TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Thí nghiệm cơ học đất và địa chất công trình (32 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần này được thực hiện tại phòng thí nghiệm CHĐ của khoa nhằm trang bị cho sinh viên hiểu và làm được các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu vật lý của đất như: trọng lượng riêng , độ Nm w, giới hạn Atterberg (WL, WP ), ... và các thí nghiệm khác như: phân tích thành phần hạt, đầm chặt (Proctor),... Đồng thời, sinh viên còn được thực hành trực tiếp trên các thiết bị như máy cắt trực tiếp để xác định các chỉ tiêu cơ học của đất (lực dính c, góc ma sát trong).Từ những chỉ tiêu cơ-lý đã được xác định từ các thí nghiệm, sinh viên sẽ biết vận dụng để tính toán các phương án móng công trình.
 
Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Cao Văn Chí, Trịnh Văn Cương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Châu Ngọc Ẩn
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Châu Ngọc Ẩn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Dương Hồng Thẩm.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Nguyễn Đình Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Phạm Quang Tạ, Nguyễn Chánh Hoàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất / Võ Phán, Phan Lưu Minh Phượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Võ Phán, Phan Lưu Minh Phượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất : bài giảng / Lê Anh Hoàng.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Mở,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất : Bài giảng / Trương Quang Thành, Phan Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất : giáo trình / Lê Anh Hoàng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cầu đường / Bùi Anh Định.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cầu đường / Bùi Anh Định.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.1513
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất ứng dụng trong xây dựng / Nguyễn Ngọc Bích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở địa chất công trình và địa chất thuỷ văn công trình / Nguyễn Hồng Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở địa chất công trình và địa chất thủy văn công trình / Nguyễn Hồng Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đất xây dựng - Địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng / Nguyễn Ngọc Bích, Vũ Đình Phụng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất công trình / Đỗ Tạo
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất công trình / Đỗ Tạo
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất công trình / Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Viết Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất công trình / Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Bá Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Địa chất công trình / Nguyễn Uyên,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xâu dựng,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất công trình: Bài giảng / Phạm Quốc Trí
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Địa kỹ thuật quản lý chất lượng trong xây dựng công trình ngầm đô thị / Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam.
Thông tin xuất bản:  2009
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay địa chất công trình . Tập II / Nguyễn Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay địa chất công trình. Tập I / Nguyễn Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm cơ học đất
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm cơ học đất / Dương Kim Anh, Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập địa chất công trình / Võ Phán, Bùi Trường Sơn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng xử của đất và cơ học đất tới hạn / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng