dựng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Phan Thanh Nhựt; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc thanh quyết toán công trình xây dựng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp. / Phương Hữu Đức; Đinh Công Tịnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp trên đại bàn tỉnh Bình Dương / Bùi Quang Tuấn ; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực hiện đầu tư xây dựng các công trình của ngành điện tại Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Minh Khôi; Phạm Văn Vạng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu đề xuất các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Võ Kỳ Nam; Chu Việt Cường (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sự chậm trễ tiến độ bàn giao công trình xây dựng không sử dụng vốn ngân sách của nhà thầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Hồ Văn Trực; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu những nhân tố dẫn tới rủi ro trong đấu thầu xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả trúng thầu / Huỳnh Ngọc Hiệp ;Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 692.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu những thuận lợi của doanh nghiệp xây dựng tư nhân vừa và nhỏ khi tham gia các dự án thuộc vốn ngân sách Nhà nước / Trương Công Bằng ; Ngô Quang Tường(Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan nhà nước sử dụng vốn ngân sách thành phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Bá Thành; Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng dân dụng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An / Trần Văn Bình; Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0685
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình / Bùi Ngọc Toàn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý máy, chi tiết máy, máy xây dựng. Phần III- Máy xây dựng / Trần Quang Hiền
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh  
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhận dạng các nhân tố rủi ro và thuận lợi của doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tham gia xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An / Võ Thanh Long; Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nhận dạng các yếu tố rủi ro trong việc thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk / Trương Văn Hiệu; Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nhận dạng các yếu tố tác động đến việc chấp hành an toàn lao động của người lao động trên các công trường xây dựng dân dụng tại TP.HCM / Trần Đình Tân; Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nhận dạng và phân tích rủi ro tài chính đến dự án xây dựng - điển hình bệnh viện công nghệ cao / Trần Viết Huy; Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Những bài toán tối ưu quản lý kinh doanh xây dựng / Lê Văn Kiểm, Phạm Hồng Luân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những giải pháp an toàn trong xây dựng / Nguyễn Bá Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những giải pháp kỹ thuật an toàn trong xây dựng / Nguyễn Bá Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những kiến thức cơ bản về gió bão và tác động của nó lên công trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 693.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án du lịch (áp dụng tại thành phố Nha Trang) / Đặng Nguyên Huy ; Ngô Quang Tường (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ô tô máy kéo trong xây dựng / Lưu Phong Niên , Nguyễn Ngọc Tín.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chương trình bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng thay thế các chung cư hư hỏng nặng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Lê Minh Tuyên; Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án xây dựng dân dụng sử dụng vốn nhà nước với góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước / Huỳnh Công Trung; Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng trường THPT Nguyên Thành / Nguyễn Thành Trung; Lê Quang Phúc (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích năng lực của nhà thầu thi công các công trình xây dựng tại Tổng công ty địa ốc Sài Gòn Công ty TNHH Một thành viên / Nguyễn Minh Thạch; Chu Việt Cường (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố gây ra tai nạn lao động đến thời gian hoàn thành dự án xây dựng trong quá trình thi công / Đỗ Vương Huy; Lưu Trường Văn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lương Tài năm 2016 / Lê Quang Duy; Lê Quang Phúc (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng ở ban quản lý dự án tỉnh Tây Ninh / Nguyễn Thanh Hải; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình yêu cầu thiết kế / Viện tiêu chuẩn hóa xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phúc trình thí nghiệm vật liệu xây dựng / Khoa Kỹ thuật Công trình
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 691
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp bóc khối lượng và tính toán dự toán công trình xây dựng / Bùi Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng / Bùi Văn Yêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp định lượng & công cụ tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng / Đỗ Thị Xuân Lan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp định lượng và công cụ tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng / Đỗ Thị Xuân Lan.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp đường cân bằng (Lob) tích hợp CPM lập tiến độ cho dự án xây dựng có nhiều đơn nguyên lặp lại / Dương Ngọc Châu, Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phương pháp lập dự án đầu tư trong ngành xây dựng / Nguyễn Văn Chọn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1998
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp thí nghiệm đất xây dựng : Tiêu chuẩn xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý các nguồn lực của dự án đầu tư xây dựng công trình / Bùi Mạnh Hùng...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý đầu tư và xây dựng / Nguyễn Xuân Thuỷ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê ,  1996
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng / Trịnh Quốc Thắng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng / Trịnh Quốc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng / Trịnh Quốc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2008
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng / Đỗ Thị Xuân Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng MS Project 2007 / Trần Hành, Nguyễn Khánh Hùng, Hà Huy Tuấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đaih học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng / Đinh Tuấn Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng / Đỗ Thị Xuân Lan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng / Lương Toàn Hiệp, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý dự án xây dựng lập và thẩm định dự án / Bùi Ngọc Toàn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý tài chính trong doanh nghiệp xây dựng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý vật tư thiết bị trong dự án xây dựng / Bùi Ngọc Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0687
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý xây dựng : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị nguồn nhân lực ngành xây dựng / Đinh Tuấn Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2010
Ký hiệu phân loại: 690.0683
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị xây dựng / Lê Công Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị xây dựng / Lê Công Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2010
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Qui chuẩn xây dựng Việt Nam . T3 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam : các công trình xây dựng năng lượng có hiệu quả / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy hoạch xây dựng các đô thị Việt Nam : T1 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 690.54
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị / Nguyễn Thế Bá.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 690.54
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy hoạch xây dựng và phát triển dân cư nông thôn / Võ Đức Viêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 690.0223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng : TCVN 5308 - 91 / CHXHCNVN.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy phạm thiết kế thi công và nghiệm thu công tác đất và công trình bằng đất : Tiêu chuẩn Việt Nam / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy phạm trang bị điện : Tiêu chuẩn Việt Nam / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học : TCXDVN271:2002 : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam / Bộ xây dựng hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế và tổ chức thi công : Tiêu chuẩn Việt Nam / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Rọ đá trong các công trình thủy lợi - Giao thông xây dựng / Nguyễn Khánh Tường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 693
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng / Nguyễn Tiến Thụ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng / Nguyễn Tiến Thu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay giám sát thi công công trình xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 692
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay hướng dẫn bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình giao thông đường bộ / Bộ Giao thông Vận tải, Experco - International Canada (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2000
Ký hiệu phân loại: 696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sử dụng máy xây dựng và làm đường / Nguyễn Đình Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  1999
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa máy xây dựng - xếp dở và thiết kế xưởng / Nguyễn Đăng Điệm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2006
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa máy xây dựng / Dương Văn Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế : TCVN 2737:1995 : Tiêu chuẩn Việt Nam / Bộ xây dựng hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tải trọng và tác động tiêu chuẩn thiết kế / Viện khoa học kỹ thuật xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
TCXD 236 : 1999 Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền- TCXD 240: 2000 Kết cấu bê tông cốt thép phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thép cốt bê tông : Tiêu chuẩn xây dựng 1998 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thép kết cấu và thép dùng cho xây dựng : Tiêu chuẩn Việt Nam / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 79:1980 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế tổng mặt bằng và tổ chức công trường xây dựng / Trịnh Quốc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế Tổng mặt bằng xây dựng / Trịnh Quốc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế và thi công xây dựng : Tiêu chuẩn xây dựng 1998 / Bộ xây dựng hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thông gió - Điều tiết không khí - Sưởi ấm : Tiêu chuẩn thiết kế : TCVN 5687:1992 : Tiêu chuẩn Việt Nam / Bộ xây dựng hiệu đính.
Thông tin xuất bản: