TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Kết cấu thép 1 (40 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học Phần bao gồm 7 bài: Nội dung bao gồm các ưu nhược điểm, phạm vi sử dụng kết cấu thép trong xây dựng, hướng dẫn tính toán chi tiết các liên kết bulong, hàn và liên kết đinh tán; Thiết kế các cấu kiện như dầm, sàn thép, cột và dàn thép. Ngoài ra nội dung học phần còn đề cặp đến phần kết cấu gỗ trong xây dựng.
 
Bài giảng Kết cấu thép 1 : Theo tiêu chuẩn 338-2005 / Nguyễn Văn Giang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài giảng môn học Kết cấu thép 2 = Design of steel structures for building / Nguyễn Văn Giang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài tập thiết kế kết cấu thép / Trần Thị Thôn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đồ án kết cấu thép 2 / Nguyễn Văn Giang
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án kết cấu thép 2 / Nguyễn Văn Giang.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Kết cấu thép - gỗ / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn đồ án môn học kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng / Ngô Vi Long
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án môn học kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng / Ngô Vi Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo TCXD 338:2005 / Tủ sách khoa học công nghệ xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu thép / Đỗ Đào Hải (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu thép / Đỗ Đào Hải (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu thép / Đỗ Đào Hải ..[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu thép / Đoàn Định Kiến, Nguyễn Văn Tấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu thép / Nguyễn Tiến Thu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu thép : hướng dẫn đồ án môn học / Lê Văn Tâm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu thép : T.2 / Phạm Văn Hội, Nguyễn Quang Viên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu thép 1 / Nguyễn Văn Giang, Trần Tuấn Nam.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu thép 1 / Nguyễn Văn Giang.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu thép 2 / Nguyễn Văn Giang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu thép 2 / Nguyễn Văn Giang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu thép cấu kiện cơ bản / Phạm Văn Hội(chủ biên)…[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp / Phạm Văn Hội chủ biên ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Manual for the design of steelwork building structures.
Thông tin xuất bản: London : Institution of Structural Engineers,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích độ tin cậy kết cấu khung thép 3D sử dụng hệ suy diễn mờ ANFIS và phương pháp đánh giá ngẫu nhiên Monte-Carlo / Vũ Đình Thạch; Nguyễn Thời Trung (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Structural steel design to BS 5950 : Part I / Joannides Frixos, Weller Alan.
Thông tin xuất bản: USA : Thomson,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Structural steelwork design to BS5950 / L.J. Morris, D.R. Plum.
Thông tin xuất bản: Harlow, Essex : Longman,  1996
Ký hiệu phân loại: 624.1821021841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Theory and Problems of Structural Steel Design / J. Rokach Abraham.
Thông tin xuất bản: N.Y : McGraw-Hill,  1991
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thép xây dựng / Phạm Huy Chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế gia công lắp ráp và nghiệm thu kết cấu thép / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế hệ dầm sàn thép / Đoàn Tuyết Ngọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế kết cấu thép (theo quy phạm Hoa Kì AISC/ASD) / Đoàn Định Kiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế kết cấu thép : bài tập / Trần Thị Thôn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp / Đoàn Định Kiến chủ biên, Phạm Văn Tư, Nguyễn Quang Viên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội / Đoàn Định Kiến
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế kết cấu thép theo quy phạm Hoa Kỳ AISC/ASD = design of steel structures / Đoàn Định Kiến
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp / Phạm Minh Hà, Đoàn Tuyết Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế nhà thép tiền chế theo quy phạm Hoa Kỳ AISC-2005/ ASD và LRFD = design of pre engineered steel buildings based on AISC-2005/ASD & LRFD / Trần Thị Thôn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán và thiết kế khung thép liên kết đàn hồi / Vũ Quốc Anh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tối ưu hóa dựa trên độ tin cậy kết cấu khung thép sử dụng giải thuật một vòng lặp đơn xác định / Lâm Thị Phúc Hạnh; Nguyễn Thời Trung (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Tuổi thọ mỏi của kết cấu thép ngoài biển / Phan Văn Khôi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng