TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Kinh tế xây dựng (174 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Là môn khoa học, kinh tế xây dựng nghiên cứu các vấn đề cơ bản về đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành xây dựng vận động theo cơ chế thị trường; quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, các hình thức tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế; phương hướng cơ bản của tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng, cơ sở lý luận về kinh tế đầu tư và thiết kế xây dựng nhằm đánh giá, so sánh và lựa chọn phương án kỹ thuật, các dự án đầu tư cũng như các giải pháp thiết kế tốt nhất; các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây dựng như: hạch toán kinh tế, tổ chức lao động tiền lương, quản lý vốn, kế hoạch sản xuất - kinh doanh,…..
 
Bài tập kinh tế xây dựng / Lưu Trường Văn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bài tập và bài giải quản trị dự án hiện đại = Modern project management / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
BIM for design coordination : a virtual design and construction guide for designers, general contractors, and subcontractors / Fernanda L. Leite.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons,  2020
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nguyên lý quản lý dự án / Bùi Ngọc Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình trong giai đoạn thi công dự án chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Quốc An; Đinh Công Tịnh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hường đền chất lượng công trình trong giai đoạn thi công dự án chung cư cao tầng trên địa bán thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Quốc An; Đinh Công Tịnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi / Dương Quốc Bảo ; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố nâng cao hiệu quả quản lý các dự án xây dựng tại các đơn vị trực thuộc bộ y tế áp dụng cho bệnh viện chợ rẫy TP. Hồ Chí Minh / Nguyễn Hồng Sơn; Ngô Quang Tường(Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng / Trịnh Quốc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng / Trịnh Quốc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng / Trịnh Quốc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Hóc Môn (xét giai đoạn thực hiện đầu tư) / Đinh Văn Ánh ; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư xây dựng thuộc tổng công ty du lịch Sài Gòn / Nguyễn Hồng Hải Phước; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Cẩm nang quản lý dự án = Project management / Andy Bruce, Ken Langdon; Lê Ngọc Phương Anh(dịch); Nguyễn Văn Quỳ(Hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược và kế hoạch hóa trong doanh nghiệp xây dựng / Phạm Văn Vạng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Chiến lược và kế hoạch hóa trong doanh nghiệp xây dựng / Phạm Văn Vạng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Construction site security / Michael J.Arata Jr.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đề xuất biện pháp hạn chế việc vượt tổng mức đầu tư các dự án dân dụng tại ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau / Trần Quang Nhu; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đồ án môn học tổ chức thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án môn học tổ chức thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án môn học tổ chức thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đưa dự án đến thành công = : Hbr guide to project management / Harvard Business School Press;Thiên Kim (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dùng phương pháp PCA để nghiên cứu xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến tiến độ dự án trong giai đoạn thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh / Lê Mậu Tuấn; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng / Tài Hải Vạn; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình kinh tế xây dựng / Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Kinh tế Xây dựng / Trần Thị Bách Diệp.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư / Đỗ Phú Trần Tình... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính  2019
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang Phương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang Phương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thẩm định dự án đầu tư khu vực công / Nguyễn Hồng Thắng (chủ biên), Nguyễn Thị Huyền
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tổ chức thi công / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình tổ chức thi công xây dựng : dành cho bậc cao đẳng / Trịnh Quang Vinh (chủ biên), Nguyễn Văn Tuân, Vũ Quốc Lập.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng / Ngô Quang Tường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM ,  2003
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng / Ngô Quang Tường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng / Ngô Quang Tường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng / Ngô Quang Tường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế hoạch và tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản / Ngô Văn Dũng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng ,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khảo sát những yếu tố gây xung đột trong các dự án xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh / Đặng Huy Phong; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Kinh tế xây dựng / Nguyễn Công Thạnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế xây dựng / Nguyễn Văn Thất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế xây dựng / Trần Quang Phú, Trần Thị Kha.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế xây dựng / Trần Quang Phú, Trần Thị Kha.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế xây dựng : bài giảng / Trần Đức Mạnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình hội trường công an huyện U Minh - tỉnh Cà Mau / Nguyễn Thị Ngọc Hằng; Phạm Thanh Thủy (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật nhà văn hóa / Lê Nam Hải; Lê Quang Phúc (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trường mẫu giáo Bù Nho / Bùi Thị Minh Tuyền; Trần Thị Kha (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trường tiểu học An Tiến / Phạm Thị Nhật Anh; Trần Thị Kha (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam / Trần Thị Linh; Phạm Thanh Thủy (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nhà điều hành điện lực Đức Linh 2 / Trần Ngọc Châu; Lê Quang Phúc (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí MInh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trụ sở phường đội 16, quận 11 / Phạm Ngọc Hiếu; Lương Toàn Hiệp (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường PTDTNT huyện Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum / Nguyễn Hồng Thảo Nhi; Trương Công Thuận (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường tiểu học Long Khành B - huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh / Ngô Minh Phương Điền; Trần Thị Kha (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình / Phạm Thị Diễm Xuân; Trần Thị Kha (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng mới trạm y tế phường Linh Chiểu quận Thủ Đức / Dương Bích Mai; Trần Quang Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng trụ sở công an phường Linh Chiểu / Nguyễn Minh Triết; Trần Thị Kha (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng trụ sở khu phố 2 số 921/10 đường 30/4 - phường 11- Tp Vũng Tàu / Nguyễn Thị Bích Thuy; Phạm Thanh Thủy (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trường THCS Đông Chiêu / Lê Chí Cường; Trần Quang Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập dự án đầu tư : Giáo trình / Nguyễn Bạch Nguyệt chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập dự án đầu tư công trình cải tạo, sửa chữa xây mới trung tâm giới thiệu việc làm Bình Dương / Huỳnh Thị Mỹ Xuyên; Lương Toàn Hiệp (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí MInh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập dự án nhà ở xã hội Phú Thọ / Nguyễn Thị Hiếu; Lương Toàn Hiệp (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ dự thầu công trình giai đoạn I của nhà xưởng cao tầng tại lô 27, khu công nghiệp Hiệp Bình Phước / Nguyễn Gia Bảo; Cù Minh Đạo (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp phần thân hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà thuộc dự án chung cư Nguyễn Kim - Khu B / Nguyễn Đức Thịnh; Nguyễn Thị Trang (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp công trình nhà văn hóa xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang / Võ Tuấn Kiệt; Trần Quang Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ dự thầu trường mầm non Long Hòa / Bùi Văn Tân; Cù Minh Đạo (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ dự thầu xây dựng và hoàn thiện nhà máy Greenfeed Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long / Hồ Ngọc Khánh Chương; Phạm Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ dự thầu xây lắp phần thô và hoàn thiện công trình căn hộ New Herezon / Lê Nguyễn Hoàng Thiên; Trần Quang Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình công an phường Hòa Thạnh / Đặng Đại Nguyên; Cù Minh Đạo (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình trải thảm bê tông nhựa nóng đường nội bộ khu công nghiệp Hòa Phú / .Lê Thị Mỹ Anh; Trần Quang Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp xây dựng công trình sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Bên Cát - tỉnh Bình Dương / Đặng Hồng Nhung; Trần Quang Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phòng y tế huyện Dầu Tiếng / Trương Đoàn Minh Châu; Trần Quang Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu trường mầm non Long Hòa / Đoàn Thị Lê Cơ; Cù Minh Đạo (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập kế hoạch tổ chức và chỉ đạo thi công / Nguyễn Đình Thám, Nguyễn Ngọc Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập thẩm định và quản trị dự án đầu tư / Phạm Xuân Giang
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng / Lê Minh Thoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập và thẩm định dự án đầu tư / Nguyễn Trọng Nghĩa.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng / Châu Văn Thưởng, Phùng Khắc Cường
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng / Nguyễn Thống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng / Nguyễn Thống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mba trong tầm tay chủ đề quản lý dự án / Eric Verzuh; Trần Huỳnh Minh Triết (dịch).
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MBA trong tầm tay chủ đề quản lý dự án = : The portable MBA in project managemant / Eric Veuh; Trần Huỳnh Minh Triết (dịch); Trịnh Đức Vinh (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số giải pháp quản trị rủi ro trong thực hiện dự án ODA tại ban Giao thông-đô thị TP.HCM / Hồng Nguyễn Phi Anh; Lê Văn Trọng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của các ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / Lê Thị Lan Hương;Trương Quang Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng công trình của công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp (Nagecco) / Cao Ngọc Lợi;Nguyễn Hải Quang(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thiết kế cơ sở / Nguyễn Văn Được; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện dự án khu nhà ở tại Quận 2 / Nguyễn Thị Đoan Trang; Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố gây khó khăn cho việc thực hiện dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) áp dụng cho tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại Tp. Hồ Chí Minh / Huỳnh Hồng Thanh; Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố rủi ro gây chậm tiến độ trong quá trình thực hiện dự án chuỗi thức ăn nhanh / Trần Hiển Vinh ; Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM (giai đoạn 2016 - 2020) / Bùi Đức Vinh; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực hiện đầu tư xây dựng các công trình của ngành điện tại Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Minh Khôi; Phạm Văn Vạng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu đề xuất các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Võ Kỳ Nam; Chu Việt Cường (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu những thuận lợi của doanh nghiệp xây dựng tư nhân vừa và nhỏ khi tham gia các dự án thuộc vốn ngân sách Nhà nước / Trương Công Bằng ; Ngô Quang Tường(Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu phân tích các rủi ro ảnh hưởng đến đầu tư của các dự án cao ốc văn phòng tại tp. Hồ Chí Minh / Cao Đào Bắc; Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan nhà nước sử dụng vốn ngân sách thành phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Bá Thành; Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu xác định các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn quận Bình Tân / Lâm Ngọc Phấn; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình / Bùi Ngọc Toàn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhận dạng các nhân tố rủi ro và thuận lợi của doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tham gia xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An / Võ Thanh Long; Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nhận dạng các yếu tố rủi ro trong việc thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk / Trương Văn Hiệu; Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Những rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án du lịch (áp dụng tại thành phố Nha Trang) / Đặng Nguyên Huy ; Ngô Quang Tường (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chương trình bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng thay thế các chung cư hư hỏng nặng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Lê Minh Tuyên; Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án xây dựng dân dụng sử dụng vốn nhà nước với góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước / Huỳnh Công Trung; Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích đánh giá các nguyên nhân làm chậm trễ tiến độ đến dự án có nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Tây Ninh / Lê Thành Trung; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích nhân tố ảnh hưởng tiến độ thi công các dự án nghỉ dưỡng tại khu vực tp.HCM / Nguyễn Liêm Trực; Nguyễn Anh Thư (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích rủi ro tài chính các dự án nhà ở xã hội ở tỉnh Bình Dương bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Áp dụng cho dự án khu nhà ở xã hội Hòa Lợi / Lê Quốc Nam; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng ở ban quản lý dự án tỉnh Tây Ninh / Nguyễn Thanh Hải; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phương pháp đường cân bằng (Lob) tích hợp CPM lập tiến độ cho dự án xây dựng có nhiều đơn nguyên lặp lại / Dương Ngọc Châu, Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phương pháp lập dự án đầu tư trong ngành xây dựng / Nguyễn Văn Chọn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1998
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project Design I = Thiết kế dự án nhóm I / Nguyễn Xuân Hoàng Việt, Lê Vĩnh An, Yukata Hirai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý các nguồn lực của dự án đầu tư xây dựng công trình / Bùi Mạnh Hùng...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý đầu tư và xây dựng / Nguyễn Xuân Thuỷ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê ,  1996
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án / Cao Hào Thi, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án / Cao Hào Thi, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án / Lương Toàn Hiệp, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý dự án bằng sơ đồ mạng / Lê Văn Kiểm, Ngô Quang Tường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án bằng sơ đồ mạng / Lê Văn Kiểm, Ngô Quang Tường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án bằng sơ đồ mạng / Lê Văn Kiểm, Ngô Quang Tường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2008
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án công nghiệp / Nguyễn Ngọc Dương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý dự án công nghiệp / Nguyễn Ngọc Dương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý dự án công nghiệp / Nguyễn Ngọc Dương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý dự án công nghiệp theo hình thức tổng thầu EPC quốc tế / Lê Văn Hiền, Đào Duy Huân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án đầu tư : Giáo trình / Từ Quang Phương chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng / Trịnh Quốc Thắng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng / Trịnh Quốc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2008
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng / Trịnh Quốc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án trên 1 trang giấy / Clark A. Campbell, Mick Campbell ; Kiều Tuấn Anh, Thế Vân (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - xã hội,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án trên một trang giấy = The One-Page Project Manager: Communicate and Manage Any Project With a Single Sheet of Paper / Clark A.Cambell; Vũ Kiều Anh Tuấn [dịch]
Thông tin xuất bản: H. : Tri thức,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án và hướng dẫn sử dụng phần mềm MS Project / Lê Hoài Long, Lưu Trường Văn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng / Đỗ Thị Xuân Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng MS Project 2007 / Trần Hành, Nguyễn Khánh Hùng, Hà Huy Tuấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đaih học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng / Đinh Tuấn Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng / Đỗ Thị Xuân Lan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng / Lương Toàn Hiệp, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý dự án xây dựng lập và thẩm định dự án / Bùi Ngọc Toàn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án / Nguyễn Đình Luận.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị dự án / Nguyễn Đình Luận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị dự án / Nguyễn Đình Luận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị dự án / Nguyễn Thanh Liêm, Đoàn Thị Liên Hương, Nguyễn Văn Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án / Trịnh Thuỳ Anh
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án : thiết lập và thẩm định dự án đầu tư / Vũ Công Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án đầu tư / Lê Kinh Vĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án đầu tư / Nguyễn Xuân Thuỷ, Trần Việt Hoa, Nguyễn Việt Ánh.
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án đầu tư : giáo trình / Đỗ Trọng Hoài.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị dự án đầu tư : Lý thuyết và bài tập / Nguyễn Xuân Thủy, Trần Việt Hoa, Nguyễn Việt Ánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án hiện đại =Modern project management / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI : T.2 / Nguyễn Thị Hường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thẩm định dự án đầu tư / Võ Tường Oanh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án / Vietnam Japan institute of technology
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế dự án i (project design i) / Đàm Duy Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án i (project design i) / Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thùy Dung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án I / Nguyễn Thị Ngọc Anh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án I = Project design I / Đàm Duy Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án I = Project design I / Lê Vĩnh An, Đàm Duy Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án ii (project design ii) / Đàm Duy Long
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án ii (project design ii) / Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thùy Dung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án II / Nguyễn Thị Ngọc Anh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án II = Project design II / Đàm Duy Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết lập và thẩm định dự án / Phước Minh Hiệp.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư : giáo trình / Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư : lý thuyết và bài tập / Vũ Công Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức thi công / Nguyễn Đình Hiện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức thi công / Nguyễn Đình Hiện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức thi công : Bài giảng / Nguyễn Việt Tuấn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức thi công : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức thi công xây dựng / Lê Hồng Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức thi công xây dựng : câu hỏi và bài tập thực hành / Lê Hồng Thái
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức thi công xây dựng : giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức và điều hành dự án / Trung tâm thông tin và tư vấn doanh nghiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tự học nhanh thiết kế & quản lý dự án trong project (Hướng dẫn bằng hình) / Minh Hoàng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) trong đánh giá năng lực hoạt động quản lý dự án tại Ban Quản lý Dự án xây dựng ĐHQG-Tp. HCM / Đoàn Công Hầu; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng dụng MS Project 2007 trong lập tiến độ và quản lý dự án xây dựng / Lương Đức Long...[ và những người khác ].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng MS Project trong quản lý dự án xây dựng / Lưu Trường Văn, Lê Hoài Long
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động-Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả quá trình thực hiện của dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định nhà nước bằng phương pháp AHP / Huỳnh Tấn Lạc; Đinh Công Tịnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ